INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Stejně jako domácnost, která si vezme hypoteční úvěr, by si i stát měl hlídat to, kolik je schopen ze svých zdrojů (zejm. daní) zaplatit na úrocích. Tento poznatek platí speciálně pro země eurozóny. Ty, stejně jako například jakákoliv domácnost, nemají vlastní centrální banku, která může státu dočasně vypomoci tím, že si k úhradě dluhů „natiskne" vlastní peníze.

Jestliže záchranné úvěrové programy MMF/EU, jako např. ten pro Řecko či Portugalsko, mohou předluženým zemím na periferii eurozóny pomoci rozložit splátky z jistiny dluhu v čase, pak úroky se musí platit pořád. Z tohoto důvodu je zajímavé se podívat, jak jsou vlastně rozpočty jednotlivých zemí zatíženy výdaji na úroky z již existujícího vládního dluhu.

Jak by se dalo očekávat, nejhůře je na tom v tomto ohledu Řecko, kde přibližně 16 % příjmů veřejných rozpočtů je vydáno na úhradu úroků vládního dluhu. Jinak řečeno, každé šesté euro, které do rozpočtu přiteče, je zcela neproduktivně vyplaceno investorům na úhradu dlužných úroků. Řecký stát je pochopitelně odstrašující příklad, ovšem moc dobře si nestojí ani třetí největší země eurozóny - Itálie. A to je také jeden z důvodů, proč spekulanti nyní sázejí na to, že tato relativně hospodářsky vyspělá země bude mít problémy se splácením svého dluhu. Každé desáté euro, které do italského veřejného rozpočtu přiteče, se totiž následně vypaří ve výdajové kolonce „dlužné úroky".

A jak si ve srovnání s těmito údaji předlužených ekonomik eurozóny stojí český stát? Je třeba s uspokojením konstatovat, že české veřejné finance hrají naštěstí zcela jinou ligu. Pouze přibližně 2,8 % příjmů, které české veřejné rozpočty vyberou, jde na úhradu úroků z vládního dluhu (neboli každá 35. koruna, jež do rozpočtu přiteče). A když už jsme u těch srovnání, pak není od věci se vrátit i k příměru se zadlužením domácností. Pokud jde o ty české, pak navzdory jejich rychlému zadlužování v posledních letech zůstávají výdaje na úroky z dluhů na velmi nízké úrovni, neboť jsou jen o něco vyšší než 2 % ročních (disponibilních) příjmů. Z toho pohledu se tedy české domácnosti chovají podstatně obezřetněji než většina zemí eurozóny, byť i ony si musí dávat pozor, neboť výdaje na úroky jsou u nás nízké i díky tomu, že ČNB drží své úrokové sazby na historických minimech a tak tomu nebude donekonečna.

Analytik ČSOB Jan Čermák

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3