INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Stejně jako domácnost, která si vezme hypoteční úvěr, by si i stát měl hlídat to, kolik je schopen ze svých zdrojů (zejm. daní) zaplatit na úrocích. Tento poznatek platí speciálně pro země eurozóny. Ty, stejně jako například jakákoliv domácnost, nemají vlastní centrální banku, která může státu dočasně vypomoci tím, že si k úhradě dluhů „natiskne" vlastní peníze.

Jestliže záchranné úvěrové programy MMF/EU, jako např. ten pro Řecko či Portugalsko, mohou předluženým zemím na periferii eurozóny pomoci rozložit splátky z jistiny dluhu v čase, pak úroky se musí platit pořád. Z tohoto důvodu je zajímavé se podívat, jak jsou vlastně rozpočty jednotlivých zemí zatíženy výdaji na úroky z již existujícího vládního dluhu.

Jak by se dalo očekávat, nejhůře je na tom v tomto ohledu Řecko, kde přibližně 16 % příjmů veřejných rozpočtů je vydáno na úhradu úroků vládního dluhu. Jinak řečeno, každé šesté euro, které do rozpočtu přiteče, je zcela neproduktivně vyplaceno investorům na úhradu dlužných úroků. Řecký stát je pochopitelně odstrašující příklad, ovšem moc dobře si nestojí ani třetí největší země eurozóny - Itálie. A to je také jeden z důvodů, proč spekulanti nyní sázejí na to, že tato relativně hospodářsky vyspělá země bude mít problémy se splácením svého dluhu. Každé desáté euro, které do italského veřejného rozpočtu přiteče, se totiž následně vypaří ve výdajové kolonce „dlužné úroky".

A jak si ve srovnání s těmito údaji předlužených ekonomik eurozóny stojí český stát? Je třeba s uspokojením konstatovat, že české veřejné finance hrají naštěstí zcela jinou ligu. Pouze přibližně 2,8 % příjmů, které české veřejné rozpočty vyberou, jde na úhradu úroků z vládního dluhu (neboli každá 35. koruna, jež do rozpočtu přiteče). A když už jsme u těch srovnání, pak není od věci se vrátit i k příměru se zadlužením domácností. Pokud jde o ty české, pak navzdory jejich rychlému zadlužování v posledních letech zůstávají výdaje na úroky z dluhů na velmi nízké úrovni, neboť jsou jen o něco vyšší než 2 % ročních (disponibilních) příjmů. Z toho pohledu se tedy české domácnosti chovají podstatně obezřetněji než většina zemí eurozóny, byť i ony si musí dávat pozor, neboť výdaje na úroky jsou u nás nízké i díky tomu, že ČNB drží své úrokové sazby na historických minimech a tak tomu nebude donekonečna.

Analytik ČSOB Jan Čermák

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3