INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Obrázek5Dvacet let členství České republiky v Evropské unii (výročí připadá na 1. 5. 2024) přineslo podnikům českého železničního průmyslu sdruženým v ACRI - Asociaci podniků českého železničního průmyslu - tržby v řádech stovek miliard korun.

Samotné podniky dokázaly po vstupu ČR do EU až trojnásobně navýšit své obraty na trzích zemí Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP – Švýcarsko, Norsko a Lichtenštejnsko) a na další zakázky na trzích EU si hodlají sáhnout. Členství v EU není jen motorem růstu objemu jejich exportu, ale zvyšuje také tempo inovací a implementace nových technologií do výroby.

„Pro nejvýznamnější firmy českého železničního průmyslu aktuálně činí podíl exportu na trhy EU (resp. EHP) v průměru kolem 80 % produkce a mnohé firmy jsou v rámci oborů, ve kterých působí, evropskou jedničkou. Celkově tak firmy českého železničního průmyslu realizují exportní tržby do zemí EU a EHP ve výši téměř 60 miliard korun ročně,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI Asociace podniků železničního průmyslu ČR.

Například Škoda Group – česká jednička ve výrobě kolejových vozidel jen za posledních 5 let od roku 2019 získala v EU zakázky za téměř 120 miliard Kč – kromě Česka primárně na Slovensku, v Německu, Finsku, Lotyšsku či Estonsku. „Například v Německu jsme největším dodavatelem tramvají s tamním tradičním rozchodem 1000 milimetrů“, říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a prezident regionů střední a východní Evropy a dodává: „Tak významný objem zakázek by bez našeho členství v EU byl de facto nesplnitelný.“

Podobné výsledky, za kterými stojí členství ČR v EU, hlásí bohumínský BONATRANS, který se vypracoval na největšího výrobce železničních dvojkolí v Evropě. „Naše obchodní tržby z exportu do zemí EU a EHP dosáhly za posledních dvacet let 92 mld. Kč a tvoří přibližně 85% podíl na celkových tržbách,“ říká Jakub Weimann, předseda představenstva a generální ředitel BONATRANS GROUP a dodává: „Například, když porovnáme vývoj objemu ročního exportu do zemí EU a EHP v roce 2003 a o dvacet let později, vidíme absolutní nárůst z 2,4 na 7,2 miliardy Kč ročně – tedy na trojnásobek. Díky členství v EU jsme se dostali na významné trhy v EU, kde před tím existoval lokální konkurent a trhy byly pro nás do té doby z velké míry uzavřeny. Platí to například o Francii nebo Itálii, kde jsme před rokem 2004 realizovali tržby do 70 mil. Kč ročně, zatímco v posledních letech to je více než desetinásobek.“

Přínosy českého členství v EU vidí i další firmy z železničního průmyslu. A to nejen z hlediska nárůstu objemu tržeb a exportu. Přínosy vidí například v unifikaci norem nebo i čistě v marketingu, kdy značka a image EU je také klíčem, který otevírá dveře na řadu trhů.

Týká se to například české společnosti BORCAD, která je lídrem ve výrobě sedaček pro kolejová vozidla. Tomáš Boruta, obchodní a marketingový ředitel, k tomu říká: „Členství v EU pro nás z hlediska rozvoje podnikání znamenalo zjednodušení přístupu na zahraniční trhy. Mám na mysli zejména odstranění obchodních a časových bariér v souvislosti se zahraničním obchodem v rámci EU, ale i zlepšení image díky značce EU na západních trzích. Členství v EU přineslo také implementaci jednotných unijních předpisů a norem a právě tato unifikace dost výrazným způsobem otevřela či pootevřela BORCADu přístup na další trhy.“

Jednoznačné přínosy členství v EU potvrzují i další výrobci a dodavatelé ze sektoru železničního průmyslu, jako jsou například dodavatel bezpečnostních systémů Retia nebo Kontron, který je generálním dodavatelem technologií GSM-R. I pro jejich podnikání vstup ČR do EU před dvaceti lety znamenal impuls pro rozvoj podnikání například ve zjednodušení administrativy při exportu, ale i importu v rámci EU, mobility a volného pohybu osob a zboží v rámci EU. „Bez členství v EU bychom se těžko prosazovali na zahraničních trzích a účastnili se důležitých tendrů,“ říkají zástupci obou firem. V podobném duchu doplňuje společnost ZKL, která je lídrem v oblasti výroby valivých ložisek a pro kterou přínos členství v Evropské unii tkví hlavně v neomezeném pohybu v rámci Evropské unie pro obchodní zástupce a také v tom, že je ČR členem bezcelní zóny.

Fórum ACRI: Železnice zažívá investiční boom a na české firmy čekají významné zakázky také doma. Například ČD hodlají do roku 2030 investovat až 160 miliard korun a masivně investuje také Správa železnic.

O tom, co přineslo 20 let ČR v EU pro český železniční průmysl, ale i o tom co chystá stát v oblasti rozvoje české železnice se diskutovalo v pondělí 15. dubna na Fóru ACRI o budoucnosti českého železničního průmyslu. Diskuse se zúčastnili ministr dopravy Martin Kupka, generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, generální ředitel ČD Michal Krapinec, ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář, vrchní ředitelka sekce ekonomické spolupráce Kateřina Sequensová z Ministerstva zahraničních věcí ČR a zástupci předsednictva ACRI Tomáš Ignačák (Škoda Group), Zdeněk Chrdle (AŽD Praha) a Jakub Weimann (BONATRANS GROUP).

Podle ministra dopravy Martina Kupky má železnice jednoznačně budoucnost a záleží na nás, jak ji napíšeme. Stát se stará o to, aby státem vlastněný dopravce byl zdravý a mohl investovat do modernizace vozidlového parku. Správa železnic má prostředky, aby masivně modernizovala železniční infrastrukturu. Tím jsou vytvořeny podmínky, které dávají českému železničnímu průmyslu příležitost zúročit svou vynalézavost a aktivitu.

Generální ředitel ČD Michal Krapinec k tomu dodal, že České dráhy plánují vytvořit pro český průmysl také řadu příležitostí, když hodlají investovat do roku 2030 až 160 miliard korun. A to primárně do nákupu vozidel.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3