INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

 RFL9089 AFilip KoliášJak ušetřit plavecký bazén oleje, co dokáže digitální dvojče a k čemu jsou chytré rukavice? Nejen na tyto otázky nám odpověděl Ing. Filip Koliáš, vedoucí Centrálního technického servisu ve ŠKODA AUTO. Vydali jsme se s ním za praktickými příklady toho, co výrobu i péči o planetu posouvá dál:

Co pro největšího domácího výrobce motorových vozidel znamená aplikace Průmyslu 4.0?

Pojem Průmysl 4.0 vnímáme jako prostředek, který nám pomáhá usnadnit, urychlit a zefektivnit výrobu, tedy ji dále automatizovat. Zavádění vysoce moderních technologií je pro společnost ŠKODA AUTO důležitou podmínkou z hlediska rozšiřování nabídky nových modelů, efektivní spolupráce mezi jednotlivými výrobními závody a udržení rentability naší výroby. Mezi klíčové pilíře strategie digitalizace společnosti patří mimo jiné i umělá inteligence.

Kde společnost začala se zaváděním prvků Průmyslu 4.0 a ve kterých výrobních operacích a oborech jsou tyto technologie nejdál?

Společnost ŠKODA AUTO dlouhodobě modernizuje své modely vozů a zároveň systematicky digitalizuje svoji výrobu. Prvky Průmyslu 4.0 nacházejí své uplatnění například v logistice. V Mladé Boleslavi využíváme automatický sklad menších dílů nebo chytré rukavice ProGlove. Jde o elektronickou rukavici s implementovaným scannerem. Chytrá rukavice má svému nositeli ulehčit a urychlit všechny pracovní kroky. Přístroj například ukazuje, zda je použit správní díl nebo zda byly jednotlivé pracovní kroky správně provedeny.
V Kvasinách byl úspěšně zaveden projekt digitalizace výroby dProdukce, která šetří čas a náklady a jako digitální příručka nahrazuje tištěnou dokumentaci. Pomocí multimediálního obsahu podporuje zaměstnance, aby správně prováděli montážní kroky, upozorňuje na změny postupu výroby a slouží jako doklad kontroly kvality. Dalším příkladem je pak závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí, kde využíváme autonomního transportního robota, který je schopen na své cestě rozpoznávat i eventuální překážky. V útvaru Výroby nářadí pak nasazujeme do metalurgického nářadí ve vybraných případech komponenty tištěné na 3D metalických tiskárnách.

To ale není všechno...

V našem závodě v Mladé Boleslavi jsme založili ŠKODA FabLab jako naše interní kompetenční centrum pro prediktivní údržbu, kde pracovníci Centrálního technického servisu testují celou řadu komponent a postupů Průmyslu 4.0 ještě před jejich nasazením do sériové výroby. Aktuálně probíhá proof of concept slibné technologie rozpoznávání zvuku pro detekci závad u mechanicky nebo tepelně silně zatěžovaných strojů nebo jsme těsně před nasazením analýzy obrazu s prvky umělé inteligence pro rozpoznávání prasklin kolejnic dopravníku na montáži vozu. Rád bych se zmínil i o naší interní aplikaci ŠKOMAP, která nabízí kromě orientace po závodě formou street view také interaktivní hlášení závad na budovách a připravujeme integraci na výrobní informační systémy.

V přípravě výroby jste použili tzv. digitální dvojče. Jaké přinesla nová metoda výhody, jaké má možnosti dalšího rozšíření a své limity uplatnění?

Při instalaci nové robotické stanice ve vrchlabském závodě, která probíhala za plného provozu, jsme díky simulaci výrobních procesů pomocí „digitálního dvojčete“ zkrátili integraci do výroby o celé tři týdny. Simulace prostorového uspořádání, jednotlivých pracovních kroků, včetně pohybu robotických ramen, senzorové logiky a bezpečnostních prvků dovolila vytvořit, otestovat a optimalizovat celou řídicí elektroniku, zkrátit celkovou dobu projektu a uspořit také vzácnou výrobní plochu. Získaná 3D data následně využíváme pro optimalizaci servisních plánů a školení personálu.

Pomohou nejmodernější digitální technologie ŠKODĚ AUTO dosáhnout trvale udržitelného rozvoje? Jak spolu souvisí zavedení Průmyslu 4.0 a dovršení uhlíkové neutrality?

Udržitelnost je pevnou součástí naší strategie budoucího rozvoje. Závod ve Vrchlabí je již od konce roku 2020 prvním výrobním závodem společnosti ŠKODA AUTO s neutrální uhlíkovou bilancí. Právě celá řada úsporných opatření je spojena s použitím prvků IoT (Internet of Things) jako jsou všudypřítomné sensory spotřeby, sledování úniků tepla pomocí termokamer, individuální řízení nevyužitých topných okruhů nebo řízení osvětlení v halách podle denního svitu.
Kromě snížení spotřeby elektrické energie nebo úspor tepla bych se rád zmínil o moderním způsobu péče o procesní oleje, které jsou zásadní pro funkci obráběcích strojů, robotů nebo hydraulických zařízení. Celkem jde přibližně o 1500 strojů. Díky různým metodám tribodiagnostiky v rámci již výše zmiňovaného Škoda Fablabu ročně prodloužíme životnost 132 000 litrů oleje bez nutnosti jejich výměny. Pro porovnání to je objem středního plaveckého bazénu.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE