INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
V poslední době se v médiích hodně psalo o projektu propojení registru vozidel v ČR s národními registry ostatních členských zemí EU. Padaly rovněž návrhy „odborníků", že by si běžný občan měl mít možnost vyžádat z registru výpis informací o vozidle obdobně, jako to funguje např. u výpisů z katastru nemovitostí. Nyní jsou totiž tyto systémy určeny výhradně pro státní správu a soukromá osoba do nich v žádné zemi EU nahlížet nemůže. Tímto zpřístupněním registrů by údajně mohlo dojít ke zlepšení ověřování, zda jsou údaje o nabízených ojetých vozidlech pravdivé.

„Naše společnost se touto problematikou podrobně zabývá již několik let a chceme upozornit, že propojení těchto registrů, ani zpřístupnění záznamů nevyřeší řadu nebezpečných praktik, kterými je trh ojetých vozidel v ČR proslulý," řekl Ing. Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Zabrání registr vozidel přeprodeji aut s nejasným původem?

Napojení českého registru vozidel na registry jiných zemí, např. přes rozhraní EUCARIS, vyřeší jen administrativní ověření původu vozidla. Nahlédnutím do registru by bylo možné ověřit, zda např. vozidlo, jehož země původu je deklarována Francie, bylo v této zemi skutečně registrováno a zda bylo řádně odhlášeno. Z tohoto pouhého administrativního prověření dokladů však nikdo nezjistí, zda tyto doklady nejsou použity pro jiné – odcizené vozidlo, jemuž někdo změnil identifikátory a tím ho zlegalizoval, což je zavedená praxe. Toto je možné ověřit jen fyzickou kontrolou vozidla.

„Pokud by byl registr v ČR napojen na registry ostatních zemí EU a bylo by možné prolustrovat vozidlo v zahraničí, situace se určitě zlepší. Je zde ale velké riziko, že organizované gangy se soustředí na dovoz vozidel ze států, které nespadají do projektu EUCARIS a není tedy možné jejich původ řádně ověřit," vysvětlil Martin Pajer

Zabrání registr vozidel tomu, aby si lidé kupovali předělaná vozidla?

Velkým problémem je fyzické předělávání vozidel, tzn. pozměňování identity vozidla. Statistiky hovoří jasně. Fyzickou prohlídkou Cebia neprojde 21 % kontrolovaných vozidel!

V ČR zatím není zajištěna důkladná kontrola vozidla po jeho fyzické stránce, která by zabránila přihlašovat v ČR vozidla, která pocházejí z trestné činnosti a která mají nelegálně upravována VIN a další identifikační znaky. Tomu nikdy žádný registr sám o sobě nezabrání, neboť kontrola probíhá jen administrativně, nikoliv fyzicky na vozidle. Dokud při evidenčně-technické prohlídce nebude zajištěna řádná kontrola identity vozidla, budou se motoristé muset spolehnout na soukromé firmy, které garance takové kontroly nabízejí.

„Registr vozidel ani do budoucna nezabrání tomu, že si lidé budou moci kupovat vozidla, která jim následně může zabavit policie, protože tato vozidla pocházejí z trestné činnosti," komentoval problematiku Pajer.

Pomůže registr vozidel vyřešit problém s přetáčením tachometrů?

Nejrozšířenějším nešvarem je stáčení tachometrů. Týká se to téměř poloviny nabízených ojetých vozidel! Stávající registr vozidel stavy tachometru nezaznamenává, a tudíž by si motoristé tento údaj zkontrolovat nemohli ani po jeho případném otevření pro veřejnost.

Aby se situace změnila, musel by registr začít zaznamenávat stavy tachometru při každé změně majitele vozidla. Dalším zdrojem by mohlo být napojení dat ze stanic STK. Prohlídky ale začínají u nového vozidla až po prvních 4 letech a pak následují prohlídky vždy po 2 letech. Pokud by si tedy zájemce chtěl z registru vozidel ověřit historii stavu tachometru např. u 6 let starého vozidla, což je nejběžnější stáří prodávaného ojetého vozidla v ČR, bude mít k dispozici jen 1 stav tachometru, což mu pro ověření historie příliš nepomůže. Je zde velká časová prodleva, během níž může být tachometr bez povšimnutí upraven.

„Registr vozidel v problematice stáčení tachometru zatím žádné řešení pro motoristy nenabízí a uvažovaný projekt zobrazování výpisů k vozidlům motoristům pro ověření historie vozidla nepomůže," uzavřel Pajer.

(tz)

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE