INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Čísla tuzemského prodeje CNG vozů u nás za první čtvrtletí roku 2013 i přes očekávání mile překvapily. Podle statistik Sdružení dovozců automobilů se našemu oboru navzdory celkové recesi nebývale daří. Při porovnání podobného časový intervalu roku 2012 dojdeme ke zjištění, že za první tři měsíce roku 2013 bylo meziročně registrováno více než dvojnásobné množství CNG modelů a oproti úvodnímu kvartálu roku 2011 je rozdíl dokonce pětinásobný.

I přesto, že jde o orientační údaje nezahrnující dovozy ojetých CNG vozidel (ty dle odhadů tvoří až dvě třetiny celkových registrací), jedná se o úctyhodná čísla. Mezi další významné události posledních dnů počítáme jistě otevření první veřejné CNG stanici na Písecku, ohlášení dalších masivních investic do infrastruktury (Vítkovice Doprava a. s., VEMEX s. r. o., E.ON) nebo zveřejnění ceníku CNG vozů Fiat Panda.
VÍTKOVICE Doprava vybuduje 20 plnicích stanic CNG v síti Benziny

Strategickou smlouvu, která je významným milníkem v rozvoji sítě plnicích stanic stlačeného zemního plynu (CNG) v České republice, podepsaly VÍTKOVICE Doprava, a.s. a BENZINA, s.r.o. Obě společnosti se dohodly, že nejpozději do roku 2016 vybudují VÍTKOVICE Doprava na vytipovaných čerpacích stanicích Benziny 20 plnicích stanic na CNG.

Společnost Benzina pronajme za tímto účelem společnosti VÍTKOVICE Doprava 20 jednotlivých čerpacích stanic a umožní tím prodej CNG ve vybraných lokalitách. Investorem projektu budou VÍTKOVICE Doprava.

„Smlouva počítá s výstavbou během 2 až tří let, většinu stanic ale chceme stihnout otevřít mnohem dříve, ideálně do konce příštího roku,“ uvedl Jan Světlík, šéf skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, kam společnost VÍTKOVICE Doprava jako jedna z významných dcer patří. Umístění 20 stanic, jak upřesnil, je v pěti případech na dálničních tazích, v 11 případech na silnicích I. třídy a zbývající počet stanic směřuje na rychlostní komunikace. Doplnil, že skupina, navíc počítá s výstavbou CNG plniček ještě v dalších pěti samostatně vybraných lokalitách nad rámec dohody s Benzinou. Minimálně jedna z nich pak bude v Polsku. Celková investice do všech 25 stanic převýší 320 milionů korun. Ve všech případech půjde o zařízení s minimální denní kapacitou 6 tisíc m3.

Stávající síť veřejných stanic pro čerpání stlačeného zemního plynu do automobilů zahrnuje v ČR 46 lokalit. Společnost VÍTKOVICE Doprava jako významný propagátor CNG pohonu usiluje o rychlejší rozšíření tohoto nejlevnějšího a nejekologičtějšího alternativního paliva u nás. „Chybí větší pokrytí exponovaných rychlostních komunikací, především dálnic a silnic I. třídy. Toto nám dohoda s Benzinou umožní radikálně a v krátkém čase změnit,“ zdůraznil ředitel firmy VÍTKOVICE Doprava Zdeněk Trejbal.

„Dohoda mezi dvěma významnými hráči na trhu může zásadním způsobem pomoci rozšíření CNG v ČR a především ovlivnit možné rozhodování při volbě paliva vozového parku jak u velkých korporací i menších společností, tak u jednotlivých řidičů. Očekáváme i významný synergický efekt pro naši klasickou síť,“ komentoval za druhého ze smluvních partnerů Artur Śladowski, generální jednatel společnosti BENZINA, s.r.o.

Zájem provozovatelů aut o CNG v poslední době významným způsobem roste. Kromě ekonomické stránky, kde jsou prokázány významné úspory, hovoří pro CNG také ekologické parametry - CNG má oproti konvenčním pohonným hmotám prakticky nulové emise pevných částic a oxidů síry. Emise CO2 jsou nižší o 20 až 30 procent.

Obě společnosti spatřují v nastartovaném projektu velkou budoucnost a předpokládají rozšíření možnosti plnění CNG i na další společně vybrané lokality.

Po výstavbě 20 stanic u Benziny, 5 samostatných vítkovických a dalších projektech privátních investorů bude ČR co do potřeby CNG plnicích stanic dostatečně zasíťována. „Do konce roku 2015 nebude mít nikdo problém s tankováním a dojezdem. Česká republika se zařadí mezi země s dostatečným pokrytím pro pohon na CNG,“ uzavřel ředitel vítkovické dopravy Zdeněk Trejbal.

(tz)

logo  IPStátní úřad inspekce práce má 150 CNG vozů Fabia Combi

Společnost HAVEX-auto pro Státní úřad inspekce práce přestavěla 150 vozů Fabia Combi na plynový pohon. Celou zakázku financuje ŠkoFIN. Státní správa tak upevňuje svůj přístup k ekologicky šetrným technologiím.

ŠkoFINem financované a společností HAVEX-auto přestavěné vozy pro Státní úřad inspekce práce budou využity k provozování mobilních kanceláří v osobních motorových vozidlech (v rámci projektu, jež je financován z OP LZZ, „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ s reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013), vybavených potřebnou výpočetní technikou a mobilních plnících stanic CNG. „Úspěch v tomto výběrovém řízení potvrdil naše kompetence pro státní správu. Se ŠkoFINem nás pojí dlouholetá zkušenost v oblasti financování a fleetové správy námi dodaných vozů,“  říká Jiří Valeš, jednatel společnosti HAVEX-auto.

(tz)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE