INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

ZRB 1Jiří JirásekPodnikat znamená nejen snít o tom, že začnu vyrábět ojedinělý produkt nebo že budu poskytovat výjimečnou službu, že si vydělám solidní peníze a že si budu moci dovolit dlouhou dovolenou, komfortní živobytí nebo důstojnou seberealizaci v oboru, který mi přirostl k srdci. Znamená to uvědomit si i rizika, jež business provázejí, stát se odvážným a činorodým obchodníkem, dobrým ekonomem a vizionářem v jednom. A vědět, že i stát mi pomůže, pokud přijdu se smysluplným nápadem. Přesněji řešeno, například Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Předseda představenstva a generální ředitel Jiří Jirásek upřesnil:

Pro podnikatele máte řadu zajímavých produktů, které zrcadlí jejich potřeby. Čím jsou dnes charakteristické?

Potřeby podnikatelů se do jisté míry odvíjejí od situace na trhu. V posledních letech řada firem bojuje s nedostatkem zaměstnanců a zároveň po zkušenostech s hospodářskou recesí, která začala v roce 2008, se snaží svoje podnikání nastavit tak, aby je budoucí ochlazení ekonomiky tolik neovlivnilo. V souvislosti s tím lze vypozorovat rostoucí potřebu podnikatelů investovat do inovací, nových technologií, automatizace výroby a její robotizace. Nejen že to často vyžaduje samotný konkurenční boj, ale jde i o důsledek výše zmíněných makroekonomických ukazatelů. Vedle toho dlouhodobě přetrvává potřeba k profinancování provozních potřeb, především materiálu a zásob. Ty totiž vážou finanční prostředky a zatěžují tak cash flow firem.

Často si ještě majitelé firem, zejména těch menších, myslí, že na nabídku vaší banky nedosáhnou. Zbytečně se možná připravují o příležitosti, jak si pomoci. Nebo máte jinou zkušenost?

Naše banka se ve větší míře zaměřuje právě na podporu malých podniků. Jen loni 96 % projektů, které jsme pomohli profinancovat, realizovaly právě malé firmy, a dokonce více než polovinu drobní podnikatelé, tj. podniky s méně než 10 zaměstnanci. Pokud tedy někteří malí podnikatelé váhají, tato čísla by je měla přesvědčit o opaku. Navíc není nic jednoduššího, než se zajít informovat na některou z našich poboček, zda pro připravovaný projekt mohou využít některý z našich produktů.

CMZRB logo RGBKdo je v současné době vaším typickým klientem? Spíše střední podniky nebo ty drobnější?

Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, jsou jimi právě malé firmy. Středním firmám jsme loni pomohli profinancovat přes 220 projektů (pro srovnání celkově jsme profinancovali téměř 6200 projektů).

Nicméně platí, že střední firmy častěji realizují investičně náročnější projekty, a žádají tak o objemově vyšší záruky nebo úvěry. Malé firmy se do velkých projektů tak často nepouštějí a ve větší míře poptávají provozní financování.

Kam byste obrátili pozornost zpracovatelů dřeva, kteří jsou ve svízelné situaci kvůli kůrovcové kalamitě? Dokážete jim vyjít vstříc a podpořit je jako investory do nových zařízení?

Pro podnikatele, kteří těží dřevo zasažené kůrovcem nebo jej zpracovávají, nabízíme podporu z programu Expanze, a to buď ve formě záruky, či zvýhodněného úvěru. Cílem je pomoci jim profinancovat především pořízení nové techniky nutné k těžbě či zpracování tohoto kalamitního dřeva nebo rozšíření či výstavbu skladovacích prostor pro něj. Bezúročný úvěr nabízíme v rozmezí 650 000 až 60 milionů korun s dobou splatnosti až deset let, včetně možnosti odkladu splátek až na čtyři roky. Vedle toho poskytujeme ještě finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až do čtyř milionů korun, protože minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu musí být profinancováno právě úvěrem od komerční banky či leasingové společnosti. Pokud podnikateli chybí dostatek vlastních zdrojů na zaručení úvěru, může od nás využít záruku, kterou nabízíme až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, který se pohybuje v rozmezí 1–40 milionů korun. Záruku poskytujeme zdarma s délkou až 12 let.

Program Inostart je určen pro začínající malé a střední podnikatele. Zaručené úvěry mohou tito lidé využívat i k pořízení nehmotného majetku. Co je tím myšleno? Třeba že si majitel firmy vezme úvěr na přihlášení patentu nebo koupí licenci na zpracování plastů?

V případě programu Inostart je možné profinancovat jak dlouhodobý, tak drobný nehmotný majetek. Jak zmiňujete, může jít třeba o přihlášení patentu, koupi licence na zpracování plastů či jiný výrobní postup. Dále pak o pořízení různých programů, například software k řízení CNC strojů, logistiky apod.

Od 1. dubna spouštíte GEN-záruku, tedy budete ručit bankám za úvěry, které poskytnou nástupcům zakladatelů firem. Chcete tím podpořit zdárnou generační výměnu vlastníků při předávání rodinných podniků dětem, zaměstnancům, investorům. Jaký očekáváte zájem?

Zájem o tento produkt na základě informací z trhu očekáváme opravdu velký. V současné době řada podnikatelů, kteří začínali budovat svoji firmu po revoluci, dosáhla důchodového věku a řeší, komu svůj business předat. Cílem GEN-záruky z programu Záruka 2015–2023 je právě pomoci jim tento problém zvládnout, resp. usnadnit pořízení obchodního podílu v rodinné firmě dětem či jiným rodinným příslušníkům, jejím zaměstnancům nebo třetí osobě. Nutno ale dodat, že nakupující musí splňovat definici malého nebo středního podniku.

IMG 4646Chystáte se portfolio svých možností v tomto roce ještě obohatit?

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu plánujeme v rámci stávajících programů ve větší míře se zaměřit na podporu živnostníků. Dále pak prostřednictvím naší dceřiné společnosti ČMZRB investiční budeme podporovat malé a střední firmy ve formě kapitálových vstupů a zaměříme se také na revitalizaci brownfieldů. V druhé polovině roku založíme další dceřinou společnost, kterou bude Národní rozvojový fond. Jeho hlavním úkolem bude mobilizovat soukromý kapitál a přispět k rozvoji infrastruktury ČR. Toho, co nás čeká, je tedy víc než dost, a přestože podpora podnikatelů bude pro nás stále stěžejní, díky našim dceřiným společnostem se naše aktivity rozšíří i dalším směrem, který bude mít na rozvoj české ekonomiky příznivý vliv.

Má šanci u vás uspět i důchodce, který si založí s.r.o., ale nemá dostatek financí, aby business náležitě rozjel, ale prokáže smysluplný podnikatelský nápad doložený projektem? Když uvažuje o úvěru ne vyšším než 500 000 korun?

Záleží na více faktorech. Naše financování lze poskytnout na předem stanovený účel, například pořízení nové technologie apod. Nelze jej poskytnout jako „startovné“ do podnikání. Navíc úvěry na tyto účely poskytujeme až od jednoho milionu korun a financujeme max. 45 % způsobilých výdajů, to znamená, že hodnota projektu musí být minimálně 2,3 milionu korun. Pokud by potřeboval maximálně 500 000 korun na pořízení technologie, materiálu apod., byli bychom schopni mu nabídnout záruku za úvěr, který bude čerpat u komerční banky, a zvýšit tak šance na jeho získání.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE