INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

GFUsxySgPlVšude čteme, že během pandemie populace v průměru přibírala na váze. Nadváha a obezita jsou rizikovými faktory při sjednání životního pojištění a připojištění k němu. Tento parametr bude i do budoucna bedlivě sledován v rámci stále pečlivější segmentace klientů a pojistných sazeb. Přesto zůstává kouření pro pojišťovny závažnějším zlozvykem než přejídání.

„Kouření je při uzavírání životního pojištění s odstupem horší než nadváha, či dokonce obezita. Cigarety zhoršují úmrtnost už v mladším věku až na dvojnásobek, zatímco obezita působí jako skrytý zloděj. Ubere lidem ve vyšším věku pár let života. Kvůli vysoké hmotnosti a komplikacemi s ní spojenými umírají lidé spíše ve vyšším věku, ale rozdíl vůči štíhlým není tak razantní, jako u kuřáků versus nekuřáků,“ konstatoval Martin Rotkovský, pojistně-technický ředitel UNIQA pojišťovny.

BMI klientů
v životním pojištění roste

Současně připouští, že v letošním roce jsou noví klienti v životním pojištění „tlustší“ než loni. Dokonce je jejich průměrné BMI nejvyšší za posledních 11 let. Ale zvyšující se hmotnost na vstupu do pojištění je trend. Zatímco tato hodnota se ještě do roku 2014 držela v průměru pod 25, poté už se pravidelně pohybovala nad touto hranicí. A ta je současně předělem mezi normální hmotností a počínající nadváhou. Dá se tedy říct, že klienti UNIQA už úplně zdravou váhu v průměru nemají. Meziroční přírůstek BMI byl loni zatím nejvyšší. Zřejmě se na něm podepisují uzavření sportovišť a všeobecně menší pohyb než jindy. „Samozřejmě to u nás ale souvisí do určité míry i s věkem, protože v posledních letech sjednávají životní pojištění o něco starší ročníky než před deseti nebo patnácti lety,“ upozornil Martin Rotkovský. To je dáno celkovým stárnutím české populace, trendem pozdějšího vstupu do samostatného života a do rodinného života. Důležitým faktorem je podstatný nárůst věku prvorodiček. Životní pojištění je nyní často uzavíráno k hypotékám a jiným větším finančním závazkům, které s výše uvedenými trendy také přicházejí později.

Zlozvyky ovlivňuje
sociální status lidí

Velkou roli hraje, že zdravotní péče, ale i zdravotní stav populace v Česku, se za posledních 30 let opravdu razantně zlepšily. Úmrtnost 30, 40 a 50letých se oproti roku 1990 snížila na polovinu, i když v posledních pěti letech už stagnuje.
Obecně platí, že pojištění klienti jsou v průměru zdravější než průměr populace. Jen dříve do pojištění vstupovali zákazníci v mladším věku než dnes (okolo 30. roku, zatímco nyní je průměr na úrovni 37–38 let). A jsou to zpravidla lidé s vyšším vzděláním, vyšším příjmem domácnosti, a tudíž se zdravějšími návyky, s dodržováním prevence a kvalitnější výživou. Tyto sociální faktory mají nadále významný vliv na zdravotní stav celé populace, do něhož se jak obezita, tak kouření promítají. I když zatím jinak než v nejvyspělejších zemích.
Závislost mezi sociálním statusem a zdravím potvrdil i nedávný výzkum v Rakousku. „Zdravotní stav a přístup ke zdraví souvisí mimo jiné s věkem a pohlavím, ale rovněž jsou závislé na stupni vzdělání a s tím spojenými příjmy osob. Mnohem častěji například kouří a také mají silnou nadváhu lidé s dosaženým nižším stupněm vzdělání než ti, kteří dosáhli maturity nebo vysokoškolského titulu. Vedle toho také přikládají očkování menší význam lidé s formálně nižším vzděláním,“ uvedl příklady poznatků vyplývajících ze studie Rakouské zdraví 2019 Tobias Thomas, generální ředitel úřadu Statistik Austria.
V ČR je podle aktuálního stavu podíl obezity nejvyšší u skupin se středním vzděláním. Naopak nejnižší příjmové skupiny mají podíl obezity nižší (fyzicky pracují). V západní Evropě (viz výše příklad Rakouska) mají nejvyšší podíl obezity lidé s nejnižším vzděláním. Zřejmě tam časem s rostoucí životní úrovní také ČR dospěje. Vyšší příjmy u nás nemají přímou vazbu na obezitu, ale na zdravotní stav a úmrtnost rozhodně ano.

Extrémně nízké BMI
ohrožuje více než vysoké

Samozřejmě do UNIQA přichází i klienti s opačným problémem: jsou příliš hubení. Je jich mnohem méně než těch otylých: za posledních deset let registruje pojišťovna asi tisíc klientů s BMI pod 17. Poměr mezi pohlavími je dlouhodobě 1:6 (muži versus ženy).
Normální hodnota BMI je mezi 18 a 25, přičemž hodnota 14 znamená vyšší ohrožení na životě než extrémně vysoké BMI 40.
Co na to pojištění
„Vyšší hmotnost klientů se přirozeně promítá do sazeb jak životního pojištění, tak i krytí invalidity a zdravotního připojištění. S obezitou jsou rizika některých chorob, jako jsou srdeční infarkt, cukrovka či mrtvice, mnohem vyšší,“ uvedl Martin Rotkovský. Současně ale upozornil i na pozitivní trend, že všechna tato onemocnění mají neporovnatelně lepší výsledky léčení než v minulosti.
Morbidně otylé klienty do životního pojištění a s ním spojených připojištění nelze přijmout, protože pravděpodobnost rychlejšího kolapsu organizmu hraničí s jistotou. Nejlepší sazby má UNIQA pro štíhlé nekuřáky: zaplatí na pojistném až o 28 % méně než ostatní.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3