INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

0 Jaroslav KrutilekJaroslav KrutilekNedostatek likvidity, způsobený narušením zaběhnutých obchodních vztahů protiepidemickými opatřeními, řeší firmy také prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení pohledávek vyplývajících z vystavených faktur s delší dobou splatnosti. „V době pandemie factoring oslovuje i specifickou zákaznickou skupinu – malé a střední podniky z nejvíce zasažených odvětví,“ řekl Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace, která sdružuje přední factoringové společnosti působící na našem trhu. Podle údajů asociace dosahovala na konci třetího čtvrtletí loňského roku hodnota pohledávek postoupených na největší tuzemské poskytovatele factoringu 129 miliard korun. Jaroslava Krutilka jsme se proto zeptali:

Co vede postižené podniky k tomu, že se zajímají o factoring?

Jednou z mnoha komplikací, které koronavirová krize způsobila firemní sféře, je nabourání osvědčených dodavatelsko-odběratelských vazeb. Opakované uzavírání a otevírání prodejen i výrobních hal zvyšuje tlak na cash-flow celého dodavatelsko-odběratelského řetězce a projevuje se mimo jiné prodlužující se dobou splatnosti vystavených faktur. Výsledkem je nedostatek provozního kapitálu, s nímž nejvíce bojují malé a střední podniky. Tedy sektor ekonomiky, který opatřeními přijatými na po­tlačení nákazy trpí zdaleka nejvíce. Potíže s délkou splatnosti lze přitom řešit poměrně snadno, a to právě pomocí factoringu. Řada podniků tento osvědčený nástroj objevuje až pod tíhou současné krize způsobené celosvětovou koronavirovou pandemií.

V jakých oborech tyto firmy působí?

V posledních měsících se na factoringové společnosti stále častěji obracejí firmy a podnikatelé, kteří dříve neměli s factoringem žádnou zkušenost. Teď mají velké problémy s cash-flow a hledají nové finanční zdroje. Typickým příkladem jsou menší a střední podniky působící jako dodavatelé ve spotřebním průmyslu, ale třeba i autodopravci. Tyto firmy se potýkají s odloženými nebo nedokončenými zakázkami, v nichž mají proinvestováno spoustu peněz. Teď čekají, až jejich dlouhodobí odběratelé budou moci
plnohodnotně obnovit svůj business. Mezitím ale musí získat prostředky na vlastní provoz.

Mohl byste stručně popsat, jak factoring funguje?

Princip factoringu spočívá v postoupení pohledávek na factoringovou společnost. Ta klientovi bezodkladně proplatí podstatnou část fakturované částky a zátěž delší splatnosti převezme na sebe. Při posuzování žádosti o factoringové financování je klíčová stabilita a potenciál obchodního vztahu mezi žadatelem a jeho odběrateli. Factoring je totiž ze své podstaty založen na dlouhodobé spolupráci, nejde tedy o nástroj k nápravě nahodilých problematických kontraktů. Zpravidla řeší potíže s likviditou, které vznikají u výrobce kvůli požadavkům na pozdější úhrady ze strany jeho odběratelů nebo tím, že z konkurenčních důvodů sám poskytuje delší dobu splatnosti. Rozhodující je tedy charakter pohledávek, které lze do financování zapojit. Mělo by jít o pohledávky se smluvně dojednanou splatností mezi 30 a 150 dny vznikajícími z dodávek stabilnímu okruhu odběratelů. Spíše než obor podnikání je tedy důležité, nakolik pohledávky tyto předpoklady plní.

A jak jsou smluvně ošetřeny vztahy mezi factoringovou společností, zákazníkem a jeho odběrateli?

Smluvní vztah s factoringovou společností uzavírá dodavatel, který jí postupuje pohledávky za portfoliem odběratelů, které si předem odsouhlasili. Záhy po postoupení pohledávky uvolní factoringová společnost (v odborných kruzích se pro ni používá také termín factor) na účet klienta částku, s níž může libovolně nakládat. Dodavatel tak má podstatnou část peněz k dispozici okamžitě a nemusí čekat, až zaplatí jeho odběratel v dohodnuté splatnosti. Vyplacená částka vychází z hodnoty postoupené pohledávky a může dosáhnout až 90 % této sumy. Po úhradě odběratele na účet factoringové společnosti je transakce zúčtována a klient od factora obdrží doplatek. Nastavení procesů spojených s výměnou informací o postupovaných pohledávkách a jejich úhradách je jednoduchá jednorázová záležitost. K uzavírání smluv pak dochází v podstatě automaticky, veškeré činnosti jsou realizovány elektronicky.

Nabízejí factoringové společnosti i nějaké doplňkové služby?

Informace o nově vznikajících pohledávkách klient předává factoringové společnosti přes příslušné systémy a internetové aplikace. Jejich prostřednictvím má klient zároveň k dispozici všechny údaje o nároku na financování, úhradách a platebním chování svých odběratelů. Kromě provozního financování získává i profesionální službu správy a inkasa pohledávek a v případě využití takzvaného bezregresního factoringu s pojištěním pohledávek také ochranu proti finančním ztrátám z nedobytných pohledávek. Silnou stránkou factoringu je kromě jeho komplexnosti i flexibilita a rychlost, se kterou reaguje na klientovy finanční potřeby v případě sezónních výkyvů dodávek, nárůstu počtu nových odběratelů a podobně. Cílem je, aby klient bezproblémově profinancoval své závazky, zefektivnil inkaso svých pohledávek a zlepšil platební morálku odběratelů.

Factoring je určitě podle jistých pravidel zpoplatněn...

Náklady na factoring se skládají ze dvou složek: z factoringového poplatku za vlastní postoupení pohledávky a z úroku z čerpaných částek. Zatímco factoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky, úroková sazba aplikovaná na čerpané zdroje se pohybuje na úrovni běžných kontokorentních úvěrů.

Podle čeho se má zájemce orientovat na factoringovém trhu?

Při volbě factoringové společnosti je vhodné zaměřit se na velké poskytovatele s delší historií. Většina z nich je členem silných bankovních skupin nebo renomovaných nadnárodních institucí. Mohou tak factoring vhodně kombinovat s úvěrovým financováním a ostatními bankovními službami. Dobrým vodítkem je členství v Čes­ké leasingové a finanční asociaci, jejíž členové se hlásí k přísným etickým kodexům asociace v oblasti přístupu ke klientům a jejich informování. V současnosti je členem ČLFA pět factoringových společností: Bibby Financial Services, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, Factoring KB a UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia. Mezi významné poskytovatele factoringu patří i Raiffeisenbank, která je členem České bankovní asociace. Všechny jmenované společnosti jsou zároveň členy Asociace factoringových společností České republiky.

ptal se Pavel Hálek

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3