INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

000 LKvůli covidu nejvíce trpí žáci, kteří byli nerovnostmi ve vzdělávání postiženi už před krizí. Ministr školství Robert Plaga chce využít 350 milionů korun z evropských prostředků na letní kempy a doučovací kurzy.

Země v EU se podle analýzy projektu Evropa v datech s problémy ve vzdělávání způsobenými pandemií vyrovnávají i skrze sbírky elektroniky nebo zajišťování školních obědů zdarma. Následkům krize se postaví také Národní plán obnovy, ve kterém má jít na snižování bariér v přístupu ke vzdělávání, zvyšování odbornosti učitelů nebo doučování až 18 miliard korun z evropského rozpočtu.

Evropské země zvolily různé cesty, jak během pandemie podpořit děti, které pocházejí ze znevýhodněných rodin nebo mají problémy se vzděláváním. Francie například skrze Národní fond pomoci při mimořádných událostech finančně podpořila tisícovky studentů nebo jim zajistila obědy zdarma. V Británii vláda uzavřeným školám nařídila, aby poskytovaly studentům obědy zdarma, a švédská pomoc mimo jiné spočívá v odpouštění studentských půjček pro vysokoškoláky. Slovinská vláda uspořádala sbírku na elektroniku, kterou pak rozdávala dětem bez přístupu k počítači. Podobně se zachovaly i Itálie nebo Portugalsko, které nejpostiženějším studentům poskytly kromě samotných zařízení i internetové připojení.

Řada zemí včetně Česka nyní přemýšlí, jak pomoci dětem, které se v době pandemie nemohly dostatečně vzdělávat a zaostávají za svými spolužáky. Český ministr Robert Plaga na začátku dubna představil plán, který zahrnuje například letní kempy nebo doučování. Ty mají zmenšit nerovnosti ve vzdělávání způsobené covidem za dva až tři roky. K tomu chce využít až 350 milionů korun z evropských prostředků.

Česko spoléhá na výchovné poradce

Mimo covidovou krizi využívá v Evropě největší počet nástrojů pro boj s nerovností ve vzdělávání Německo. To se na prvních dvou úrovních vzdělávání spoléhá nejen na psychology a výchovné poradce na školách, ale do vyučovacího procesu na všech školách začleňuje i specializované pedagogy pro jazyk i matematiku, rozděluje děti do menších studijních skupin nebo jim usnadňuje změnu třídy nebo školy, pokud mají se vzděláváním problémy.

Na nejvyšším stupni vzdělávání jej překonávají Dánsko a francouzsky mluvící část Belgie. Ty však na rozdíl od Německa většinu svých nástrojů nevyužívají plošně na všech školách. Česko na základních školách podle studie Evropské komise využívá zejména výchovné poradce a několik dalších programů pro matematiku a jazyk. Na středních školách k tomu přibývá možnost změny školy nebo oboru. Daleko slabší podporu nabízí znevýhodněným dětem například Bulharsko, které na prvních dvou vzdělávacích úrovních nevyužívá žádná opatření. Ještě hůř jsou na tom Řecko a Itálie, které nenabízí žádnou pomoc napříč celým vzděláváním.

Investice do školství se zhodnotí až čtyřnásobně

Česko je jednou ze zemí, kde uzavírky škol kvůli covidu trvají nejdéle. První opatření přišla už 11. března loňského roku a mimo rozvolnění v letních měsících a současné spuštění výuky pro žáky prvního stupně základních škol restrikce stále trvají. Za rozdíly v přístupu ke vzdělávání často mohou i rozdílné podmínky v rodinách žáků. Počet dětí, které se kvůli nedostatečnému technickému vybavení nemohly zapojit do online výuky, se z loňských 250 tisíc snížil podle České školní inspekce přibližně na pětinu. Mimo výuku tak ale stále zůstává asi 50 tisíc žáků. Situaci pomáhají především zápůjčky počítačů ze škol, neziskové organizace či speciální programy zaměřené na vzdělávání.

Covidová krize má podle studie Nadace České spořitelny největší dopad na děti, které měly problémy ještě před pandemií. Přístup ke vzdělávání ovlivňuje nejen ekonomické, ale i sociální zázemí rodičů. Velmi úzce souvisí s problémy, jako jsou exekuce nebo bytová nouze. Velký vliv má na celý vzdělávací systém i předčasné ukončení studia střední školy. „Kvůli nedokončenému středoškolskému vzdělání vzniká státu mnoho nákladů v oblasti sociálních dávek, trestné činnosti či ušlých odvodů,“ uvádí Kateřina Šaldová, programová manažerka Nadace České spořitelny. České děti s nízkým společenským statusem navíc zaostávají více než děti v ostatních postkomunistických zemích, jako je Estonsko nebo Polsko.

„Klíčem k pomoci dětem ze znevýhodněného prostředí mohou být kvalitní programy včasné péče, redukce absencí a předčasných odchodů, práce s rodinou, lepší regionální řízení vzdělání a dostatečná příprava a podpora pedagogů,“ uvádí sociolog Daniel Prokop ve studii Nadace České spořitelny. Za každou korunu investovanou do programů včasné péče dostane český stát zpátky troj- až čtyřnásobek. Jde o dlouhodobou investici, která by státu mohla do konce století přinést až 1,5 bilionu korun.

Boj s nerovností

Nerovnostem ve vzdělávání se bude věnovat i Národní plán obnovy, na jehož vytvoření se evropské země shodly za účelem oživení evropské ekonomiky po koronaviru. Zatím se hovoří o tom, že Česko by z něj mohlo využít 172 miliard korun. Na vzdělávání chce vláda vyčlenit až 18 miliard korun. Peníze by měly jít například na zajišťování obědů pro děti z ekonomicky znevýhodněných rodin, zvýšení kvalifikovanosti a kompetencí učitelů, kteří pracují s různorodými skupinami žáků, doučování nebo zřízení fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky. Z osmnáctimiliardového rozpočtu se bude čerpat i na jiné činnosti, jako je prohlubování a získávání nových kompetencí nebo celoživotní vzdělávání.

(tz)

 

 

 

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3