INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

chrome J5i9Jefim3Členské společnosti České leasingové a finanční asociace poskytly v 1. čtvrtletí 2021 firmám a podnikatelům na financování strojů či zařízení 5,57 miliardy korun, tedy o 16,2 % více peněz než ve stejném období roku 2020. Celkem členové ČLFA v letošním prvním kvartále profinancovali 3116 strojů nebo zařízení, což představuje meziroční navýšení o 24,6 %.

Jde o první meziroční růst zaznamenaný od počátku pandemie, během loňského roku totiž jak počty nových kontraktů, tak jejich finanční objemy klesaly. Za celý rok 2020 ČLFA zaregistrovala pokles profinancovaných strojů a zařízení o 22,7 %, objem těchto obchodů se pak v porovnání s rokem 2019 snížil o 15,3 %.

„Čísla za letošní první čtvrtletí naznačují, že se podnikům vrací investiční optimismus. To je pozitivní signál, protože právě oblast financování strojů a zařízení je velice dobrým indikátorem celkového vývoje ekonomiky. Přesto je třeba vnímat, že navzdory poměrně výraznému zlepšení jsou letošní výsledky pod hodnotami, které jsme vykazovali před vypuknutím pandemie,“ upozorňuje Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

V prvním čtvrtletí roku 2018 členové ČLFA profinancovali 3607 strojů a zařízení za 5,99 miliardy korun a v prvním čtvrtletí roku 2019 to bylo 4341 strojů za 6,27 miliardy.

„Především pro malé a střední podniky, tedy hlavní zákaznickou skupinu našich členů, je důležité, aby stát pokračoval ve svých proinvestičních aktivitách. Dobrým příkladem je mimořádné zrychlení odpisů, které vstoupilo v platnost se začátkem letošního roku a které jsme prosazovali. Týká se právě i strojů a zařízení. Je pravděpodobné, že zavedení tohoto nástroje přispělo k navýšení profinancovaných investic. Pozitivní efekt může mít i zapojení našich členských společností do programu Expanze – záruky vyhlášeném

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, který malým a středním podnikatelům usnadňuje přístup k externímu financování,“ dodává Jaroslav Krutilek.

Zcela zásadní bude podle ČLFA avizovaná masivní podpora zelených technologií ze strany státu. „Řada společností už nyní realizuje takzvané zelené investice pomocí úvěrových nebo leasingových produktů našich členů. Proto je nezbytné, aby při distribuci veřejných prostředků určených na zelené investice nebyly tyto finanční produkty diskriminovány, a byla tak zachována přirozená kontinuita financování, a to zejména v sektoru malých a středních podniků,“ konstatuje Jaroslav Krutilek.

V přehledu komodit financovaných členy ČLFA v prvním čtvrtletí roku 2021 v podnikatelské sféře náleží strojům a zařízením podíl ve výši 28,2 %. Při financování strojů nebo zařízení využívala většina zákazníků členských společností asociace podnikatelský úvěr (79,4 %), následoval finanční leasing (14,9 %) a operativní leasing (5,7 %).

Nejvíce peněz si podnikatelské subjekty v prvním čtvrtletí letošního roku půjčily na zemědělské a lesnické stroje (1,94 mld. Kč), na stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví (911 mil. Kč), na kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje (772 mil. Kč) a na manipulační a skladovací techniku (642 mil. Kč).

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE