INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

chrome J5i9Jefim3Členské společnosti České leasingové a finanční asociace poskytly v 1. čtvrtletí 2021 firmám a podnikatelům na financování strojů či zařízení 5,57 miliardy korun, tedy o 16,2 % více peněz než ve stejném období roku 2020. Celkem členové ČLFA v letošním prvním kvartále profinancovali 3116 strojů nebo zařízení, což představuje meziroční navýšení o 24,6 %.

Jde o první meziroční růst zaznamenaný od počátku pandemie, během loňského roku totiž jak počty nových kontraktů, tak jejich finanční objemy klesaly. Za celý rok 2020 ČLFA zaregistrovala pokles profinancovaných strojů a zařízení o 22,7 %, objem těchto obchodů se pak v porovnání s rokem 2019 snížil o 15,3 %.

„Čísla za letošní první čtvrtletí naznačují, že se podnikům vrací investiční optimismus. To je pozitivní signál, protože právě oblast financování strojů a zařízení je velice dobrým indikátorem celkového vývoje ekonomiky. Přesto je třeba vnímat, že navzdory poměrně výraznému zlepšení jsou letošní výsledky pod hodnotami, které jsme vykazovali před vypuknutím pandemie,“ upozorňuje Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

V prvním čtvrtletí roku 2018 členové ČLFA profinancovali 3607 strojů a zařízení za 5,99 miliardy korun a v prvním čtvrtletí roku 2019 to bylo 4341 strojů za 6,27 miliardy.

„Především pro malé a střední podniky, tedy hlavní zákaznickou skupinu našich členů, je důležité, aby stát pokračoval ve svých proinvestičních aktivitách. Dobrým příkladem je mimořádné zrychlení odpisů, které vstoupilo v platnost se začátkem letošního roku a které jsme prosazovali. Týká se právě i strojů a zařízení. Je pravděpodobné, že zavedení tohoto nástroje přispělo k navýšení profinancovaných investic. Pozitivní efekt může mít i zapojení našich členských společností do programu Expanze – záruky vyhlášeném

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, který malým a středním podnikatelům usnadňuje přístup k externímu financování,“ dodává Jaroslav Krutilek.

Zcela zásadní bude podle ČLFA avizovaná masivní podpora zelených technologií ze strany státu. „Řada společností už nyní realizuje takzvané zelené investice pomocí úvěrových nebo leasingových produktů našich členů. Proto je nezbytné, aby při distribuci veřejných prostředků určených na zelené investice nebyly tyto finanční produkty diskriminovány, a byla tak zachována přirozená kontinuita financování, a to zejména v sektoru malých a středních podniků,“ konstatuje Jaroslav Krutilek.

V přehledu komodit financovaných členy ČLFA v prvním čtvrtletí roku 2021 v podnikatelské sféře náleží strojům a zařízením podíl ve výši 28,2 %. Při financování strojů nebo zařízení využívala většina zákazníků členských společností asociace podnikatelský úvěr (79,4 %), následoval finanční leasing (14,9 %) a operativní leasing (5,7 %).

Nejvíce peněz si podnikatelské subjekty v prvním čtvrtletí letošního roku půjčily na zemědělské a lesnické stroje (1,94 mld. Kč), na stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví (911 mil. Kč), na kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje (772 mil. Kč) a na manipulační a skladovací techniku (642 mil. Kč).

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3