INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

light bulb 4514505 960 720Efektivním řešením snižování nákladů na energie mají být dotační programy. Jen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) má firmám po vyčerpání celého balíku dotací ročně ušetřit až 2,47 miliardy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR však jejich spuštění neustále odsouvá. Už nyní mají dotační výzvy 1,5 roku zpoždění a nepomůžou tak firmám v aktuálně nejkritičtějším období.

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard korun. 41 procent z nich poputuje do oblasti energetiky, kde podpoří financování technologií pro zajištění energetických úspor, inteligentních energetických systémů, obnovitelných zdrojů energie či čisté mobility.

Podle původního plán měl být OP TAK vypsán na sedmileté období (2021–2027). Už nyní však víme, že první dotační výzvy nebudou spuštěny dříve než ve druhém čtvrtletí 2022. Opakovaným odsunováním začátku výzev ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se však posouvá také doba, kdy mohou firmy začít finance čerpat. A tím se prodlouží také termín snižování nákladů za energie.

„Hlavní příčinu neustálého posouvání spuštění dotačních výzev vidím zejména ve zpoždění vyjednávání celého programového období 2021-2027. Operační programy dosud nejsou schváleny ze strany Evropské komise, není dokončena jejich EIA a stále nebyl představen nový informační systém pro administraci projektů. Lhůty spuštění programů se tak průběžně posouvají z jara 2021 na podzim 2021, z podzimu 2021 na začátek 2022. A nyní už se dokonce hovoří o druhém kvartálu roku 2022. Máme tady tedy reálně 1,5 roku zpoždění ze sedmiletého období,“ říká Jiří Kvíz, ředitel společnosti enovation, která se zabývá dotačním poradenstvím.

Dotace firmám nepomůžou v nejkritičtějším období

Firmy přicházejí o možnost dosáhnout na úspory v době, kdy česká ekonomika čelí energetické krizi a cena energií prudce stoupá. Podle společnosti enovation by mohly firmy díky dotacím z OP TAK po uplynutí sedmiletého období a vyčerpání celého balíku dotací ročně ušetřit až 2,47 miliardy korun. Tato částka odpovídá ročnímu snížení konečné spotřeby všech dotčených podniků o 917 GWh/rok, kterou firmy ušetří právě díky čerpání dotačních výzev z OP TAK.

Kromě snížení spotřeby mají dotace také environmentální dopad. „Dle programového dokumentu OP TAK je na investice vázáno roční snížení emisí skleníkových plynů o 869 788 tun ekvivalentu C02. To odpovídá výrobě 744 GWh elektrické energie, což je zhruba stejné množství emisí, jako kdybychom spálili 744 000 tun uhlí,“ dodává Kvíz.

Jak jsme k roční úspoře 2,4 miliardy korun došli?

Cena silové elektřiny pro podnikatele v tarifu C02d byla k 1. říjnu 2021 1 965 Kč za MWh bez DPH. Aktuální cena (k 2. listopadu) je dle portálu TZB-INFO1 již 2 990 Kč za MWh bez DPH. Podle předpokladu energetických odborníků by v roce 2022 mělo dojít k nárůstu cen až o třetinu2. Zároveň jsme z programového dokumentu OP TAK vyčetli předpokládanou úsporu energie, která činí 917 GWh ročně3. Z tohoto poté vyplývá, že teoretická roční úspora může po realizaci projektů spolufinancovaných z OP TAK činit až 2,7 miliardy korun.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3