INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Martin NováčekMartin NovákV kontextu horší finanční situace se chystá třetina lidí výrazně nebo zčásti snížit náklady na stravování v restauracích, čtvrtina poté omezí výdaje na kulturu či cestování. Každý čtvrtý respondent se už touto cestou připravuje na pokrytí zvýšených nákladů za energie během topné sezóny, dalších 35 % k tomu teprve plánuje přistoupit. Jinou možností, která povede ke zlepšení finančního stavu, je zvýšení příjmů formou brigády či přivýdělku, k takovému kroku se chystá 26 % respondentů, dalších 23 % si už touto cestou k výplatě přilepšuje.

„Je potřeba řešit jak příjmovou, tak výdajovou stránku měsíčních rozpočtů. Prakticky hned můžeme omezit zbytné výdaje. O něco složitější je operativní navýšení příjmů, pokud se nemůžeme spolehnout na našetřené rezervy, lze jich dosáhnout třeba prostřednictvím dočasného přivýdělku,“ dodal k růstu nákladů domácností Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting, a.s., společnosti, která v srpnu získala množství údajů k tématu inflace, investování a chování českých domácností prostřednictvím rozsáhlého průzkumu.

Například, že investice jsou aktuálně jedním z nástrojů, jehož prostřednictvím se Češi snaží ochránit své úspory. Z těch mají lidé alespoň část aktiv v akciových a smíšených fondech. Z třetiny pak ukotvili respondenti své úspory do dluhopisových fondů. Ty podle expertů nabízejí zajímavé zhodnocení, které nebylo v předchozích deseti letech možné. Nadpoloviční většina oslovených přitom preferuje nad krátkodobými či dlouhodobými investicemi ty se střednědobou návratností.
O tom, že je ten správný čas na investování do nemovitostí, je přesvědčena téměř polovina respondentů (nejčastěji padesátníků a šedesátníků). O něco málo vyšší část zastává opačný názor a investici do bytu či domu nyní vidí jako špatně načasovanou, přičemž nejčastěji se k tomu přiklánějí obyvatelé Jihomoravského a Zlínského kraje. Co ještě z dat průzkumu vyplynulo a jak se na situaci dívá Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting?

Co především vyplynulo z průzkumu, který jste si nechali zpracovat? Jaký jste si z dat udělal závěr? Čekají nás opravdu tak složité doby, jak mnozí předpovídají?

Ukázalo se, že v 64 % nechávají Češi své úpory „ležet“ na běžných účtech, a to paradoxně i přesto, že se 90 % lidí obává znehodnocení svých úspor vlivem inflace. Více než polovina spořící populace poté v kontextu negativního vývoje inflace a dalších nejistot přehodnotila od jara svůj postup a úspory přesunula na spořicí účty. Takové zjištění bylo mě překvapující, musím přiznat. Očekával jsem četnější využití jiných možností, kde lze úspory v různém horizontu více zhodnotit. Pozitivní zprávou ale je, že podle průzkumu dvě třetiny spořících stále investují do svých dlouhodobých cílů, zejména jde o investice na rentu nebo zabezpečení svých potomků. To považuji za malé vítězství. Složité časy nás pravděpodobně čekají, ale ne pro všechny budou stejně těžké. Současná situace nejvíce dopadá na nízkopříjmovou populaci, na matky samoživitelky nebo na seniory. Situace je pro ně o to složitější, že za sebou máme dva velmi specifické roky koronavirové krize s negativními ekonomickými dopady, které obzvlášť zasáhly do jejich rozpočtů. Aktuálně se navíc kvůli vysokým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů zvýšily nemalé skupině obyvatel náklady na bydlení. K tomu opětovný nárůst cen energií, potravin a dalších služeb přináší další zátěž pro rodinné rozpočty. Pokud do této situace už někdo nastoupil s napjatým rozpočtem, měl by co nejrychleji omezit veškeré zbytné výdaje a snažit se najít finance na alespoň malou rezervu, ta se mu bude jistě v blízkém budoucnu hodit.

Proč mnozí Češi spoří místo toho, aby investovali? Není to proto, že chtějí mít více méně pohotovou finanční rezervu při ruce?

Spoření je oproti investování v tuzemsku preferovanější formou zhodnocování úspor. Důvodů, proč tomu tak je, může být několik, například dlouhodobá historická podpora stavebního spoření ze strany státu, špatné zkušenosti z kuponové privatizace nebo stále nízká úroveň tzv. finanční gramotnosti.
To jsou všechno dlouhodobé záležitosti, které se ve společnosti mění jen velmi pozvolným tempem. Je však dobré vyzdvihnout, že se minimálně situace na poli finančních znalostí zlepšuje. Za poslední rok se Češi díky inflaci dozvěděli o správě svých financí mnohé. Dle mého názoru je to ale poměrně draze zakoupené školné, které se z finančního hlediska mnohým nevyplatí.

Nemyslí si lidé, že investovat je něco příliš sofistikovaného?

Martin Novak cî.2Investování není v dnešní době složitou záležitostí, ačkoli se to tak může jevit. Z mého pohledu je při současných možnostech opravdu pro každého. Problém může spíše tkvět v očekávání. Konkrétně toho, co pro to musím udělat, znát a jaké výhody a nevýhody investování vlastně přináší. Bohužel se stále ukazuje, že lidé nejenom v Čechách hledají v „investování“ cestu k zázračnému zbohatnutí a naletí na podvodné obchodování. Investování je dlouhodobá cesta, která vede ke splnění finančních cílů v určitém čase. Pokud hledám zkratku ke štěstí, pak to není v možnostech investování, ale musím volit jinou cestu.

Moudří tvrdí, že investovat se má hlavně za časů dobrých, protože v opačném případě to jde hůř. Finanční poradci však dokážou zpravidla i pro drobné investice najít v portfoliu možností příležitost v jakékoli době a pro jakkoli situovaného člověka. Mohl byste uvést příklad?

S tímto tvrzením si dovolím nesouhlasit. Investovat by měl člověk ve chvíli, když má k dispozici určitý obnos peněz a rozhodl se, že jej zhodnotí pro dosažení vytyčeného cíle. To je zcela zásadní a věřím, že každý dobrý finanční konzultant tohle klientovi poradí. V návaznosti na definování investičního cíle se poté určuje i tzv. investiční horizont, na jehož základě je pak možné zvolit preferovanou variantu, do čeho investovat. Samozřejmě přitom je vždy na místě respektovat základní investiční zákonitosti. To je z mého pohledu železné pravidlo, které platí pro všechny investory bez ohledu na jejich majetek. Investovat můžete dnes již od několika set korun měsíčně, investování už proto není disciplínou jen pro majetné.

Při investování je také důležité mít na paměti, že neexistuje dokonalá investice, která by kombinovala velmi vysoký výnos s nízkým rizikem a možností získat peníze zpět na zavolání. Pokud se setkáte s podobnou nabídkou, doporučuji dát od toho ruce pryč, půjde s velkou pravděpodobností o podvod. V zásadě platí, že pokud chci získat vysoký výnos, musím využít rizikové nástroje, které mi jej zpravidla za delší čas zprostředkují. V případě, že preferuji krátký horizont zhodnocení, nemohu si dovolit příliš riskovat a musím počítat s nižším výnosem.

Sem tam se mluví o tom, že nejlepší investice jsou do vzdělání a do zdraví. Platí to i dnes, nebo byste viděl jiné priority?

Samozřejmě to platí dlouhodobě. Po zajištění těchto základních potřeb bych všem rozhodně doporučil zajistit si krátkodobou a střednědobou rezervu plus odkládat si část prostředků na důchod a nespoléhat se pouze na státní dávku při penzi.

Osobně bych jako dobrou investici viděla založení menší firmy, která by se specializovala na fotovoltaické montážní služby. Poptávka je obrovská, příjmy v této profesi pohádkové...

Pokud máte dostatečný kapitál, know-how a potřebné kontakty, pak asi ano. Pokud ne, pak je podle mého názoru pravděpodobně již pozdě. V investicích je to bohužel velmi podobné. Každý rok sleduji v médiích, do čeho je zrovna vhodné daný rok investovat, co bude zaručeně vydělávat. To je ale opět pouze spekulace. Investování je dlouhodobá činnost a ideální je své portfolio dostatečně diverzifikovat. To, co bylo v daném roce v rámci investic to „nej“, se zjistí většinou až rok následující, kdy už nic neovlivníme. Proto radím raději nespekulovat. Mám vždy obavu, jak a v jakém množství takové informace ovlivní příjemce takových zpráv.

Lidí v důchodovém věku přibývá. Většinou jsou to ti, kteří mají kde bydlet, snižují nároky na společenské uplatnění, nekupují kromě potravin, léků, pobytů v lázních a zdravotní péče nic neobvyklého, něco mají i našetřeno. Co by měli právě oni udělat, aby netratili? Rozložit úspory mezi penzijní připojištění, nakoupit nějaké akcie, založit spořicí účet, investovat do fondu, zlatých mincí, pořídit vytoužený obraz milovaného mistra?

U klientů v předdůchodovém nebo důchodovém věku je finanční poradenství poměrně obtížné a náročnější na komunikaci. Záleží vždy na konkrétním klientovi.
Pokud již má daný klient dlouhodobé zkušenosti s investováním, pak není problém mít i odvážněji postavené rentierské portfolio, které bude obsahovat akcie či akciové fondy. U lidí, kteří celý život využívali spíše spořicí účty či stavební spoření, je to ale jinak. Zde bych byl velmi opatrný. Takový klient není zvyklý na pohyb kurzů (volatilitu) a může to vnímat velmi citlivě či negativně.
V Česku registruji bohužel problém v tom, že současní senioři nejsou na dlouhodobý pobyt v důchodu finančně připraveni a vlastní rezervy většinou nemají. Je to dáno z části důvody historickými, kdy jejich aktivní život probíhal za minulého režimu. Domnívám se, že to může být pomyslným vykřičníkem pro dnešní lidi v produktivním věku, ti by se měli na důchod připravovat a nespoléhat se jen na státní důchod.

A naopak, mladí lidé většinou všechny peníze proměňují v hodnoty, bez nichž se neobejdou, zařizují domov, kupují auto, rádi jezdí s přáteli na dovolenou... Jak ty přimět k uvážlivému pohledu na zhodnocení jejich příjmu?

Z našeho pohledu je to spíše o preferencích a o tom, jak si ujasnit své životní cíle. Ruku v ruce s tím musí jít uvědomění, zda jsem pro to ochoten i něco udělat. Ve druhé části jsou pak záležitosti, ke kterým lze přestat nahodile přistupovat. Vlastní bydlení, koupě automobilu, dovolená a další pořizování majetku je samozřejmě součástí rozhodování a měly by být zahrnuty v rámci finančního plánu. Co lze poradit univerzálně komukoliv, je sestavení finančního plánu, a to buď vlastní cestou, nebo prostřednictvím odborníka. Udělejte si analýzu příjmů a výdajů a ujasněte si své životní cíle. Vlastní bydlení, prostředky pro děti na školu nebo peníze na důchod jsou jen tři hlavní cíle, které klienti řeší nejčastěji.

I velmi dobře situovaní, většinou lidé z businessu, přemýšlejí o tom, jak o své finance nepřijít. Na nedávné tiskové konferenci se uvádělo, že inflace je tak velká, že zneváží veškeré peníze, byť je člověk dobře investuje. Diskutuje se, jaký mix zvolit, aby ztráty byly co nejmenší. Jaký je váš pohled na věc?

Můj pohled je více dlouhodobý. Klíčové je definovat si cíle, jak jsem již uvedl, a dlouhodobě pro jejich splnění něco dělat. Pokud je můj cíl například ochrana majetku a financí před inflací, tak je pro mě nejlepší cesta investovat. Ideálně investovat do dobře diverzifikovaného portfolia, které bude inflaci překonávat dlouhodobě. To je podle mého názoru klíčové. Jaké portfolio zvolit, to je vždy individuální záležitostí a neexistuje jednoduchá rada, která by fungovala pro všechny klienty.

Dá se očekávat, že dění na trhu a potřeba lidí „přežít“ turbulence zvýší zájem o vaše služby a produkty? Naučí se Češi více a s důvěrou komunikovat s vyškolenými finančními poradci?

Finanční konzultant je specialistou ve finančním oboru a mělo být zcela přirozené, že se na něj lidé obrací s finančními potřebami a rozhodnutími, stejně jako tomu je u zubařů či automechaniků, kteří jsou také odborníci ve svých oborech. Zjištění z průzkumu, že více než 70 % lidí se rozhoduje o investování individuálně vlastní cestou, bez doporučení pověřeného odborníka, pro nás může představovat tzv. hozenou rukavici a výzvu do budoucna. Minimálně u zásadních rozhodnutí je dobré si nechat poradit od zkušeného konzultanta.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE