INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2022 10 11 1Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) začíná nabízet své majetkové pojištění DOMEX+ se slevou 25 %. Pojišťovna se tím snaží oslovit co nejvíce domácností, aby si lidé svůj movitý a nemovitý majetek dostatečně pojistili a vyvarovali se tím riziku podpojištění.

Podpojištění majetku je nebezpečí, kterému se v poslední době vystavuje čím dál více lidí. Svůj majetek mají sice pojištěný, ale v případě pojistné události nezískají dostatek peněz na opravu či postavení nového obydlí. Proto se ČPP ve své podzimní kampani snaží na toto riziko upozorňovat a domácnosti motivovat ke sjednání dostatečné pojistné ochrany prostřednictvím atraktivní slevy ve výši 25 procent u svého majetkového pojištění DOMEX+. Motto kampaně zní „Komu to pálí, ten se pojistí“ a ústředními postavami jsou opět Pat a Mat, kteří tentokrát bojují s požárem.

„Věříme, že v dnešní nelehké době, kdy všichni hledají možnosti úspor, klienti ocení 25% slevu na tolik důležité pojištění, které chrání jejich majetek. Je třeba si uvědomit, že rostoucí ceny nemovitostí, stavebního materiálu, vybavení domácnosti, energie i samotné práce se musejí odrazit v nastavení dostatečné pojistné částky. V opačném případě pojištění neplní zcela svoji ochrannou úlohu a majetek lidí je podpojištěn,“ upozornila Jolana Kolaříková, ředitelka Úseku marketingu a PR.

Aby se lidé vyvarovali podpojištění, musejí své pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat. I tři roky stará smlouva může být nevyhovující a nemovitost nemusí krýt dostatečně. Proto je ideální majetkové pojištění kontrolovat alespoň každé dva roky. Klienti ČPP ale mohou využít i automatickou indexaci jejich pojistných částek. Nemusejí se pak o nic starat a podle vývoje cen nemovitostí, inflace a dalších ukazatelů se jim pojistné částky u majetkového pojištění valorizují automaticky.

Produkt DOMEX+ poskytuje komplexní pojistnou ochranu klientova movitého i nemovitého majetku, včetně pojištění odpovědnosti. V rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění rodinného domu, bytu či chalupy společně s pojištěním trvale obydlené nebo rekreační domácnosti a odpovědnosti jejích členů. Klienti mají na výběr ze tří variant pojištění (MINI, OPTI, MAXI), které nabízejí totožný rozsah pojistných nebezpečí a vzájemně se liší pouze výší limitů pojistného plnění. Díky této ojedinělé konstrukci mají lidé jistotu, že bez ohledu na volbu rozsahu pojištění jim bude poskytnuta pojistná ochrana v maximální možné míře. Spektrum pojistných nebezpečí u pojištění DOMEX+ patří mezi nejširší na pojistném trhu. Pojištění pamatuje nejen na rizika škod na obydlí a v domácnosti, ale kryje například i rozličné škody u elektrospotřebičů, jízdních kol, dětských kočárků, škody na tepelných čerpadlech, u plynových a elektrických kotlů. Mnoho lidí již ocenilo také náhrady nákladů na záchranu dat z pevného disku počítače a mnoho dalšího.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3