INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

2022 10 11 1Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) začíná nabízet své majetkové pojištění DOMEX+ se slevou 25 %. Pojišťovna se tím snaží oslovit co nejvíce domácností, aby si lidé svůj movitý a nemovitý majetek dostatečně pojistili a vyvarovali se tím riziku podpojištění.

Podpojištění majetku je nebezpečí, kterému se v poslední době vystavuje čím dál více lidí. Svůj majetek mají sice pojištěný, ale v případě pojistné události nezískají dostatek peněz na opravu či postavení nového obydlí. Proto se ČPP ve své podzimní kampani snaží na toto riziko upozorňovat a domácnosti motivovat ke sjednání dostatečné pojistné ochrany prostřednictvím atraktivní slevy ve výši 25 procent u svého majetkového pojištění DOMEX+. Motto kampaně zní „Komu to pálí, ten se pojistí“ a ústředními postavami jsou opět Pat a Mat, kteří tentokrát bojují s požárem.

„Věříme, že v dnešní nelehké době, kdy všichni hledají možnosti úspor, klienti ocení 25% slevu na tolik důležité pojištění, které chrání jejich majetek. Je třeba si uvědomit, že rostoucí ceny nemovitostí, stavebního materiálu, vybavení domácnosti, energie i samotné práce se musejí odrazit v nastavení dostatečné pojistné částky. V opačném případě pojištění neplní zcela svoji ochrannou úlohu a majetek lidí je podpojištěn,“ upozornila Jolana Kolaříková, ředitelka Úseku marketingu a PR.

Aby se lidé vyvarovali podpojištění, musejí své pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat. I tři roky stará smlouva může být nevyhovující a nemovitost nemusí krýt dostatečně. Proto je ideální majetkové pojištění kontrolovat alespoň každé dva roky. Klienti ČPP ale mohou využít i automatickou indexaci jejich pojistných částek. Nemusejí se pak o nic starat a podle vývoje cen nemovitostí, inflace a dalších ukazatelů se jim pojistné částky u majetkového pojištění valorizují automaticky.

Produkt DOMEX+ poskytuje komplexní pojistnou ochranu klientova movitého i nemovitého majetku, včetně pojištění odpovědnosti. V rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění rodinného domu, bytu či chalupy společně s pojištěním trvale obydlené nebo rekreační domácnosti a odpovědnosti jejích členů. Klienti mají na výběr ze tří variant pojištění (MINI, OPTI, MAXI), které nabízejí totožný rozsah pojistných nebezpečí a vzájemně se liší pouze výší limitů pojistného plnění. Díky této ojedinělé konstrukci mají lidé jistotu, že bez ohledu na volbu rozsahu pojištění jim bude poskytnuta pojistná ochrana v maximální možné míře. Spektrum pojistných nebezpečí u pojištění DOMEX+ patří mezi nejširší na pojistném trhu. Pojištění pamatuje nejen na rizika škod na obydlí a v domácnosti, ale kryje například i rozličné škody u elektrospotřebičů, jízdních kol, dětských kočárků, škody na tepelných čerpadlech, u plynových a elektrických kotlů. Mnoho lidí již ocenilo také náhrady nákladů na záchranu dat z pevného disku počítače a mnoho dalšího.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3