INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

1Podle nejnovějších dat využilo program Česko platí kartou více než 35 tisíc obchodníků. Díky programu Česko platí kartou je tak v provozu 6 % všech aktivních terminálů v České republice. V sektoru gastronomie dokonce tento podíl dosahuje až 15 %.

Malé a střední podniky jsou srdcem evropské ekonomiky, tvoří více než polovinu evropského HDP a zaměstnávají přibližně 100 milionů lidí. Visa jim pomáhá těžit z výhod jedné z největších platebních sítí světa a podporuje je prostřednictvím programů zaměřených na digitální rozvoj, jako je Česko platí kartou.

Společnost Visa ve svém průzkumu zjistila, že zpracování digitálních plateb je oproti hotovosti 7x rychlejší, přičemž průměrná transakce trvá přibližně 6 vteřin. Současně 45 % malých a středních podniků zaznamenalo v průměru 12% nárůst tržeb poté, co začaly přijímat digitální platby. A 57 % uvádí, že zákazníci utrácejí více, když používají karty.

“Naším posláním je pomáhat malým podnikům růst pomocí prohlubování jejich dovedností v oblasti digitalizace. Toho dosahujeme jejich integrací do naší platební sítě, která je nejen propojuje s větší zákaznickou základnou, ale také zvyšuje celkovou zákaznickou zkušenost, a tím i tržby,“ uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

Právě proto byla společnost Visa jedním z iniciátorů programu Česko platí kartou, který byl spuštěn v březnu 2020. Dlouhodobým cílem Visa je totiž podporovat malé a střední podnikatele, pomáhat jim s digitalizací, a dostat tak Česko nad průměr Evropské unie co se počtu platebních terminálů na tisíc obyvatel týče – ten v současnosti činí 36. Před třemi lety připadalo v České republice 26 terminálů na 1 000 obyvatel, zatímco loni tento počet vzrostl na 30 terminálů na 1 000 obyvatel. Během tří let si program získal značnou oblibu mezi malými podniky. Dnes je díky projektu Česko platí kartou v provozu již více než 6 % všech aktivních platebních terminálů v celé zemi.

“Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR těší, že je Visa partnerem programu Česko platí kartou. Program považujeme za velmi úspěšný, o čemž svědčí i to, že například v roce 2022 si přibližně 9 z 10 obchodníků ponechalo poskytnutý platební terminál i po skončení zkušební doby, po kterou jej měli v rámci programu zdarma. Atraktivitu programu podtrhuje fakt, že jsme společně s partnery poskytli 40 tisíc terminálů," uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Digitální platby pomáhají ekonomice jako celku
3 copyNemožnost platit kartou či chytrým telefonem se na straně podnikatelů a firem podepisuje pod nižšími zisky a vyššími náklady spojenými s přepočítáváním a ukládáním peněz na účet. Z pohledu hospodářství celé země pak přispívá k nárůstu šedé ekonomiky. Ta letos v Česku poprvé překročí hranici 1 bilionu korun. To představuje přibližně 14 % HDP (předpoklad 7,4 bilionu HDP v roce 2023). Tyto údaje vyplývají z nejnovější studie "Informal economy in Czech Republic 2023" vypracované přední poradenskou společností Kearney ve spolupráci s týmem Visa Consulting & Analytics.

"Z pozice náměstka ministra financí vnímám digitální platby jako moderní platební metodu, která má potenciál zefektivnit obchodní styk a zároveň vytváří tlak na snižování objemu prostředků v šedé ekonomice. Společně s kolegy z ministerstva vítáme snahu o zvýšení počtu bezhotovostních plateb a hledáme cesty, jak digitální platby dále přiblížit lidem i trhu," uvedl Jiří Valenta, náměstek ministra financí České republiky.

Visa se svými programy a nástroji pro stimulaci digitálních plateb snaží pozitivně motivovat české firmy a živnostníky, čímž pomáhá nejen jim, ale i celé české ekonomice. Jak vyplývá z výsledků simulací profesora Friedricha Schneidera, v Česku by 20% nárůst digitálních plateb v pěti po sobě jdoucích letech přinesl snížení podílu šedé ekonomiky na 11,5 %, což by přineslo nárůst HDP o 95 miliard korun a zvýšení daňových příjmů o 35 miliard korun ročně. Kromě monetárních přínosů by aktivity tohoto ražení přinesly benefity v podobě vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, ochrany pracovníků prostřednictvím sociální záchranné sítě a také informované poskytování služeb ze strany vlády.2 copy

"Podle provedených výpočtů by v Česku 20% nárůst digitálních plateb v pěti po sobě jdoucích letech přinesl snížení podílu šedé ekonomiky na 11,5 %, což by přineslo nárůst HDP o 95 miliard korun a zvýšení daňových příjmů o 35 miliard korun ročně,“ uzavírá Martin Kuča z poradenské společnosti Kearney.
Visa poskytuje malým podnikům podporu ve zvyšování jejich růstu prostřednictvím rozvoje digitálních schopností a integrace do inovativní platební sítě. Propojuje tak tyto firmy s větším množstvím zákazníků a zlepšuje celkovou zákaznickou zkušenost, což v konečném důsledku vede ke zvýšení tržeb.

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3