INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

LBDOdaněOd počátku roku 2024 začne platit hned několik výrazných daňových změn, které přinese vládní konsolidační balíček. Právě jejich přehled přináší níže Zenon Folwarczny, vedoucí daňového oddělení a partner společnosti BDO. 

Vládní konsolidační balíček, jehož cílem je snížit deficit veřejných financí, se dotkne většiny obyvatel České republiky. Nejvíce však zasáhne rodiny s dětmi staršími 3 let, kdy má rodič zaměstnanecký příjem kolem 40-50 tis. Kč měsíčně a druhý rodič je doma s dětmi a nedosahuje příjmu nad 68 000 Kč, vychází z modelových příkladů BDO. Zde se dostáváme na úroveň až o 10,5 % vyšších odvodů. Jedná se nicméně o nejextrémnější případ, průměrný dopad na poplatníky se očekává kolem 2-5 % hrubé mzdy.

Níže přinášíme přehled těch nejdůležitějších změn vycházejících z vládního konsolidačního balíčku, které daňoví poplatníci pocítí již v roce 2024:

Sazby daně z příjmů fyzických osob
Sazby daně z příjmů fyzických osob v České republice jsou 15 % a 23 %. Vyšší sazba daně se uplatňuje, pokud souhrnný základ daně přesáhne určitou hranici. Současná hranice činí 48násobek průměrné mzdy (1 935 552 Kč pro rok 2023). Od roku 2024 by se měla hranice snížit na 36násobek průměrné mzdy (1 582 812 Kč pro rok 2024).

Pro účely zálohy na daň u zaměstnání se hranice pro aplikaci 23% sazby daně snižuje ze 4násobku průměrné mzdy (161 296 Kč pro rok 2023) na 3násobek průměrné mzdy (131 901 Kč pro rok 2024).

Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob
Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší ze současných 19 % na 21 %. Zvýšení sazby daně se bude vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024.

Zpřísnění slevy na manžela/(ku) a zrušení vybraných slev
Momentálně si může poplatník uplatnit slevu na dani na manželku či manžela s vlastním ročním příjmem nižším než 68 000 Kč, pokud manželé žijí ve společné domácnosti. Podle nové právní úpravy se uplatnění slevy na dani bude týkat pouze poplatníků žijících ve společné domácnosti s dítětem do 3 let věku.

Daňová sleva za umístění dítěte a daňová sleva na studenta budou zrušeny.

Zaměstnanecké benefity
Vláda sice upustila od původního návrhu zcela zrušit daňové zvýhodnění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, nicméně konsolidační balíček zavádí pro jejich osvobození od daně ze závislé činnosti omezení. Od příštího roku se bude na všechny druhy nepeněžních benefitů vztahovat jeden úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 představuje částku 21 983 Kč.

Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnanci do tohoto limitu budou od daně ze závislé činnosti osvobozeny, hodnota nepeněžních benefitů přesahujících uvedený limit již bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
U zaměstnanců lze očekávat, že jejich zájem o benefity, které budou muset podléhat zdanění, bude menší. Zároveň se mohou dočkat i omezení benefitů zaměstnavatelem.

Možnost poskytnout příspěvek na stravování u zaměstnanců
Osvobození při poskytnutí stravování a nepeněžitého příspěvku na stravování (stravenky) bude omezeno maximální výší shodně jako peněžitý příspěvek na stravování. Při směně delší než 11 hodin umožní novela poskytnout dva příspěvky na stravování s uvedeným daňovým režimem pro osvobození. Zároveň se doplnila možnost poskytnout příspěvek na stravování u zaměstnanců, kteří nemají rozvrh směn (např. jednatelé) a odpracují alespoň 3 hodiny během kalendářního dne.

Zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů
Od roku 2024 bude možné vyloučit ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly, které dnes firmy musí zdaňovat. Nově se bude tento příjem považovat za daňově neúčinný. Zdaňovat se tento příjem bude až v období, kdy bude kursový rozdíl realizován. Tento režim musí být oznámen správci daně.

Užití bezemisního vozidla k soukromým účelům
Zdanění nepeněžitého příjmu zaměstnance u bezemisního osobního automobilu, který bude používán jak za pracovním účelem, tak i soukromým, bude činit 0,25 % ze vstupní ceny automobilu.

Omezení uznatelnosti částky na pořízení osobního automobilu
Od roku 2024 bude maximální daňově uznatelná částka na pořízení osobního automobilu (kategorie M1) omezena na 2 miliony Kč. Obdobné to bude při pořízení automobilu na operativní či finanční leasing.

DPH
V souvislosti s omezením uznatelnosti částky u pořízení automobilů z pohledu daně z příjmů dojde také k omezení uplatnění odpočtu DPH. V případě pořízení osobních automobilů bude možné uplatnit nárok na odpočet maximálně ve výši 420 000 Kč. Jedná se o částku DPH, která připadá na pořízený automobil ve výši 2 000 000 Kč bez DPH.

Od roku 2024 budou aplikovány pouze dvě sazby DPH, a to základní 21 % a snížená 12 %. To povede k přeřazení některého zboží a služeb do jiné sazby.

Vybrané zboží a služby, u kterých se sazba DPH sníží z 15 % na 12 %:

 • potraviny,
 • kohoutková voda,
 • zdravotnické prostředky,
 • dětské autosedačky,
 • nemovitosti pro sociální bydlení,
 • stavební práce u rodinných a bytových domů,
 • pohřební služby.

Zboží a služby, u kterých se sazba DPH sníží z 21 % na 12 %:

 • příležitostná (nepravidelná) hromadná autobusová doprava osob,
 • zdravotnické a diagnostické prostředky na jedno použití a jejich opravy.

Vybrané zboží a služby, u kterých se sazba DPH zvýší z 10 % na 12 %:

 • ubytovací a stravovací služby,
 • vodné a stočné,
 • teplo a chlad,
 • léky,
 • noviny, časopisy a jejich půjčování nebo nájem,
 • vstupenky na sportovní a kulturní akce,
 • služby tureckých a parních lázní, saun a solních jeskyní.

Vybrané zboží a služby, u kterých se sazba DPH zvýší z 10 % nebo 15 % na 21 %:

 • většina nápojů vč. točeného piva,
 • kadeřnické služby,
 • služby autorů a umělců,
 • sběr, přeprava a ukládání komunálního odpadu,
 • opravy obuvi, oděvů, koženého zboží a jízdních kol,
 • úklidové práce v domácnosti,
 • palivové dříví a řezané květiny.

Tištěné a elektronické knihy budou nově osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet. Půjčování a nájem těchto knih bude také podléhat tomuto osvobození.

Spotřební daň z lihu
Postupné navyšování spotřebních daní z lihu proběhne během 3 let, a to navýšením 10 % v roce 2024, 10 % v roce 2025 a 5 % v roce 2026. Rovněž se zvýší zajištění daně z lihu pro provozovatele daňového skladu.

Spotřební daň z nikotinu
Dle návrhu by mělo dojít k nárůstu zdanění tabákových výrobků a alternativních výrobků (např. elektronické cigarety, nikotinové sáčky apod.) v průběhu následujících 4 let. Pro rok 2024 se zvyšuje spotřební daň z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 %, v roce 2025, 2026 a 2027 každý rok o 5 %. Zvýšení daně u elektronických cigaret má proběhnout ve schématu 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně, u nikotinových sáčků ve schématu 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g. Kromě toho návrh zahrnuje 15% zvýšení daně ze zahřívaného tabáku každý rok od roku 2024 do roku 2027.

Spotřební daň z leteckých pohonných hmot
Ruší se osvobození leteckých pohonných hmot pro jakoukoliv vnitrostátní přepravu (včetně letecké záchranné služby).

Daň z nemovitostí
Sazby daně z nemovitých věcí vzrostou v průměru na 1,8násobek stávajících sazeb. Veškerý příjem
z daní z nemovitých věcí zůstane obcím. Zároveň obce dostanou větší pravomoc ve zdanění zemědělských pozemků. Nově se také zavadí inflační koeficient, který bude automaticky zvyšovat daň z nemovitostí o inflaci za předchozí období.

Daň z hazardních her
Od roku 2024 se zvýší daň na 1 herní automat na 13 400 Kč (z původních 9 200 Kč). Změní se také přerozdělení výnosů této daně. Nově stát získá 55 % ze všech výnosů a zbytek se rozdělí obcím dle stanovených kritérií.

U hazardních her se daňová sazba zvyšuje na 30 % (z původních 23 %). Sazba daně u loterií a technických her zůstává 35 %.

(tz)

Slovo ke dni

 • O zdravém stravování

  Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE