INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

logoHKCRMalé i velké internetové, kabelové a satelitní televize budou v roce 2024 platit Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA) měsíční autorskou odměnu za jednoho zákazníka (resp. domácnost) ve stejné výši jako loni.

Výhodnější sazby pro své členy – tzv. provozovatele převzatého vysílání – až do konce roku 2028 vyjednala s OSA Hospodářská komora České republiky.

„V minulém čtyřletém období pro roky 2020–2023 se sazby navyšovaly o inflaci. Pro naše členy provozovatele převzatého vysílání se tak poplatky kvůli vysoké inflaci vyvíjely nepředvídatelně a finančně je velmi zatížily. Dnes jsme proto podepsali novou smlouvu, podle níž se v roce 2024 nebudou zvyšovat sazby poplatků za přenos vysílání o inflaci. Díky tomu naši členové letos ušetří více než deset procent ceny,“ uvedla členka představenstva Hospodářské komory a předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory Tereza Rychtaříková.

„V průběhu několik měsíců trvajících jednání jsme citlivě vnímali situaci na trhu přenosu vysílání a snažili se vyslyšet poptávku po jisté předvídatelnosti nákladů v delším časovém horizontu. Děkuji zástupcům Hospodářské komory za korektní přístup při společných jednáních, která nebyla vždy jednoduchá. Myslím, že obě strany mohou výslednou podobu dohody považovat za férové nastavení podmínek, které v následujících 5 letech dávají finanční jistotu jak operátorům provozujícím přenos vysílání, tak i našim bezmála 4 milionům zastupovaným autorům hudby a hudebním nakladatelům z celého světa,“ komentoval dohodu předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Zastupování provozovatelů převzatého vysílání Hospodářské komoře umožňuje autorský zákon. Ta se zároveň s kolektivním správcem autorských děl dohodla na zafixování poplatků až do roku 2028. Sazba za přenos pokrývá též licenci pro doplňkové služby a kanály přenášené metodou přímého dodání.
Měsíční autorská odměna za jednoho zákazníka (resp. domácnost) tak bude v roce 2024 činit 6,76 Kč + DPH za přenos vysílání s možností zpětného zhlédnutí („sazba s catch up“) a 5,57 Kč + DPH za přenos vysílání bez možnosti zpětného zhlédnutí („sazba bez catch up“).

Pro roky 2025 a 2026 se každoročně navýší o 2 % oproti roku předcházejícímu a pro roky 2027 a 2028 se sazba navýší každoročně o 3 % oproti předcházejícímu roku. Základní sazba odměny tak nebude po dobu trvání dohody mezi Hospodářskou komorou a OSA navyšována o míru inflace, jako tomu bylo dosud.
Současné podmínky dohody a dohodnuté sazby pro dalších pět let Hospodářská komora považuje za oboustranně výhodné.

Provozovatelé převzatého vysílání jsou na základě registrace u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání oprávněni přebírat původní televizní vysílání provozovatelů vysílání s licencí, a to jak tuzemských, tak zahraničních, sestavovat programovou nabídku a ty dále v nezměněné podobě nabízet a šířit koncovým uživatelům, třeba domácnostem.

Takovými provozovateli jsou menší operátoři, např. PODA a.s. nebo WMS Most, s.r.o., i operátoři s celorepublikovým pokrytím, např. O2, T-Mobile nebo Vodafone nebo také SledovaniTV.

Pokud provozovatel nabízí domácnostem přenos televizního a rozhlasového vysílání po kabelu, přes satelit, prostřednictvím IPTV či jinými technologiemi, je povinen hradit nositelům práv odměnu za užití jejich výkonů a záznamů (vč. audiovizuálních záznamů) prostřednictvím kolektivního správce.
Odměnu hradí operátor kabelové či satelitní TV, IPTV atd. nejen za užití zvukových snímků vydaných k obchodním účelům, ale též za užití přenosem vysílání zvukově obrazových záznamů a živě vysílaných uměleckých výkonů.

Dnes uzavřená dohoda se vztahuje na přenos rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím všech technologických prostředků, tedy přes kabel, IPTV, družice atd.

Provozovatelé převzatého vysílání hradí poplatky pěti kolektivním správcům. Se dvěma z nich (OOA-S a OAZA) Hospodářská komora uzavřela dohody již v létě minulého roku. Členové Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory za poslední rok uhradili či uhradí OSA poplatky zhruba ve výši 140 milionů korun. Celkově platba všem kolektivním správcům za rok 2023 převýší 300 milionů korun.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE