INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

netýkáBudova ČSOB Inspirace na pražském Jungmannově náměstí přivítala učitele základních a středních škol, odborníky ze školství a podnikatelského sektoru, kteří na konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola diskutovali o trendech ve výuce finanční gramotnosti (FG) a rozvoji podnikavosti.

Konference je součástí projektu Finanční gramotnost do škol, který realizuje yourchance o.p.s., jejím strategickým partnerem je Nadace DRFG. Náměty celodenní konference bylo, jak uchopit výuku FG, jak podněcovat v dětech podnikavý přístup k životu, jaké nástroje použít, a jakou roli v této oblasti hraje učitel, vedení školy, ale i rodiče. Součástí byl i křest nové knihy Finančně gramotná a podnikavá škola, kterou vydala yourchance o.p.s. Křtu se účastnila i patronka yourchance Markéta Mátlová. Významnou událostí bylo také slavnostní předání certifikátů školám, které se výuce finanční gramotnosti intenzivně věnují a jsou tak dobrým příkladem pro ostatní vzdělávací instituce.
Hned v úvodu konference byla představena nová publikace Finančně gramotná a podnikavá škola. Jejími autorkami jsou Ing. Kateřina Lichtenberková, lektorka, členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol a odborná garantka Národního ústavu pro vzdělávání a Jana Merunková, ředitelka a spoluzakladatelka yoruchance o.p.s. Kniha je metodickou příručkou pro výuku finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti pro základní a střední školy a vychází v nákladu 8 000 ks. Bude zdarma distribuována na ZŠ a SŠ. Tento ojedinělý počin přišla spolu s autorkami slavnostně pokřtít také patronka yourchance o.p.s. sopranistka a designérka Markéta Mátlová.
Hned poté se slova ujala Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s., která byla zároveň moderátorkou konference a předala slovo prvnímu vystupujícímu Pavlu Fialovi, učiteli Karlínské obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické v Praze, která je příkladem Dobré praxe. Petr Fiala prezentoval způsoby, jak na škole uchopili rozvoj podnikavosti. „Chceme ve studentech probudit podnikavost, chceme, aby nad věcmi přemýšleli a byli kreativní. Nejlépe funguje, když studentům dáte příležitost, aby sami něco zjistili, vyšlete je do terénu,“ řekl Fiala. Následně představil školní projekty, které se zaměřují na rozvoj podnikavosti studentů. Zářným příkladem je příběh studentky/podnikatelky Anna Sukové, která se svým projektem Hračky s příběhem, získala první místo v soutěži mladých podnikatelů Soutěž a podnikej. Rozvoj podnikavosti studentů podle Fialy závisí také na učitelích, proto na škole založili učitelskou platformu Učitelé z Marsu, která sdružuje spřátelené školy, jež se rovněž věnují rozvoji podnikavosti. Cílem platformy je příprava nové metodiky pro výuku ekonomie, ta současná je prý zastaralá.
Jakým způsobem uchopili výuku finanční gramotnosti na Základní a Mateřské škole Povrly, představila ředitelka školy Mgr. Jaroslava Najmanová. „S finanční gramotností jsme začali v roce 2014, nejdříve jsme si prošli Školní vzdělávací program a stanovili jsme si jasná pravidla, jak finanční gramotnost budeme vyučovat. Kde byla možnost ji do předmětu zařadit, tam jsme ji zařadili,“ popsala Jaroslava Najmanová. Dnes tak nenásilnou formou dětem přibližují oblast FG. Výuka ale není vedena frontálním způsobem, ale zábavnou a hravou formou, kdy se děti do výuky aktivně zapojují. Ve škole pořádají vánoční, velikonoční a bleší trhy, děti natáčí videa a podílejí se na projektu ekoškola, jehož cílem je hospodárné nakládání s energiemi. Škola je držitelem Zlaté úrovně certifikátu Finančně gramotná škola.
Po konkrétních příkladech z praxe, dostala slovo Ing. Kateřina Lichtenberková, lektorka, členka expertního týmu Finanční gramotnost do škol a odborná garantka Národního ústavu pro vzdělávání, která v obecné rovině představila, jak zapojit FG do Školního vzdělávacího programu. Na ZŠ lze FG vyučovat jako samostatný předmět či ji rozložit do více předmětů, na SŠ je možné FG vyučovat v rámci ekonomických předmětů. Dále Kateřina Lichtenberková prezentovala, na čem všem je založena správná výuka FG. „Je třeba se soustředit na rozvoj učitelů, finančně gramotný učitel je základem dobré výuky. Žáky je nutné zapojovat interaktivními formami a aktivizovat je, aby sami přicházeli s nápady. V této oblasti pomáhají Projektové dny nebo soutěže, například soutěž Rozpočti si to. Dále je nutné spolupracovat mezi školami a s odborníky na FG,“ vysvětlila.
Dalším vystupujícím byl Dr. Ing. František Klufa z ČSOB, který prezentoval vzdělávací projekt ČSOB, jenž je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ. Projekt funguje od jara loňského roku a dodnes bylo zaučeno 50 škol. Zaměstnanci ČSOB, tzv. ambasadoři finanční gramotnosti, na školách vyučují zábavnou formou právě FG. Témata jejich výuky jsou finanční produkty, právo a spotřebitel či hospodaření domácnosti. „Pro studenty středních škol máme připravené přednášky o kybernetické bezpečnosti, o moderních platebních prostředcích a metodách nebo o odpovědném zadlužování. Výuka obvykle trvá dvě hodiny a je zdarma, vše je součástí naší firemní CSR strategie,“ popsal František Klufa.
Dopolední cyklus přednášek zakončila Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. Tématem jejího vystoupení bylo vzdělávání 4.0. „Současný prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence v blízké době přinese zásadní změny do všech oblastí individuálního a společenského života, vzdělávání nevyjímaje. Školy a učitelé budou muset výrazně změnit povahu své činnosti, její smysl a cíl. Stále více se ukazuje, že jejich role bude spíše socializační,“ citovala mimo jiné Jana Merunková z výsledků auditu vzdělávacího systému z roku 2016. Ve svém vystoupení apelovala na to, že současný učitel by neměl být jen nositelem informací. „Dnes by měl být učitel v roli mentora, měl by být otevřený, podněcovat diskuzi, měl by děti přimět přemýšlet. Jen podnikavý učitel může inspirovat podnikavé žáky.“ Následně Jana Merunková představila klíčové schopnosti učitele nové doby: měl by mít schopnost být leader, vystoupit mimo vyjeté koleje a měl by mít schopnost motivovat, trvale růst a vzdělávat se a mít schopnost pozitivně interpretovat známky a v neposlední řadě sdílet osobní zkušenosti a poznání.
Odpolední program konference byl zaměřen na interaktivní část. Probíhaly diskuze s přednášejícími a vystavujícími subjekty. Byly představeny hry a publikace, které pomáhají ve výuce finanční gramotnosti. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení Mgr. Kalmana Horváta, který prezentoval tzv. MateMagiku, která přináší alternativní metody výuky matematiky.
Pořadatelem konference byla yourchance o.p.s. a projekt Finanční gramotnost do škol, strategickým partnerem je Nadace DRFG, partnery konference jsou Nadace ČSOB, Broker Trust a Mercedes-Benz Praha. Mediálními partnery konference byly Učitelské noviny a web iprosperita.cz.

 

 

Školy, které získaly certifikát Finančně gramotná a podnikavá škola:
ZŠ Písnická, Praha 12
ZŠ Lidická, Bílina
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov
Základní škola a Mateřská škola, Povrly
Základní škola, Kladno
Střední odborná škola, Znojmo
Základní škola, Pražačka
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark
Základní škola J.A. Komenského a Gymnázium, Čelákovice
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem

O yourchance o.p.s.
yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

Slovo ke dni

  • Předvánoční setkání provoněné srdečností

    Předvánoční setkávání bývá vždy malým balzámem na duši. Člověk posedí, poslechne si, zeptá se, s tím i oním prohodí pár slov, ochutná cukroví, které ještě doma není napečeno, a domů odchází tak nějak jinak a vánočněji naladěn. Je to správné. Měla jsem tu čest potkat se s řadou známých tváří na takové sešlosti, již společně s TOP HOTELEM Praha uspořádal 29. listopadu Klub manažerek ČMA, který už 21 let vede PhDr. Lenka Tomešová. A musím potvrdit, že mi bylo báječně. Nejen proto, že jsem si mohla nazdobit svůj malý svícen z větviček, plátků suchého pomeranče, ořechů a skořice, okusit letošní první vanilkové rohlíčky nebo si vyměnit pár pozdravů se známými tvářemi. Toho večera, báječně zorganizovaného, si však vážím i proto, že se na něm sešly ženy, které to s časem vůbec nemají jednoduché, podnikatelky a manažerky, pro něž je toto období...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE