INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

connectionsKaždý investor by měl mít ve svém portfoliu nejméně 4 – 5 aktiv, mezi nimiž povětšinou nechybí také dluhopisy, ať už firemní, státní nebo některý z četných dluhopisových fondů. V posledních měsících by se mohlo zdát, že se firemní dluhopisy octly v krizi dřív, než nastala ta hospodářská.

Jde však opravdu jen o pouhé zdání. Reálně se totiž pomalu, ale jistě odděluje zrno od plev. Naneštěstí pro drobné, mnohdy nezkušené investory, kteří naletěli nabídkám vysokého úročení.

Lidé, kteří se nechali zlákat na pohádkově vysoký výnos, a investovali svoje úspory do tzv. toxických dluhopisů, totiž postupně končí s prázdnou kapsou. Vlna insolvenčních řízení, která s sebou strhla emitenty jako Triload Invest, iConsulting4Companies nebo SEDMA-Praha, ještě zdaleka není u konce.

Finanční šmejdi se často odvolávají na to, že emisi schválila Česká národní banka. Jedná se ale pouze o marketingový tah, kterým se snaží získat důvěru investorů. Dluhopisový prospekt ČNB totiž nezkoumá, jestli je celý podnikatelský záměr životaschopný, tedy i společnost s prospektem může do roka skončit krachem. Totéž platí u firem, které emitují dluhopisy v řádech stamilionů, ale jejich hospodaření je dlouhodobě ztrátové a hodnota závazků zcela nepoměrně převyšuje hodnotu vlastního kapitálu, jako např. u společnosti EMTC-Czech a.s.

Podle odborníků je v toxických dluhopisech uloženo 10 až 20 mld. korun, které jejich investoři, s největší pravděpodobností, už nikdy neuvidí. Jen málo z emitentů totiž poskytlo investorům dodatečné záruky v podobě zajištění, zpětného odkupu dluhopisů nebo bezproblémového předčasného splacení. Povětšinou jsou možnosti investorů omezené pouze na tři varianty, a sice svolat schůzi vlastníků a doufat v nalezení společného řešení, podat trestní oznámení nebo návrh na insolvenci.

Svolání schůze ale mnohdy komplikuje fakt, že se investoři vzájemně neznají a nemají na sebe kontakty. Pokud součinnost neposkytne např. inzerent (některý z dluhopisových portálů) nebo finanční poradce, není tedy koho na schůzi pozvat. Výtěžnost insolvenčního řízení se, bohužel, pohybuje jen okolo 4 % z nezajištěných pohledávek a dokázat trestní odpovědnost emitenta, že investované prostředky použil k jiným než deklarovaným účelům, také není zrovna snadné, i kdyby k soudu přijel v nejnovějším modelu BMW. Je potřeba si uvědomit, že ti nejprotřelejší z nich mají legislativu, takříkajíc v malíčku a spravedlnost je na ně krátká.

Na druhé straně není žádným tajemstvím, že stávající právní úprava těmto podvodům přinejmenším nahrává a stejně, jako tomu bylo v případě tzv. šmejdů prodávajících hrnce, je i zde na zvážení, zda nenastal čas přijmout efektivní legislativní opatření, které by ochránilo nejen drobné, nezkušené investory, ale také seriózní emitenty, kteří jsou současným stavem spíše biti.

Situaci už sice začala řešit Česká národní banka, která v polovině března vydala tzv. Dohledový benchmark č. 2 k nabývání dluhopisových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo investičních fondů, ten ale reguluje pouze činnost brokerů a obhospodařovatelů fondů kolektivního investování. Soukromé emitenty firemních dluhopisů, bohužel, žádným způsobem neřeší.

Jak správně investovat do firemních dluhopisů, na co si dát pozor, rady a varování před dalšími podezřelými emisemi dluhopisů spotřebitelé najdou na www.rizikovedluhopisy.cz.

(tz)

Eliška Skřivanová ze serveru Rizikovedluhopisy.cz, který před praktikami neseriózních dluhopisových emitentů varuje

Slovo ke dni

  • Do důchodu daleko

    Penzijní reforma se sice stále odkládá, avšak týmy odborníků nelení. Snaží se najít trvale udržitelný způsob financování důchodců. Musí počítat přinejmenším se dvěma problémy. Prvním je rostoucí počet osob, které budou dávky pobírat. A druhým nutnost alespoň zachovat, lépe však zvyšovat úroveň důchodů. A teď jim vyšlo, že dnešní čtyřicátníci musí jít proto do penze o rok později, mladí lidé ve věku 25 let dokonce o dva roky déle než dnes, tedy v 67 letech. To nepokládám za tak hroznou perspektivu už s tím vědomím, že průměrný věk dožití se má dále zvyšovat. Později narození se však na penzi dívají realisticky a většinou tvrdí, že se penze nedožijí. Buď nebude z čeho dávat, nebo, a to je prý pravděpodobnější, je uštve hektický způsob moderní civilizace.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE