INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Absolutními vítězi hodnocení českých fire100_9396_1m podle ukazatele EVA za rok 2010 se jednoznačně stali mobilní operátoři Telefónica O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic. Třetí příčku, s výrazným odstupem, obsadila energetická společnost Dalkia Česká republika. Titul „Skokan roku" vybojovala  ŠKODA AUTO, prudký propad naopak zaznamenal dlouholetý leader žebříčku EVA TOP 100, společnost ČEZ.

Výsledky projektu The 2010 EVA Ranking Czech Republic, který přináší žebříček 100 nejúspěšnějších firem podle ukazatele EVA, zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA), člen skupiny Bisnode. Do hodnocení za rok 2010 bylo zařazeno téměř 48 000 tuzemských společností. (Ukazatel EVA - Economic Value Added - vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí ekonomickou přidanou hodnotu pro své vlastníky nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak ničí).

Poprvé v jedenáctileté historii projektu hodnocení českých firem podle ukazatele EVA zvítězil mobilní operátor Telefónica O2 Czech Republic, jehož absolutní EVA dosáhla 6,97 miliardy korun. Telefónica O2 se do čela žebříčku EVA TOP 100 probojovala i navzdory faktu, že její meziroční změna EVA poklesla o 17,5 % resp. o 1,48 miliardy korun. K vítězství jí významně pomohl prudký propad dlouhodobé jedničky v oblasti generování ekonomické přidané hodnoty, společnosti ČEZ, až na samé dno žebříčku. Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) Telefónicy O2 dosáhla 13,74 %, což v porovnání s ostatními leadery žebříčku EVA TOP 100 naznačuje výrazně nižší zhodnocování, neboli společnost spotřebovává větší objem investovaného kapitálu, který adekvátně nevyužívá k vytváření zisku.

Na druhou příčku se v EVA TOP 100 probojoval další mobilní operátor, společnost T-Mobile Czech Republic, který vykázal absolutní EVA ve výši 6,84 miliardy korun. „Rozdíl mezi vytvořenou ekonomickou hodnotou obou operátorů za rok 2010 je minimální, nicméně

T-Mobile s investovaným kapitálem hospodaří výrazně efektivněji než Telefónica O2, neboť jeho rentabilita investovaného kapitálu dosáhla 33 %," komentuje výsledky hodnocení analytik agentury ČEKIA Michal Řičař s tím, že T-Mobile byl schopen z každé investované koruny vygenerovat 0,33 korun zisku, zatímco Telefónica O2 jen 0,14 korun.

Trojici nejúspěšnějších českých firem podle vytváření zisku pro akcionáře za rok 2010 uzavírá společnost podnikající v oblasti energetiky, Dalkia Česká republika, jejíž EVA dosáhla

3,63 miliardy korun. „Z pohledu dosažené hodnoty ukazatele EVA za rok 2010 lze pozorovat výrazný odstup mezi mobilními operátory a ostatními firmami. To znamená, že trh mobilních operátorů je ekonomikou značně ceněn a současně disponuje významnými bariérami vstupu do odvětví. Z dlouhodobé perspektivy lze očekávat snahu dalších podnikatelských subjektů

s dostatečným kapitálem o penetraci na tento trh," uvedl dále Michal Řičař, analytik ČEKIA.

V čele žebříčku relativní EVA, jenž je agenturou ČEKIA sestavován z TOP 100 podle absolutní EVA, a který je schopen poměřovat firmy bez ohledu na jejich velikost, se umístila společnost Schneider Electric CZ, která podniká v oblasti energetického managementu. Hodnota její relativní EVA za rok 2010 dosáhla vysokých 141 % a rentabilita investovaného kapitálu

147 %. I ostatní společnosti z žebříčku TOP 10 podle relativní EVA, dosáhly hodnot EVA i rentability investovaného kapitálu kolem 100 %. „To ve srovnání s celkovými vítězi hodnocení představuje několikanásobně lepší výsledky zhodnocování investovaného kapitálu, neboli podstatně atraktivnější investiční příležitost z pohledu vytváření ekonomického zisku pro vlastníky společnosti," upozornil Michal Řičař. Výhodou ukazatele relativní ekonomické přidané hodnoty pro vlastníky je možnost vzájemně porovnávat společnosti bez ohledu na jejich velikost, objem kapitálu, postavení na trhu nebo rizikovost.

Celková EVA u prvních 100 firem klesá již tři roky v řadě za sebou. V roce 2010 se meziročně snížila o 10,8 % na 65,22 miliardy korun. EVA TOP 20 klesla o 14,56 % a EVA TOP 10 propadla o 16,76 %. Celková EVA 100 svých maxim dosáhla v roce 2007 resp. 2008 v případě EVA 20 a EVA 10 a od té doby klesá. Významný pokles celkových souhrnných hodnot ukazatele EVA za rok 2010 zapříčinily zejména velmi špatné výsledky společnosti ČEZ, jehož EVA meziročně klesla o vysokých 14,08 miliard korun. „Bez započítání ČEZ by celková hodnota EVA ve všech sledovaných kategorií rostla, což znamená, že celkový vývoj hospodaření nejúspěšnějších českých firem se po recesi odrazil ode dna," vyplývá dále ze studie agentury ČEKIA.

Celkový vývoj hospodaření jednotlivých firem za rok 2010 lze z pohledu ekonomické přidané hodnoty, stejně jako v předchozích letech, posoudit jako negativní. Do hodnocení projektu The 2010 EVA Ranking Czech Republic vstoupilo 47 967 společností, jejichž souhrnná hodnota EVA dosáhla -84,77 miliard korun. Negativní hodnotu EVA za rok 2010 vykázalo 60 % sledovaných firem (resp. 63 % za rok 2009, resp. 55 % za rok 2008). „Z hodnocení tuzemských firem podle metodiky EVA je zřejmé, že 60 % hodnocených společností svým vlastníkům nepřináší ekonomickou přidanou hodnotu, proto zbylých 40 % firem představuje lepší investiční příležitost ve formě vyššího potenciálu budoucích výnosů," doplnil Michal Řičař.

V období 2008 – 2010 největší ekonomickou přidanou hodnotu v celkové výši 23,4 miliard korun vytvořila svým vlastníkům Telefónica O2, s nepatrným odstupem následována společností ČEZ (22,7 miliard korun) a T-Mobile (21,4 miliard korun). Největší meziroční přírůstek hodnoty ukazatele EVA, o 6,3 miliardy korun, a zároveň největšího skoku v žebříčku sestavovaném agenturou ČEKIA (ze 71 693. místa v roce 2009 na 5. místo v roce 2010) dosáhla společnost ŠKODA AUTO. Druhý největší přírůstek v absolutní hodnotě EVA, o 5,0 miliard korun, zaznamenala Zentiva Group, následována OKD s meziročním přírůstkem EVA o 4,9 miliardy korun.

K největším skokanům v žebříčku EVA TOP 100 za rok 2010, sestavovaném agenturou ČEKIA, vedle společnosti ŠKODA AUTO, která se ze 71 693. místa v roce 2009 posunula na 5. příčku, patří OKD (ze 71 696. na 8. příčku) a ČEZ Prodej, s.r.o. (ze 71 680. na 13. pozici).

K největšímu propadu hodnoty EVA v období 2009 – 2010, o 20,81 miliard korun na -16,37 miliard korun došlo v případě RWE Transgas. Druhý největší propad zaznamenal tradiční leader žebříčků EVA TOP 100, energetický gigant ČEZ (o 14,08 miliard korun na -4,67 miliard korun), který žebříček firem podle největšího poklesu EVA vedl již v roce 2009 (EVA klesla o 8,6 miliard korun na 9,4 miliard korun). Za rok 2010 to pro ČEZ také znamená pád z 1. místa na chvost žebříčku. Třetí největší  meziroční pokles EVA, o 1,85 miliardy korun na -2,03 miliardy korun, zaznamenal AGROFERT HOLDING.

Mezi největší „ničitele" ekonomické přidané hodnoty se poprvé v historii projektu v roce 2010 zařadil ČEZ, jehož EVA klesla na -4,67 miliardy korun, a v rámci The 2010 EVA Ranking Czech Republic se tak stal třetí nejhůře hodnocenou firmou. Z téměř 48 000 firem se nejhůře umístily RWE Transgas (-16,37 miliard korun) a Správa železniční dopravní cesty (-9,53 miliardy korun). Tradičně špatné výsledky vykázaly také České dráhy.

Poprvé za poslední tři roky lze celkový vývoj hospodářství na základě průměrovaných dat dle oborů činnosti NACE hodnotit s pozitivním trendem, neboť nebýt dramatického poklesu u společnosti ČEZ, bylo by možno pozorovat mírný vzrůst napříč odvětvími národního hospodářství. Stejně tak průměrná výkonnost krajů napovídá, že v České republice v roce 2010 došlo k oživení ekonomiky, neboť v porovnání s roky 2009 a 2008 byl jednoznačně potvrzen nárůst průměrné hodnoty EVA téměř ve všech krajích. „Jednotlivé firmy těžily z postupného nastartování ekonomiky a vygenerovaly vyšší přidanou hodnotu pro své vlastníky i věřitele," zhodnotila výsledky projektu Alena Seoud, ředitelka ČEKIA.

„Unikátní hodnocení firem podle metodiky EVA má pro zákazníky ČEKIA významnou přidanou hodnotu, protože si mohou velice rychle zjistit ne jenom to, jaké postavení má jejich vlastní firma vůči konkurenci, ale i to jak na tom jejich firma je v porovnání s podnikatelským prostředím v ČR," uvedla k tomuto významnému projektu Alena Seoud. „Postavení firmy v rámci hodnocení EVA objektivně vypovídá o přínosu či selhání managementu firem, jedná se v podstatě hodnocení managementu a jeho strategií, které bezprostředně ovlivňují ekonomickou výkonnost firem, dodala Alena Seoud s tím, že ČEKIA tak jako jediná na trhu v ČR dává svým zákazníkům do rukou nástroj s velice objektivním pohledem. Více informací na www.cekia.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3