INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

1 ústrjPandemická krize roku 2020 byla těžkou zkouškou pro mnoho firem. Pražské strojírně, dceřiné společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, se ale i přes to podařilo úspěšně rok 2020 uzavřít.

I přes ztížené podmínky z důvodu koronavirové krize Pražská strojírna investovala nejen do svých zaměstnanců a pracovního prostředí, ale i do nového výrobního vybavení. Rozšířila svůj exportní trh a dosáhla rekordních výsledků na již zavedených exportních trzích.

„Rok 2020 byla pro nás všechny zcela nová zkušenost a dovolím si říci, že v Pražské strojírně jsme ji obstojně zvládli. S dodržením všech přísných hygienických opatření se nám podařilo udržet výrobu v chodu, investovat a prosperovat. Navzdory všem okolnostem byl rok 2020 úspěšný,“ tvrdí Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Hned ze startu roku 2020 začala Pražská strojírna s modernizací ve výrobních halách, kam nakoupila nové LED osvětlení. Vedení strojírny zde nakoupilo i speciální čističe vzduchu, které se osvědčily při odstraňování prachu a kouře z výrobních hal. Vylepšení se dočkalo i zaměstnanecké zázemí, kde byl renovován prostor šaten a přilehlých sprch.
Za účelem zvýšení produktivity investovala Pražská strojírna také do strojního vybavení, díky kterému výroba rostla i v průběhu koronavirové krize. Nákup dvou nových CNC soustruhů české výroby typu Kovosvit MAS SP 180 MC několikanásobně urychlil celkový proces obrábění.

V rámci investic byly vyměněny i dva zastaralé stroje, které ve strojírně fungovaly již od 50. let 20. století a byly nahrazeny novým čtyřosým obráběcím centrem VHC 50 9000 XTS od výrobce AXA. Jednalo se o největší investici strojírny za poslední období, přesáhla 26 milionů korun. Jeho hlavním přínosem bylo urychlení celého procesu obrábění až o polovinu času. Pořízeny byly i dva nové automobily – Iveta a Karotka, nové mobilní svářečské dílny.

Zvýšení kapacity bylo nutné ke zvládnutí velkého objemu zahraničních i tuzemských objednávek, které se podařilo získat. Vůbec poprvé získala Pražská strojírna zakázku do Belgie, a to zakázku na dvě výhybky pro město Gent ležící západně od Bruselu. Dařilo se i v Německu, kam strojírna dosud dodávala pouze menší objednávky. Rok 2020 ale přinesl jednu z těch objemnějších. Konkrétně šlo o celkem pět výhybek do vozovny ve východní berlínské čtvrti Marzahn v celkovém objemu 394 000 EUR, tedy téměř 11 milionů Kč.

V exportu jednoznačně dominovala Austrálie, objem zakázek zde přesáhl 32 milionů korun. Exportním rekordem pouze v oblasti výhybkových systémů se za rok 2020 stal polský trh. Pražská strojírna sem dodala celkem 71 zařízení a objem výhybkových přestavníků přesáhl 21 miliónů korun. Jednalo se o nejvyšší tržby do Polska v historii společnosti.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE