INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Daniel Knaisl jednatel Geis CZ s.rDaniel Knaisl Společnost Geis se i v současném složitém období snaží vytvořit optimální podmínky pro všechny pracovníky. Týká se to zejména těch, jejichž činnost nelze přenést do online světa a vykonávat ji z domova. Poslední měsíce se jedním z klíčových témat stala právě práce z domova, přesun práce do online prostředí, ale i přerušení činnosti mnohých provozoven. Neměli bychom však zapomínat na ty, kteří svou činnost musejí vykonávat stejně jako v době před pandemií covid-19.

Přitom jejich pracovní podmínky se s ohledem na vnější okolnosti značně změnily. Jednou z těchto profesí jsou řidiči kamionů a řidiči rozvozových vozidel. Ti nemohou vykonávat svou práci z domova, ale musejí usedat za volanty svých vozidel a vydávat se na cesty bez ohledu na karanténní omezení.

Řidiči kamionů přitom v posledních měsících přišli o pohodlné zázemí, které jim na cestách poskytují čerpací stanice a motoresty. Mohou zde sice nakoupit základní potřeby a potraviny, ale jinak jsou nyní odkázáni jen na to, co jim poskytuje kabina vozidla, v níž tak musejí trávit mnohem víc času. Při své práci ale i v místech povinných přestávek přitom musejí splňovat vysoké nároky na osobní ochranu a hygienu. „Společnost Geis klade velký důraz na to, že je potřeba dodržovat veškerá karanténní opatření, tedy nejen všude nosit roušky, ale také pravidelně dezinfikovat prostory kabin vozidel,“ řekla Kristýna Copková, marketingová manažerka Geis CZ.

Alespoň částečnou úlevu řidičům přinesl přesun části administrativy do online prostředí. Dodavatelé i odběratelé omezili osobní kontakty na minimum, aby se snížilo riziko možného přenosu nákazy, takže už často nepřichází v úvahu návštěva řidiče ve skladu klienta. Pro splnění karanténních opatření byly omezeny vstupy i ve skladech Geis, více se využívají výdejová okénka pro komunikaci, což si zase vyžádalo instalaci ochranných plexiskel a patřičné úpravy komunikačních zón pro nezbytná setkání s cizími lidmi. V rámci organizačních opatření se zjednodušila možnost zůstat doma i bez návštěvy lékaře v případě podezření z nastupující nemoci – stačí zavolat, že se zaměstnanec necítí dobře. V případech, kdy je řidiči nařízena karanténa, není možné dělat nic víc, než jako když nastoupí na nemocenskou, tedy operativně měnit směny a obsazení tras.

Oblastí, kterou kromě fyzického vyzvedávání a doručování zásilek nelze přesunout do online světa, jsou také předepsaná pravidelná školení pro řidiče z povolání. Odborní školitelé nemohou zabezpečit zkoušku řidičů online. Hlavním důvodem je riziko z neprokázání znalostí, neboť není možná kontrola, zda řidiči v průběhu zkoušky nevyužívají nepovolené podklady. Tato školení jsou jako prokázání odborných znalostí důležitá především kvůli bezpečnosti. V současné době jsou nicméně kvůli stavu nouze odložená a řidičům, kterých se to týká, zatím nadále platí původní potvrzení o školení.

Zavírání a znovuotevírání různých provozů působí problémy při operativním řízení a plánovaní potřebných kapacit. Uzavření prodejen znamená, že část rozvozových tras má výrazně méně zboží. Tuto situaci kompenzuje růst objemu e-commerce. Ne všichni obchodníci ale internetový prodej využívají nebo mohou využívat.
„Současná protiepidemická opatření mají vliv i na zaměstnávání zahraničních pracovníků. Situace pro agenturní zaměstnance se už stabilizovala. Na jaře však přinášela výhodu krátkodobá víza, protože je stát automaticky prodlužoval. To bylo důležitým přínosem zejména s ohledem na kvalitu pracovníků, kteří se nemuseli tak často střídat. Po Novém roce už ale museli odjet. Problém nastává při operativní potřebě navyšování pracovníků. Jejich dostupnost nyní není flexibilní, protože se díky nařízením jednotlivých států nemohou dostat přes hranice,“ doplnila Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ.

Skupina Geis má hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost. Během své existence se rozvinula v globálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Skupinu vlastní a řídí po celou dobu rodina Geis. Dnes zaměstnává kolem 6500 lidí a v roce 2019 vygenerovala obrat 1,038 miliardy eur.

Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Rakousku, Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové / kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav).
V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku, včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává více než 1300 pracovníků na 37 pobočkách.

1 Geis CZPohádka Sůl nad zlato ukazuje, že bez zdánlivě obyčejných a samozřejmých věcí by svět nefungoval. Že to platí o kurýrních a zasilatelských službách, už nikdo nepochybuje. Zvláště v době, kdy mnohé kamenné obchody mají zavřeno a hodně zboží se nedá pořídit jinak než v e-shopech. A lidé si to teď připomínají každý den. Dokládají to rovněž následující řádky. Odpovídal Daniel Knaisl, jednatel společnosti Geis CZ s.r.o.

Jak proměnila koronakrize práci ve vaší firmě Geis?

Zásobování, a tedy celá logistika, včetně dopravy, se kvůli pandemii nesmí zastavit. Změnilo se to, že jde o složité období, během kterého jsou na nás, jako na logistickou firmu, kladeny mimořádné nároky na flexibilitu. Uvedu několik příkladů. V přeshraniční dopravě musíme nyní pravidelně sledovat neustále se měnící karanténní opatření v různých zemích. Aktuálně například rozhodnutí Německa nebo Slovenska, která způsobují zdržení při přepravě. Také samozřejmě kontrolujeme dodržování karanténních opatření, tedy nejen musíme všude nosit roušky, ale také pravidelně dezinfikujeme prostory poboček nebo kabin vozidel.
Zavírání a znovuotevírání různých provozů, prodejen našich zákazníků, působí problémy při operativním řízení a plánování potřebných kapacit. Jako každá společnost se potýkáme se zvýšeným počtem pracovníků, kteří museli zůstat doma kvůli onemocnění covidem nebo karanténnímu opatření. A významná část našich pracovníků pracuje formou home office.

Daří se udržet vysoký standard služeb i ve ztížených podmínkách?

Ano, kvalita našich služeb je neustále vysoká a ani pandemie na tom nic nezměnila. Máme také pocit, že si lidé začali více vážit práce v našem oboru. Vidí totiž, že logistika nabízí i v krizových obdobích stabilitu.

Co přinesl uplynulý rok s koronavirem pozitivního, jaké zkušenosti lze využít do budoucna?

Určitě jsme nyní ještě více online, kupříkladu prostřednictvím videokonference. Dříve to byl občasný doplněk firemní komunikace, ale nyní představuje denní standard. Jsem si jistý, že i po návratu do normálu zůstane mnoho schůzek v rovině online místo osobního setkání.

otázky připravil Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE