INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Filip Votruba 1Filip Votruba Menší prodejny, menší provozovny, menší obchodní domy. O jejich významu pro život obyvatel se v poslední době hodně diskutuje. Staly se vítaným protipólem největších supermarketů, obřích nákupních center. Dva trendy, každý s určitými výhodami. Dva pohledy na komfort nakupujících. Dvě možnosti, dvě volby. Jaké zkušenosti za poslední rok získali majitelé pražských Obchodních domů Regata spadajících do skupiny podnikatelských aktivit společnosti Regata Čechy, a.s.? O tom jsem hovořila s Filipem Votrubou, ředitelem závodu Obchodní domy Regata:

Ač je již rok život lidí takřka na celém světě podřízen do velké míry šíření koronaviru, vašich šest obchodních domů v Praze dál poskytuje své služby. Přesto – co se za uplynulé měsíce změnilo?

Naše Obchodní domy Regata uspokojují nákupní potřeby a poskytují služby především zákazníkům ze svých spádových oblastí, podstatná část z nich to k nám má v docházkové vzdálenosti. Tak to v podstatě funguje stále. V posledním roce jsme se však museli hodně podřizovat vývoji epidemické situace a na ni navazujícím opatření vlády. Tak, jak se těmto krokům musí přizpůsobovat občané, musíme i my upravovat provoz našich obchodních domů. Určitě chceme našim zákazníkům poskytnout maximum toho, co je v danou chvíli možné, zároveň dbát na dodržení hygienických pravidel a optimalizovat provoz objektů tak, aby byl ekonomicky co nejúnosnější.
Musím samozřejmě potvrdit, že situace se částečně změnila oproti té, na niž jsme bývali zvyklí. Jelikož aktuálně je, a podstatnou část loňského roku musela být, část prodejen a provozoven služeb uzavřena, úplně nefungovala vzájemná synergie mezi našimi nájemci. Mám tím na mysli to, že jednotlivý sortiment zboží a služeb zastoupený v našich objektech má svou klientelu a je lákavý i pro další zájemce, a to vede k optimální návštěvnosti obchodního domu jako celku. V konečném výsledku jsou všichni spokojeni. To v posledním roce bohužel úplně zafungovat nemohlo a celkovou návštěvnost jsme měli nižší. Avšak ti, kteří mohli mít otevřeno, si ale na nezájem zákazníků vesměs nemohli stěžovat. Skoro to vypadá, jako by se k nám přesunula část návštěvníků z velkých obchodních center. Osobně nakonec toto období hodnotím jako úspěšné. Dokázali jsme si poradit, získali jsme mnoho nových zkušeností a bezezbytku jsme dostáli všem svým závazkům.

Čím se z vašeho úhlu pohledu liší loňské jaro od současnosti? Změnily se nákupní zvyklosti, lidé jsou v prodejnách opatrnější, disciplinovanější, ukázněnější? Nebo je naopak už nebaví dodržovat nejrůznější opatření?

Z jarní, první vlny pandemie se myslím všichni poučili a získali zkušenosti. My jsme naše obchodní domy měli již před druhou vlnou vybavené vším potřebným – informacemi o hygienických pravidlech, dezinfekčními stojany, antibakteriálním mýdlem na toaletách, dezinfekčními prostředky pro úklid apod. Pro naše servisní pracovníky jsme měli připraveny roušky a později respirátory. Naši zaměstnanci věděli mnoho podstatného, třeba jak částečně utlumit provoz některých technologií, upravit režim ostrahy a celkově optimalizovat chod daného objektu. Rovněž naši zákazníci byli již na podzim zvyklí na bezpečnostní opatření. Na rozdíl od některých politiků jsem přesvědčený, že se velká většina 7 Čílovaobčanů chová zodpovědně a s respektem ke svému okolí. Alespoň my jsme se v našich obchodních domech s žádnými velkými excesy za celé období nesetkali.

Ubylo vám nájemců, nebo naopak? A máte ještě volné prostory k pronájmu? Jakým sortimentem byste rádi komfort zákazníků ještě obohatili?

Zatím prakticky nikdo z našich nájemců nemusel v důsledku pandemie skončit, a to považuji za opravdu velký společný úspěch. Významný podíl na tom měla i naše intenzivní vzájemná komunikace. Jsme přesvědčeni, že maximálně individuální přístup a vzájemná podpora a vstřícnost jsou tou cestou, která nás všechny může přenést přes současné obtížné období.
Ač máme pronajímatelnou plochu v našich objektech z více než 90 % obsazenu, novým seriózním nájemcům se určitě neuzavíráme. Situace se samozřejmě objekt od objektu liší, ale třeba v Obchodním domě Centrum v Praze 4 na Spořilově máme nyní vhodný prostor na lékařskou ordinaci či dentální hygienu. Obecně se dá říci, že atraktivní sortiment je pro nás ten „obyčejný“ jako papírnictví, domácí potřeby – ideálně i s dobrým železářstvím, dobře vedené chovatelské potřeby nebo lékárna...

Ne každá prodejna či provozovna služeb poté, co musela zavřít, měla dostatek prostředků na placení nájmu. Jak jste řešili takové záležitosti? A pořád se ještě platební morálka nesrovnala?

S platební morálkou či bych dnes možná raději řekl s možností platit dohodnuté nájemné, je to také velmi individuální. Záleží na tom, do jaké míry konkrétnímu nájemci vládní opatření omezila provoz, a na druhou stranu vzít v úvahu to, že i někteří provozovatelé otevřených prodejen přišli o nezanedbatelný díl tržeb z důvodu celkové situace. Otevřené provozovny byly také dosud vyřazeny z většiny státních podpůrných programů, příkladem je třeba COVID – Nájemné. U uzavřených provozoven našim nájemcům poskytujeme maximální součinnost pro získání stání podpory. To začíná již osvětou, někteří o této možnosti nemají dost informací, jiné již dopředu odrazuje náročná administrativa, nebo si s ní opravdu nedovedou poradit. Jak jsem již naznačil, je to vše velmi individuální, pracné a časově náročné. Ve výjimečných případech děláme i další ústupky, ale v žádném případě bychom nechtěli, aby se opakovala situace z loňského jara, kdy jsme museli nést podstatnou část slev z nájmů k naší tíži.

Zaznamenali jste větší zájem občanů o nabídku zboží a služeb v porovnání s roky 2019 a 2018? Projevila se ochota spotřebitelů raději navštěvovat menší prodejny v docházkové vzdálenosti, rychle nakoupit v relativně bezpečnějším prostředí, než je hypermarket nebo supermarket?

Takhle jednoznačně se to bohužel tvrdit nedá. Naše obchodní domy jsou sice v docházkové vzdálenosti od velkých obytných čtvrtí a z tohoto důvodu není propad návštěvnosti tak výrazný jako u velkých obchodních center, kam se musí na nákupy dojíždět, avšak mnoho lidí začalo řešit své nákupy pomocí e-shopů na internetu. A je to celkem pochopitelné, považují to za bezpečnější způsob nakupování, ne nepohodlný, a je zřejmé, že velký objem obchodu se přesunul právě sem.

Myslíte si, že právě menší obchody a provozovny budou nadále vyhledávanější? Třeba proto, že člověk rychleji pořídí, co potřebuje? Nebo je tam svým způsobem bezpečněji?

Jsem si jistý, že i do budoucna mají naše obchodní domy dobrou perspektivu a pro své zákazníky budou velice zajímavé a užitečné. Čas bude mít pro každého z nás stále větší význam. Mít možnost si nakoupit vše potřebné bez zbytečného dojíždění bude velkou výhodou. A je mnoho druhů zboží, které si budou chtít lidé v prodejnách vybrat osobě – jak jen to bude možné. Rádi budou využívat služeb prodavačů, kteří jim dokážou poradit a pomoci s výběrem. Už nyní se ukazuje, jak osobní komunikace lidí utrpěla, jak nám schází.

Nerýsuje se možnost otevřít zcela inovativní koncept rychlého občerstvení, který by eliminoval všechna možná rizika nákazy, a naopak by vynikal nápady, jak skvěle obsloužit klienta? Nepřišel za vámi nějaký zájemce s podnikatelským nápadem, který by propojil budoucnost stravování a neobvyklou gastro strategií? Vyšli byste jako pronajímatelé plochy neobvyklému řešení vstříc?

V současnosti se gastro provozy v našich obchodních domech snaží přizpůsobit složité době. Některým se to daří hůře, a jiní naopak dobře upravili svůj koncept pro výdej, a případně rozvoz svých produktů. Úspěšnost souvisí i s původním gastro konceptem, kdy fast food byl schopen zareagovat na nové podmínky pružněji než například restaurace, která cílí na hosty hledající komplexní zážitek. Zatím jsme nezaregistrovali zájem o pronájem některého z našich prostorů pro zcela nový gastronomický koncept, ale a pokud by se takový zájemce objevil, rádi bychom s ním začali jednat.

Až pandemie skončí, změní se něco zásadního v těchto obchodních domech?

Z hlediska sortimentu a takzvaného tenant mixu, resp. složení nájemců našich obchodních domů, nepředpokládám velké změny. I před pandemií jsme se převážně orientovali na denní nákupy okolních obyvatel. V našich Obchodních domech Regata budeme i po odeznění této epidemické krize dbát na bezpečnost svých zákazníků a od většiny zavedených hygienických opatření již nehodláme ustupovat. Až si budeme moci po skončení pandemie všichni zhluboka oddechnout, budou změny patrné v celé společnosti. Osvědčená bezpečnostní opatření již zůstanou a jistě budou mít pozitivní vliv na zdraví lidské populace i v budoucnu.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE