INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

VUTS sidli v liberecke p ruŐmysloveü zoüneî severLiberecký VÚTS letos slaví 70. výročí od svého založení. Na kontě má stovky unikátních technologických řešení pro firmy z celého světa. Vyvíjí technologie a výrobní stroje například pro automobilový, textilní, letecký či sklářský průmysl. S výsledky jejich práce se setkává i široká veřejnost.

Například ve sportu – nafukovací paddleboardy drží svůj tvar díky speciálním 3D distančním tkaninám, u závodních lyží LUSTi se zase ve VÚTS postarali o to, aby zůstaly extrémně lehké, přesto však velmi pevné. VÚTS je ryze česká akciová společnost zaměřená na výzkum a vývoj. Za dobu své existence získal přes 800 patentů a v současné době zaměstnává více než 190 lidí.

Mezi hlavní tuzemské zákazníky z automobilového průmyslu patří například ŠKODA AUTO, TPCA, Continental, TI Automotive, Denso, Modelárna LIAZ, Magna nebo Knorr-Bremse, pro něž VÚTS vyvíjí montážní a zkušební stanice či plně automatizované linky. „Například pro Knorr-Bremse jsme realizovali kompletní linku pro výrobu filtračních patron do brzdových systémů,“ uvedl Jiří Václavík, vedoucí obchodního oddělení.
S VÚTS spolupracují i čeští výrobci z dalších odvětví, např. Preciosa nebo LASVIT. Světový ohlas vzbudila obdivuhodná instalace v nemocnici Abú Dhabí v Saúdské Arábii. Jde o obrovské, 16 metrů dlouhé skleněné kyvadlo, které visí nad písečným kruhem o ploše 50 m2. „VÚTS nám dodal servomotory a naprogramoval a vymyslel celou technologii pohybu kyvadla. Kreslí do písku obrazce, které si návštěvníci nebo pacienti nemocnice zvolí, buď z přednastavených kompozic, nebo je sami nakreslí do iPadu,“ popsal spolupráci majitel firmy LASVIT Leon Jakimič.

Návrat k textilním kořenům

V poslední době roste také poptávka po textilních technologiích. Ty dodává VÚTS i společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, která zpracovává skelná vlákna pro stavební aplikace a v loňském roce byla zároveň nejvýznamnějším tuzemským zákazníkem VÚTS. Svými pneumatickými tkacími stroji jsme během dlouholeté spolupráce vybavili celou jeho tkalcovnu v Litomyšli. Celkem jde o více než 150 kusů. Letos tam budeme dodávat dalších deset. Jde již o tryskové tkací stroje nové generace s naším řídicím systémem, tzv. CAM EL Adaptive, jehož produktivita je o 20 % vyšší než u původních,“ vysvětlil Jiří Václavík.
Zvyšující se poptávku po zařízeních textilních technologií pozorují ve VÚTS již delší dobu. „Rozvoj této oblasti nás samozřejmě nesmírně těší, protože tak můžeme významně navázat na naše historické znalosti a know-how. V současné době pracujeme zejména na projektech a zakázkách na zpracování skelných či uhlíkových vláken. Realizujeme též dodávky strojních zařízení na výrobu nanovlákenných struktur. Zde je největší zájem o využití nanovláken do ochranných roušek. O dodávce plně automatizovaného stroje na výrobu ochranných ústenek s nanovrstvou jednáme například s renomovanou společností Nanospace. Vyvíjíme také menší stroje, jež budou sloužit k výrobě roušek přímo ve firmách, které tak nebudou muset být závislé na dodávkách od externích dodavatelů ochranných prostředků pro zaměstnance,“ popsal Jiří Václavík.

Německo, Francie, Švýcarsko,
Tchaj-wan i Čína

Desítky projektů ročně realizuje VÚTS také pro své zahraniční klienty. Kompletní sestavy laserových obráběcích center dodal například do německého Chemnitz a společnosti SITEC Industrietechnologie. Spolupracuje také se švýcarskými firmami, jako je výrobce tvářecích strojů Hatebur či švýcarský státní metrologický ústav Federal Institute of Metrology METAS v Bernu, pro který vyvinul kompletní testovací linku na zkoušení pohybových čidel.
„Tchajwanským zákazníkům společnosti TTRI Taipei a společnosti Shape It jsme již dodali první stroje DIFA (DIstance FAbrics) určené pro tkaní prostorových 3D tkanin. Předpokládáme, že zájem o tyto technologie do budoucna poroste. Velký potenciál má například rozjíždějící se spolupráce s francouzským výrobcem a prodejcem sportovních potřeb Decathlon, pro nějž nyní tkáme první vzorky distančních tkanin s proměnlivou distancí, které hodlá využit při výrobě nových typů kajaků,“ řekl Jiří Václavík.
Největším zahraničním zákazníkem VÚTS je pak v současné době společnost Wuzhong z čínského Wuhanu, které liberecká firma dodává plně automatické systémy výměny nástrojů k jejich obráběcím centrům.

Výzkum a vývoj v době pandemie

Oblast výzkumu a vývoje nebyla v loňském a letošním roce ušetřena následků pandemie koronaviru. Omezení se dotkla nejen organizace práce přímo ve VÚTS, ale snížil se i počet zakázek. Pokles se ale neprojevil stejnou měrou ve všech segmentech, největší byl v oblasti automatizace a výrobních prostředků pro automotive. „Díky diverzitě našich aktivit se nám však dařilo na tyto výkyvy reagovat a hledat jiné perspektivní obory. Boom zaznamenaly zejména nanotechnologie, respektive využití nanovlákenných membrán pro výrobu ochranných roušek. Spolupodíleli jsme se rovněž na vývoji zařízení pro lisování respirátorů z nanomateriálů. Oblasti nanomateriálů, zejména ve spolupráci se členy clusteru Nanoprogress, se chceme věnovat i do budoucna,“ popsal pandemické dopady Jiří Václavík s tím, že v současné době je již znát pozvolný nárůst poptávky po nových zakázkách.
Finance
Obrat VÚTS činil loni 280 miliónů korun, letošní predikce jsou i přes propad v prvním půlroce optimistické a počítá se s obratem kolem 300 miliónů Kč. VÚTS je výzkumnou organizací a její příjmy tvoří jak soukromé, tak grantové prostředky. Poměr financování je vyvážený, část příjmů tvoří zdroje ze soukromé sféry, tedy z realizovaných projektů a zakázek pro průmyslové partnery a zákazníky. Část výzkumně vývojových aktivit je realizována v národních a mezinárodních grantových projektech, kde VÚTS spolupracuje s dalšími výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky. Letos zde běží téměř 20 grantových projektů.
VÚTS patří k největším nezávislým výzkumným základnám pro strojírenství v České republice. Roční obrat společnosti se pohybuje okolo 280 miliónů korun. V současné době vlastní 71 patentů a 15 užitných vzorů. V roce 1951 vznikl v Liberci Výzkumný ústav textilní technologie, předchůdce Výzkumného ústavu textilních strojů. Nový a krátký název VÚTS, a. s., nese společnost od roku 2008.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE