INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Martin PiterákMartin Piterák

Loňským vítězem Ambasadora kvality, soutěže, již vyhlašuje každoročně Česká společnost pro jakost, se stal za podnikatelský sektor obchodní řetězec Kaufland Česká republika v.o.s. Není to nic náhodného. Kvalitou jako výsostnou kategorií vlastního podnikání se zabývá léta. Na svém kontě má nespočet zkušeností, pozoruhodných výsledků i přízeň nakupujících. V rozhovoru Martin Piterák, ředitel provozu (COO) a člen vedení společnosti, přístup Kauflandu rekapituluje a naznačuje, co pro firmu Ambasador kvality znamená:

Kvalita je vaše jedno velké a dlouhodobé téma. Proč na ně tolik sázíte?

Téma kvality je jedním z nejzásadnějších aspektů činnosti naší společnosti. Důležité je pro nás ne­jen u produktů a služeb, kdy se našim zákazníkům snažíme nabízet kvalitní výrobky za příznivé ceny a poskytovat jim prvotřídní servis pro pohodlný nákup pod jednou střechou, ale i v dalších sférách. Těmi jsou zejména aktivity v oblasti společenské odpovědnosti a péče o naše zaměstnance, důraz na ochranu životního prostředí a trvalou udržitelnost či podpora inovací.

Co vás loni vedlo k tomu, abyste se přihlásili právě do soutěže Ambasador kvality?

Jako přední obchodní řetězec jsme si vědomi své společenské odpovědnosti. Naším cílem bylo tedy mimo jiné sdílet dlouhodobě nabyté zkušenosti týkající se efektivity procesů, nastavení přístupů ke kvalitě nebo udržitelnému podnikání. Získaného ocenění si velice vážíme. Je pro nás nejen odměnou a pozitivním hodnocením našich aktivit, ale také potvrzením, že to, co děláme, má smysl.

Ukázalo posuzování vašich snah o kvalitu na něco, co je potřeba ještě vylepšit? Jakou zpětnou vazbu vám tato iniciativa dala?

cîerstveü pultyZpětná vazba je pro nás velmi důležitá a stejně tak podnět, který přispívá ke zlepšení nejen činnosti našeho obchodního řetězce, ale pozitivně ovlivňuje i obecný prospěch celé společnosti. Velmi cenná je pro nás možnost sdílet zkušenosti s dalšími firmami působícími na českém trhu, a každou takovouto interakci vnímáme jako potenciál pro další zdokonalení.

A jak se vaši zákazníci o mimořádném úspěchu mohou dovědět? Podpoří to jejich důvěru a věrnost?

Chceme se neustále zdokonalovat a rozšiřovat nabídku produktů a zajistit příznivé ceny, ale také vytvořit podmínky, aby se zákazníci v našich prodejnách cítili maximálně příjemně. Vážíme si jejich důvěry, ocenění Ambasador kvality budeme komunikovat během celého roku skrze naše komunikační kanály.

Ocenění jste získali mimo jiné i za prvotřídní péči o zaměstnance. Čím se snažíte udržet si je a motivovat je? Zaměstnáváte i důchodce, využíváte jejich zkušeností či vztahu k práci?

Naši zaměstnanci jsou pro nás klíčoví, jejich angažovanosti, znalostí a zkušeností si velice ceníme a snažíme se jim vytvořit co nejpohodlnější pracovní prostředí a zázemí. Dbáme na neustálou podporu zaměstnanců v kariérní oblasti, ať už je to proces zapracování, dalšího vzdělávání, či kariérního rozvoje. Pravidelně navyšujeme mzdy, rozšiřujeme nabídku benefitů a za poslední dva roky jsme našim zaměstnancům vyplatili mimořádné odměny v celkové výši přes 200 miliónů korun.

Sílí diskuze o zdravé výživě, o zásobování obyvatelstva českými potravinami, jejich jakosti, čerstvosti. Nakolik je to pro vás inspirující?

Na čerstvé a regionální produkty a také podporu lokálních dodavatelů klademe velký důraz. Naši spotřebitelé si čerstvé produkty velmi oblíbili, jsme proto moc rádi, že jim bohatou a pestrou nabídkou od mnoha regionálních dodavatelů můžeme vyjít vstříc. Před dvěma lety jsme uvedli na trh i naši privátní značku K-Jarmark, která zahrnuje mléčné výrobky, uzeniny, bylinky nebo ovoce a zeleninu výhradně od českých výrobců.

Podle jakých měřítek vy sám nakupujete? Přemýšlíte přitom o kvalitě i v jiných souvislostech než jako spotřebitel?

Jelikož jsem člověk, který bere téma ekologie vážně, tak je pro mě samotného rozhodující, jakým způsobem jsou produkty vyrobeny. Zajímám se, jak moc zohledňují firmy při výrobě interieür prodejnytéma udržitelnosti. Mám rád produkty, které mají i svůj příběh. Jak jsem již uváděl, jídlo spojuje, a právě proto je nutné dát na stůl kvalitní potraviny, které přispějí k příjemné atmosféře a dobře strávenému času s rodinou a přáteli.

Souvisí kvalita s udržitelností planety? Je to pro Kaufland velká výzva?

Tématem udržitelnosti a ochranou životního prostředí se zabýváme dlouhodobě a považujeme je za zcela zásadní napříč celou naší společností. Proto realizujeme široké spektrum udržitelných aktivit. Zavázali jsme se, že do roku 2025 snížíme množství plastového odpadu minimálně o 20 % a do roku 2030 spotřebu provozních emisí CO2 až o 80 %. Již dnes jsou navíc některé naše produkty klimaticky neutrální. Transparentnost našich aktivit podtrhuje Report udržitelnosti, který jsme poprvé vydali v loňském roce a který na více než 150 stranách shrnuje veškeré naše aktivity a opatření v oblasti trvalé udržitelnosti a řízení kvality. Jejich smysluplnost ocenili i tvůrci nezávislé studie Impact Metrics, kteří vyhodnotili Kaufland jako nejudržitelnější řetězec v České republice.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE