INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Společnost ABB Česká republika, přední světová firma v oblasti energetiky a automatizace, oznámila, že dne 30. listopadu se její výroční shromáždění bude konat nikoli v Curychu, kde společnost sídlí, ale v Praze. Ředitel klastru a Generální ředitel ABB Česká republika, Hannu Kasi, má zájem nejen o rozšíření obchodní činnosti ABB, ale také o podporu české ekonomiky prostřednictvím kupní síly společnosti ABB, která celosvětově dosahuje 17 miliard USD. Více než stovka SCM ředitelů (řízení dodavatelského řetězce) společnosti ABB se vedle svého pravidelného shromáždění setká s českými dodavateli a s místními kolegy nad otázkami nákupu v České republice.

„Česká republika je pro výrobky ABB velmi významný trh a vzhledem k růstu tržeb a zaměření na místní průmysl v opatřování dalších zdrojů vidíme pro ABB výrazný potenciál, i pokud jde o nárůst zisku," uvedl Hannu Kasi, Generální ředitel ABB Česká republika. „ABB Česká republika představuje atraktivní domácí trh a hraje také významnou roli ve vývozu našich globálních výrobkových řad. Jsem rád, že mohu tento potenciál představit našemu nejvyššímu světovému vedení v oblasti nákupu."

ABB Česká republika byla ustavena jako vedoucí země klastru, k němuž kromě České republiky patří Maďarsko, Slovensko a Ukrajina. Klastrový přístup spojuje zdroje z těchto států a umožňuje nabízet všem zákazníkům na těchto trzích kompletní výrobkové portfolio. Výrazné inženýrské zdroje v České republice přispívají k dalšímu rozvoji ostatních trhů této skupiny. Země v rámci klastru mají již v současné době společnou infrastrukturu v oblasti financí, informačních systémů a lidských zdrojů. To přináší výhodu v podobě vyšší administrativní efektivnosti a také úspor budoucích nákladů.

V souvislosti s integračními procesy v rámci klastru byla vybudována také nová pozice manažera dodavatelského řetězce na kterou byla jmenována Sylvia Strapcová. Jejím úkolem je koordinovat nákupní činnosti v rámci klastru a přispívat ke zvýšení objemu přímých nákupů společnosti ABB v zemích střední a východní Evropy. Současná situace a rostoucí význam společnosti v rámci klastru ukazuje, že Česká republika nejen představuje atraktivní domácí trh, ale také hraje významnou úlohu v celosvětovém exportu výrobkových řad ABB.

Společnost ABB má dnes v České republice a dalších východoevropských státech klastru celkem deset výrobních závodů a ročně zde utrácí přibližně 150 milionů USD a dalších 350 milionů vynakládají jiné útvary ABB ve východní Evropě. Jen Evropě ABB ročně utrácí více než 7 miliard dolarů a společnost hledá další příležitosti v zemích, jako je Česká republika.

Společnost ABB Česká republika poskytuje komplexní služby průmyslovým společnostem a výrobcům a distributorům elektrické energie. Nejmodernější technologie umožňuje společnosti ABB jejím zákazníkům zlepšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. Výrobky a služby společnosti ABB jsou v České republice přítomné od roku 1970 a první společnost ABB v České republice byla formálně založená v roce 1991. Během devadesátých let skupina ABB rostla přibíráním nových společností, z nichž vznikla současná společnost ABB s. r. o. (společnost s ručením omezeným). ABB působí na českém trhu se svými pěti divizemi: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Procesní automatizace.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3