INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

 CAB5789Vladimír FuchsInovátorské úsilí mnoha českých firem nese úspěchy. Potvrzuje to například soutěž Quality Innovation Award, do níž se pravidelně hlásí. V národním kole uspěla například společnost OKsystem a.s. Z rozhovoru s obchodním ředitelem Vladimírem Fuchsem lze snadno vyčíst, proč webová aplikace Checkbot vznikla, proč je tak úspěšná a jaké hodnoty podnikům přináší:

Můžete nám představit vítěznou inovaci Checkbot?

Checkbot je webová aplikace, která umožňuje v reálném čase vzdáleně monitorovat a analyzovat práci robotů ve výrobních podnicích. Operátorům robotických linek poskytuje přehled o aktuálním stavu a historii všech myslitelných parametrů popisujících fungování robota, a to až do úrovně velkého detailu, pokud je to potřeba. Manažeři v něm získávají nedocenitelný nástroj pro řízení efektivity výroby, pomáhá jim totiž předcházet nežádoucím událostem, a tím i neplánovaným odstávkám, které jsou pro každý výrobní podnik zdrojem významných ztrát. Vzdálený monitoring navíc šetří čas klíčových pracovníků, kteří jsou za provoz robotů a celých linek odpovědní.

Pro které obory průmyslu je toto řešení určeno?

Nejpočetnějším segmentem je pro nás z hlediska počtu zákazníků i celkového objemu robotů v současnosti oblast automotive. To je ale spíše než možnostmi naší aplikace dáno celkovou skladbou průmyslu v ČR. Checkbot dnes může nalézt uplatnění ve všech odvětvích, kde se ve výrobě využívají roboty Yaskawa. Například v chemickém, farmaceutickém, strojírenském či elektrotechnickém, ale i v dalších oborech.
Už teď od zákazníků v tuzemsku i ze zahraničí zaznamenáváme ohlasy, že takový monitorovací a analytický nástroj dosud postrádali. Stejnou reakci máme i od samotného výrobce robotů Yaskawa, pro jehož „robotickou platformu“ jsme Checkbot začali vyvíjet. Jako významné ocenění jeho kvality bereme i skutečnost, že evropská centrála Yaskawa Europe nás na začátku tohoto roku zařadila do svého Ekosystému – partnerského produktového katalogu doporučených příslušenství robotů Yaskawa. To vše nás samozřejmě velmi těší a motivuje k dalšímu vývoji i hledání cest na nové
trhy i kontinenty.

A největší výhody tohoto řešení? Co všechno díky aplikaci podnik získá?

inovace cîerneü pozadiüZíská především nezkreslený aktuální přehled o skutečném stavu svého robotického výrobního zařízení a o běhu výrobních programů od jednotlivého robota přes celou výrobní linku nebo pobočku až po celé závody v různých regionech, a to z jednoho místa. Nepřetržitý přístup k naměřeným datům umožní technikům ve výrobě reagovat na nestandardní situaci okamžitě, minimalizují se zbytečné prodlevy, neočekávané události i výpadky výroby.
Oceňovanou funkcí je také řízení záloh souborů. Checkbot tak výrazně přispívá ke kontrole efektivity výroby založené mimo jiné na měření neproduktivního času, evidenci prostojů, chybových stavů a dalších poruch, která výrobu ovlivňují. Pokud už k výpadku a zastavení linky dojde, přijde obsluze automatická notifikace s informací o tom, kde problém nastal, zároveň má k dispozici kontextovou nápovědu, jak ho řešit.
Kamerový záznam z okamžiku události je už spíš takovou třešničkou, která je ale často nepostradatelná. Pomáhá totiž vizuálně vyhodnotit příčinu vzniku události, např. nežádoucí manipulaci s robotem nebo narušení jeho bezpečné ochranné zóny obsluhou, což je jeden z nejčastějších důvodů zastavení robota.

Rozumím tomu tak, že aplikace umožňuje z jednoho místa sledovat vzdáleně výrobu a práci jednotlivých robotů?

Jedním z významných benefitů aplikace je, že umožňuje vzdáleně a centrálně sledovat výrobu a spravovat celé robotické linky. Ovládat samotné roboty v Checkbotu – až na drobné korekce jejich drah přes tzv. JBI soubory – možné není, to ale nebylo ani naším cílem. S Checkbotem roboty neřídíme, nezasahujeme do toho, co a proč dělají. Pouze je sledujeme a vyhodnocujeme jejich práci, aby byly firmě co nejvíce užiteční.

Lze tuto aplikaci využít i v oblasti údržby a servisu robotů?

Plánování údržby je jednou ze základních a klíčových funkcionalit aplikace. Neslouží ale jen jako prostá elektronická evidence servisních úkonů, ale jako prediktivní nástroj. Plánování servisních prohlídek je možné nejen periodicky v předem stanovených časech, ale právě i na základě nasbíraných dat.
Aplikace disponuje pokročilým systémem pro nastavování sad sledovaných parametrů a jejich prahových hodnot a následných notifikací či alarmů, umožňuje přiřazení priorit různým druhům hlášení, aby se v nich operátor rychle a snadno orientoval a věnoval svou pozornost především těm, která vyžadují jeho bezprostřední a rychlou reakci.

Jaké umožňuje aplikace Checkbot výstupy?

Nejjednodušší a nejpřehlednější formou pro uživatele jsou grafy. Některé jsou k dispozici už předdefinované, ale uživatelé mají možnost konfigurace a zobrazení téměř libovolné kombinace vstupních a výstupních signálů, registrů a proměnných ve více formách.
Tím, že jsou data ukládána na HW a SW prostředcích zákazníka, je jen na něm, jak dlouho bude svá data uchovávat a jak s nimi dál bude pracovat. Samozřejmě platí, že čím delší časový horizont a větší soubor dat je k dispozici, tím větší možnost má zákazník pro využití dalších nástrojů třeba v oblasti Business Intelligence nebo prediktivní datové analytiky...

Proč jste se vůbec rozhodli do soutěže Quality Innovation Award přihlásit?

Aplikaci jsme vyvinuli pro české zastoupení Yaskawa a její zákazníky, kterým podobný nástroj pro monitoring robotů chyběl.
První instalace, a zejména první hodnocení zákazníků naznačovala, že aplikace je opravdovou inovací, a také že má mezinárodní potenciál obchodně uspět. No a zhruba v uvedeném období jsme narazili na informaci o blížící se uzávěrce národního kola QIA a zkrátka jsme se zkusili s Checkbotem přihlásit.
Dnes jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili. Vítězství v anketě je určitě pěkným oceněním práce našich vývojářů a analytiků a také dobrou zprávou i pro naše zákazníky. Věříme, že nám i tato vizitka pomáhá získat kredit na nových trzích u mezinárodní klientely.

za rozhovor poděkoval David Kubla

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3