INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Pavel MikoškaPavel MikoškaNakupovat stále lepší výrobky v prodejnách obchodních řetězců a ve stále příjemnějším prostředí považujeme za přirozený standard. Zvykli jsme si na to. Ale aby tomu tak mohlo být, je třeba mnoho práce, kterou zákazník nevidí a ani netuší, na jakých principech se odehrává. Významný podíl na ní má řízení kvality. Nahlédnout do tohoto procesu nám dal po čase opět Ing. Pavel Mikoška, CSc., ředitel kvality společnosti Albert Česká republika, s.r.o.

V souvislosti s mezinárodním děním se proměňuje také podnikání firem. Řeší se zásadní otázky týkající se energetického hospodaření, dodavatelsko-odběratelské vztahy, zásobování surovinami a materiály. Určitá témata se odsouvají do pozadí. Jak je to se zaměřením na kvalitu v rámci procesů společnosti Albert? Je stále tak významnou oblastí jako loni, předloni?

V Albertu jsme přes všechny uvedené komplikace, které nám přináší doba a které zmiňujete ve své otázce, zcela určitě trajektorii k naplňování poslání naší společnosti neopustili. Dále pracujeme na vývoji nabídky našich výrobků vlastních značek směrem, který naplňuje naše tři základní koncepty, tj. výrobky, které jsou lepší pro zdraví, výrobky, které jsou lepší pro Česko, a výrobky, které jsou lepší pro přírodu. Jsou to koncepty, které realizujeme např. ve výrobkových řadách Natures Promise, Česká chuť, Bio sortiment, nebo také v našich prémiových řadách kávy Perla, případně v řadě prémiových vín, která prodáváme pod označením Sommelier Collection. Inovovali jsme a dále inovujeme také stávající řady našich výrobků pro prodej v obsluhovaných úsecích prodejen Albert a pro vlastní pekařskou produkci na prodejnách Albert. Mnoha z takto inovovaných výroků se dostalo také výrazných ocenění v různých typech spotřebitelských či profesionálních soutěžích, průzkumech a hodnoceních.

A co v posledních měsících manažeři kvality řešili, nač se zaměřovali?

Manažeři kvality společnosti Albert, společně s dalšími interními a externími odborníky a funkcionalitami se zabývali mnohočetnými okruhy otázek jako například: nastavení covidového režimu práce pro provoz, prodej a pro další pokračování úsilí při vývoji nových výrobků, dodržování podmínky legislativní shody při měnícím se legislativním prostředí, dále to byla práce s metodikou Nutri Score při zlepšování nutričních profilů výrobků vlastních značek nebo také například práce na expanzi výrobků vlastních značek na některé naše zahraniční trhy.
Novou a zásadně obsáhlou tematikou je např. práce na redesignu obalů výrobků za účelem snižování podílů plastů a zvýšení jejich recyklovatelnosti, nastavení podmínek sběru dat a vyhodnocování celkové produkce CO2 stopy organizace tak, aby mohly být naplněny celofiremní cíle pro jejich reálnou redukci v nadcházejících letech, obecná podpora principů trvalé udržitelnosti organizace v měnících se podmínkách a v kontextu Zelené dohody pro Evropu apod.

V prodejnách se toho v posledních letech mnoho změnilo. Jak zasáhla právě kvalita? Zejména v nabídce potravin, v rozšiřování sortimentu, čerstvosti apod.?

Správně jste zaregistrovala, a máme mnoho pozitivních reakcí a ohlasů také od široké zákaznické veřejnosti, že společnost Albert výrazně investuje do obecně lepšího prostředí na našich prodejnách, a to jak pro vlastní zaměstnance, tak především pro naše zákazníky. Nově remodelované prodejny Albert se vyznačují vždy vzdušností, přehledností nabídky a svěžími barvami, jejichž komplex spoluvytváří onen příjemný pocit pro každého, kdo se zde pohybuje. Ale vy se ptáte především na sortimentní nabídku potravin. I zde mám odpověď. Změny naší sortimentní nabídky souvisejí s tím, co jsem již naznačil. Zákazníci například zásadně oceňují skutečnost, že prodejny Albert nabízejí ve srovnání s konkurencí nejširší a nejucelenější sortiment zboží z bioprodukce a také z bioprodukce pocházející od českých výrobců. Ve srovnání s minulostí si cestu k této kategorii potravin nachází stále více lidí, kteří jsou i v současné obtížné situaci ochotni přijmout určité navýšení jejich ceny. Velmi zákaznicky oblíbenými jsou inovace v sortimentu pekařských výrobků, případně také v sortimentu čerstvého masa. V sortimentu pekařských výrobků mluvím především o „mistrovském chlebu“, který nabízíme ve dvou velikostech, a dále o „mlynářském žitném rohlíku“, „mlynářské žitné vece“ nebo „mlynářském žitném chlebu“. V sortimentu masných výrobků jde zejména o naše „královské kuře“ prodávané v celku i v jednotlivých částech, které se vyznačuje téměř dvojnásobnou délkou života a větším životním prostorem ve srovnání s běžně prodávaným sortimentem drůbeže. Dále jde o sortiment vepřového masa, které prodáváme pod značkou „královské vepřové“, jehož základním zlepšujícím atributem jsou životní podmínky zvířat ve standardu volného ustájení v chovech s výběhem. Tyto zlepšené životní podmínky zvířat se pak zásadním způsobem projevují v kvalitě masa, kterou začíná oceňovat již i většinová populace spotřebitelů.

I letos bude Albert generálním partnerem soutěže o nejlepší český potravinářský výrobek Česká chuťovka. Proč je pro vás toto klání stále zajímavé?

Ve společnosti Albert nám jde prioritně o nákup potravin od českých výrobců a také s českým původem surovin. Soutěž Česká chuťovka míří stejným směrem, i když se spokojí „pouze“ s pozicí „vyrobeno v Česku“. Dávám slovo pouze do uvozovek, protože si myslím, že určitě je to tak i správně, neboť při omezené produkci základních surovin z českých polí a farem není realizovatelné, aby se majorita finálních potravin mohla pyšnit definovaným označením „česká potravina“. A v uvedené soutěži jde především o to, aby finální výrobce potravin, a s tím i nejvyšší přidaná hodnota na potravině, sídlil v Čechách, stejně tak jak chuťová definice každého z výrobků. Jde nám přece společně o to, aby výrobky, které české firmy dodávají na trh, co nejvíce chuťově vyhovovaly českým spotřebitelům. Pokud soutěžitelé dovedou předložit hodnotitelské komisi České chuťovky výrobky, které chutnají, a k tomu ještě splňují některé další atributy moderního stravování, pak mají vždy úspěch před komisí zaručený. Z pozice obchodníka jsem velmi rád, že soutěžit mohou také výrobky vlastních značek obchodníků. Jsem přesvědčen, že za společnost Albert dokážeme i pro letošní ročník soutěže nominovat řadu našich výrobků, které budou mít velkou šanci na ocenění.

Kvalitě se věnujete roky. Kdy vás tento fenomén oslovil poprvé? A nepřestala vás kvalita bavit? Co dala vaší profesní dráze a čím obohatila vaši osobnost?

Ano, je to pravda. Kvalitě potravin se věnuji již více než 25 let – v podstatě větší část své dosavadní profesní kariéry. A určitě mě kvalita potravin nepřestala bavit. Jde o to, že se v uvedené oblasti pořád něco děje a z pozice obchodníka musíte být pořád profesně i výkonnostně někde na špici peletonu. To dává velkou motivaci do další práce. Obzvláště za situace, kdy pro svoji práci cítíte z pozice vedení společnosti absolutní podporu a máte k tomu velmi profesionálně sehraný kolektiv spolupracovníků, kterým jde o společnou věc.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3