INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

jiri jemelka celekLidé, kteří své firmy zakládali po roce 2010, nyní naráží na zásadní problém. Poprvé se ve svém businessu setkávají se zpomalením tempa růstu, stagnací nebo ekonomickým propadem. Ing. Jiří Jemelka, MBA, zakladatel JPF Czech s. r. o., osvětlil, jak je třeba pracovat s nastavením myšlení. To totiž v každé krizi hraje klíčovou roli a rozhoduje o tom, zda se firma zotaví.

Když chybí zkušenosti, protože nebylo kde je sbírat

Podnikatelé, kteří svůj byznys rozjížděli v době po velké hospodářské krizi, měli to štěstí, že jim jejich výdělečné aktivity obvykle nekomplikovaly zásadní makroekonomické turbulence. To se s rokem 2022 změnilo. Ukazuje se, že ani pandemie covid-19 nedokázala globální ekonomiku rozkolísat tak jako ohrožení dodávek energií, bez nichž se moderní člověk nedokáže obejít. „Mnoho majitelů firem si zvyklo na kontinuální růst. Ochlazení poptávky, stagnace nebo propad tržeb jsou pro ně velkou mentální zátěží, na kterou tato generace podnikatelů není připravena,“ vysvětluje Jiří Jemelka.

Křest ohněm zvyšuje lidský kapitál

Nepříznivou situaci v podnikání nelze ignorovat. Promítá se do ekonomických výsledků, působí na zaměstnance, obchodní vztahy, budoucnost. Nejistota je zdrojem strachu. Dá se ale překonat. „Chcete-li se naučit jednat v náročných situacích, kdy to pro ekonomiku nevypadá růžově, musíte se přestat bát si celým procesem krize projít. Jedině tak získáte potřebné know-how, s nímž budete psychicky připraveni na jakékoli další výzvy,“ povzbuzuje Jiří Jemelka. Popisovaný mechanismus zvyšuje psychickou odolnost a resilienci. Pro podnikatele je psychické zdraví a nezdolnost důležitým kapitálem, který do své firmy vkládají. Krize jsou cenným dárcem důležitých zkušeností. Zejména lídři tak tříbí své schopnosti, díky nimž mohou ovlivňovat směřování podniku i klima v něm a lépe vést své zaměstnance.

Jak se zbavit strachu

Strach zvyšuje míru stresu, zapříčiňuje tunelové vidění a negativně dopadá na kognitivní funkce, čímž přispívá k chybnému vyhodnocování informací. Jak se ho však zbavit, aby bylo možné s firmou pracovat a připravit ji na nepříznivý makroekonomický vývoj? Pomocí principu přerámování, kdy jsou myšlenky, emoce, stavy nebo jiné příčiny psychologické tenze nahlíženy cíleně zcela jiným způsobem. „Jestliže chcete ve svém businessu pokračovat, nemůžete se na krizi dívat jako na něco hrozného a zlého. Neznamená to, že je ve vašem podniku něco špatně, není to vaše selhání! Podstatné je přizpůsobit se okolnostem nejen faktickými kroky ve společnosti, ale také mentálně. Zkuste na krizi pohlížet jako na příležitost firmu ozdravit a zefektivnit. Zlepšujte procesy uvnitř podniku, zaměřte se na lidské zdroje, kvalitu vztahů na pracovišti i vazby s obchodními partnery. Je to příležitost, jak se naučit novým dovednostem a jak firmu adaptovat, aby následně mohla opět expandovat. Ti, kteří to zvládli, vedou nyní silnější podniky, vytváří zajímavější brandy a zvyšují hodnotu svých aktivit,“ přibližuje Jiří Jemelka.

Najít bod kontroly

Pro mnohé je náročné získat pocit kontroly, který dodává pocit ukotvení. Proto je klíčové rozlišovat faktory, které vlastník či šéf ovlivnit dokáže a které nikoli. Do druhé skupiny se řadí ty makroekonomické. „Prospěšné je věnovat energii tomu, co svou činností dokážete přetvářet. Tam uplatněte svou energii. Ptejte se, co a jak dělat v podniku jinak? Tím se před vámi i firmou otevře nová vzrušující etapa,“ upozorňuje Jiří Jemelka.

Přešlapování

Rychlost adaptace je v přírodě nezbytná pro přežití. Čím rychleji se firma přizpůsobí trendům, které vyplývají z ekonomických výsledků, a požadavků prostředí, tím rychleji může opět expandovat. „Pokud budete mít strach udělat potřebné změny, uniknou vám cenné příležitosti, jak byste mohli svým aktivitám pomoci. V důsledku budou ztráty horší. Z mé zkušenosti je rozhodně lepší prostá metoda pokusu a omylu, podložená čísly, než liknavost,“ doplňuje Jiří Jemelka.

Ještě nikdy nemuseli dělat nepopulární rozhodnutí

Největší slabinou podnikatelů, kteří zažili pouze roky prosperity, jsou jen malé zkušenosti s vytvářením a implementací nepopulárních řešení, které mají za cíl stabilizovat hospodářský výkon. Řadí se mezi ně snižování úvazků, opouštění dražších dodavatelů, dočasné snižování stavů či částečné utlumení aktivit, postupná orientace na jiné trhy nebo jiný druh produkce a služeb. „Vím, že majitelé se cítí zodpovědní za osudy lidí i prosperitu regionu. Přesto je potřeba emoční rovnici otočit a ptát se, co by to znamenalo, pokud by se firma položila? Kolik lidí by pak přišlo o živobytí? Jediná správná odpověď je dělat to, co zachová kontinuitu firmy, která za pár měsíců nebo do roka bude moci všem propuštěným opět nabídnout dobře ohodnocená pracovní místa,“ uklidňuje Jiří Jemelka.

Když je toho moc pomůže executive interim management

Je-li pro majitele příliš náročné firmu z krize vyvést vlastními silami, může se obrátit na odborníky v oblasti interim managementu. „Dokážeme vlastníkovi jako zkušení specialisté na poli executive interim managementu pomoci, aby jeho podnikání prošlo náročným obdobím co nejlépe. Podnikatel se postupně po boku interim manažera učí, jak si z krize vzít to nejlepší, jak postupovat. Má prostě parťáka v podobě zkušeného člověka vykonávající exekutivní funkci. JPF Czech v tom má letité zkušenosti. Více než stovka podniků s námi už podobné peripetie úspěšně překonala,“ uzavírá Jiří Jemelka.

(tz)

Slovo ke dni

  • Před volbami

    Komunální volby klepou na dveře v době, kdy lidé nevědí, co je čeká v zimě. V takové nejistotě, respektive v očekávání špatných a ještě horších časů, se špatně kandiduje. Ve volebních programech sice strany a sdružení mohou slibovat, co udělají, co zlepší v chodu měst a obcí, ale voliči tuší, že hlavní slovo bude mít aktuální energetická a ekonomická situace. Co je například platné, že se vybuduje nové veřejné osvětlení, když ho z úsporných důvodů nebudeme moci používat? Jak naplánovat investice, když stavební materiály zdražují z měsíce na měsíc o desítky procent a městská pokladna bude mít jen omezené finanční prostředky? Ti chytřejší raději toho moc neslibují, ale upozorňují na pozitiva, kterých jejich místo pro život v uplynulém volebním období dosáhlo. V každém případě zvolit si v této těžké době schopné a odpovědné manažery na...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Mediační dohoda a ukončení IP mediace 12. září 2022

V předchozím příspěvku jsme se seznámili s tím, jak se formulují zásady mediační dohody. Tyto zásady odrážely výsledky předchozích fází mediace a přinesly stranám konkrétní řešení pro každý předmět jednání. Strany za pomoci IP mediátora formulovaly, jak se vybrané řešení konkrétně uskuteční, kdo a co konkrétně udělá, do kdy, co to bude stát apod. Současně strany formulovaly i pojistky pro případ, že by některá ze stran dohodu nedodržela, případně nastala nějaká neočekávaná situace, nestihne se termín splnění závazku apod. Podle potřeby si strany dohodly i sankce za porušení dohody.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3