INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Pražská strojírna 01Na střechy výrobních hal Pražské strojírny budou v prvním pololetí příštího roku instalovány fotovoltaické solární panely. Pražská strojírna podepsala smlouvu na vybudování střešní fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 996 kWp, což je téměř 1 MWh.

Strojírna si tak bude vyrábět vlastní elektrickou energii, kterou by měla být schopna pokrýt svou celkovou roční spotřebu a podle projektu ještě také 35 % prodat. Továrna bude i nadále odebírat proud ze sítě, zejména ve špičkách a během zimy.

Projekt fotovoltaické elektrárny využívající zelenou energii a zajišťující energetickou soběstačnost se ve strojírně připravuje již bezmála rok. Před rozhodnutím vybrat právě fotovoltaiku proběhlo testování i jiných zdrojů zelené energie, fotovoltaické solární panely ovšem vyšly jako nejvhodnější a nejvýhodnější volba.
„Projekt má správné načasování. Aktuální energetická krize bude problémem pro nás všechny a v energetické soběstačnosti vidíme jednoznačné řešení. Naší obrovskou výhodou je rozlehlá nevyužitá plocha na střechách, které jsou schopny solární panely unést,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. Panely budou instalovány na střechách všech výrobních hal a skladů. Celkem je v plánu pořídit 2200 kusů panelů s výkonem 450Wp. Výkon celého solárního systému se bude blížit 996 kWp.

Fotovoltaická elektrárna je navržena pro pokrytí veškeré spotřeby v Pražské strojírně, tedy výroby i administrativních budov. To zahrnuje s 24hodinnovými provozy několika soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů, které ve výrobních halách pracují takřka nonstop. Dle propočtů se maximální celková měsíční spotřeba strojírny pohybuje kolem 133 200 kWh. Pro srovnání, průměrná spotřeba energie v rodinném domě, kde se elektřinou pouze svítí a napájí spotřebiče, se pohybuje kolem 3000 kWh ročně. Výpočty předpokládají, že 35 % vyrobené energie bude možné prodávat.

„Návratnost celého projektu se předpokládá do osmi let. Snažíme se nacházet nová a nová řešení, které by nám ušetřila neustále rostoucí náklady,“ doplňuje Masarovič.
V rámci minimalizaci nákladů na provoz proběhla v poslední době i výměna vrat ve výrobních halách za účelem snížení tepelných ztrát. Nová vrata jsou plně automatická, protihluková, a hlavně lépe izolují teplo. Současně byla dokončená vyměněna oken v obvodovém plášti hlavní výrobní haly za nová, zateplená s dvojím sklem.

(tz)

Slovo ke dni

  • Před volbami

    Komunální volby klepou na dveře v době, kdy lidé nevědí, co je čeká v zimě. V takové nejistotě, respektive v očekávání špatných a ještě horších časů, se špatně kandiduje. Ve volebních programech sice strany a sdružení mohou slibovat, co udělají, co zlepší v chodu měst a obcí, ale voliči tuší, že hlavní slovo bude mít aktuální energetická a ekonomická situace. Co je například platné, že se vybuduje nové veřejné osvětlení, když ho z úsporných důvodů nebudeme moci používat? Jak naplánovat investice, když stavební materiály zdražují z měsíce na měsíc o desítky procent a městská pokladna bude mít jen omezené finanční prostředky? Ti chytřejší raději toho moc neslibují, ale upozorňují na pozitiva, kterých jejich místo pro život v uplynulém volebním období dosáhlo. V každém případě zvolit si v této těžké době schopné a odpovědné manažery na...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Mediační dohoda a ukončení IP mediace 12. září 2022

V předchozím příspěvku jsme se seznámili s tím, jak se formulují zásady mediační dohody. Tyto zásady odrážely výsledky předchozích fází mediace a přinesly stranám konkrétní řešení pro každý předmět jednání. Strany za pomoci IP mediátora formulovaly, jak se vybrané řešení konkrétně uskuteční, kdo a co konkrétně udělá, do kdy, co to bude stát apod. Současně strany formulovaly i pojistky pro případ, že by některá ze stran dohodu nedodržela, případně nastala nějaká neočekávaná situace, nestihne se termín splnění závazku apod. Podle potřeby si strany dohodly i sankce za porušení dohody.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3