INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

banner 1500x692 30 let dm2V roce 2022 slaví společnost dm drogerie markt 30 let na tuzemském trhu. Při této významné příležitosti podpořila prostřednictvím společensky odpovědné iniciativy {SPOLEČNĚ} celkovou částkou sedmi miliónů korun rovnou 30 projektů, které se věnují trvalé udržitelnosti.

Podpořené projekty se dotýkají nejrůznějších oblastí. Pozornost odborné poroty dm si mezi jinými ­získaly programy pro udržitelný šatník mladých, ekologická prádelna v centru Brna či vyhloubení Vršovického mokřadu. Společnost dm dodatečně podpoří také projekt v jižních Čechách. Na revitalizaci rybníka a úpravu kruhového objezdu poskytne pět miliónů korun, které navýší celkovou finanční podporu všech projektů na výsledných 12 miliónů korun.

Do soutěže se mohli přihlásit jak nadšení jednotlivci, tak i zavedené firmy, a to od začátku roku až do konce února. „Svou prádelnu jsme plánovali zrekonstruovat a iniciativa {SPOLEČNĚ} se zdála být skvělým způsobem, jak opravu financovat, aniž bychom si peníze půjčili v bance,“ popsala Michaela Audy z organizace Laundry38, která provozuje ekologickou prádelnu v centru Brna. Prádelna nepoužívá průmyslové pračky a sušičky, pere pouze v ekologicky odbouratelných prostředcích a využívá filtraci vody, která umožňuje prát při nižších teplotách, čímž šetří vodu, elektřinu i samotné prádlo. „Část podpory od společnosti dm drogerie markt jsme již využili k rekonstrukci a k nákupu nového vybavení. Nyní bychom rádi investovali do reklamy, abychom oslovili zákazníky nejen z řad místních či turistů, ale i hotely, restaurace a další zařízení,“ sdělila Michaela Audy.
V Jihomoravském kraji vybrala odborná porota dm celkem tři projekty. Kromě ekologické prádelny mezi ně patří projekt Zpátky ke kořenům, v jehož rámci hodlá Spolek pro rodinu, z. s., vysadit bělokarpatskou louku, a také projekt hygienizace a aerobní kompostování koňského hnoje, pro který získala podporu Společnost rekreačních a sportovních jezdců. Ta tak bude moci smysluplně využívat odpad vznikající při chovu koní a poskytovat ho jako substrát nejen zemědělcům, ale také zahrádkářům či drobným pěstitelům.
V sousedním Pardubickém kraji získal podporu Český svaz ochránců přírody a jeho nápad s názvem Suchou nohou mezi vodou. Ten bude návštěvníky areálu záchranné stanice a ekocentra Pasíčka zábavnou formou vzdělávat v oblasti ochrany životního prostředí. Svou část dostala také Michaela Hrdá s projektem Zasaď s námi strom, který si klade za cíl obnovit porost mezi obcemi Moravany, Platenice a Prachovice.

Díky podpoře dm
rozkvetou sady i retenční nádrž

Mezi vybranými projekty se najde řada takových, které se zaměřují na pěstitelství a výsadbu, ať už na profesionální, či hobby úrovni. „Sušírna z pod Radhošťa například spolupracuje s lokálními farmáři i velkými obchody a nakupuje od nich nevzhledné a přezrálé plodiny, které poté suší a fermentuje. Díky podpoře společnosti dm drogerie markt oživí starou zahradu a osází ji stromy, keři a bylinkami, které nadále využije v sušírně,“ popsal vybraný projekt Jiří Peroutka, manažer komunikace dm.
Pěstitelskou veřejnost pak jistě nadchne Bylinkobraní, které autor projektu Tomáš Driml organizuje na olomoucké louce pro ty, kteří chtějí využít odbornou pomoc při určování, sběru a využití bylinek. Stromům a jejich výsadbě se pak věnuje spolek Toulcův dvůr, z. s. Ten přináší ekologické programy pro děti i dospělé, provozuje farmu s českými plemeny hospodářských zvířat a nyní zde hodlá připravit i lokalitu pro novou výsadbu listnatých stromů. Specifickým druhům rostlin se věnuje obec
Řisuty, která plánuje osadit svou zrekonstruovanou retenční nádrž mokřadní vegetací. Orobinec pak bude na zapomenutém rybníce v blízkosti Mělníka pěstovat košíkář Petr Král.

Až 40 % komunálního odpadu
lze kompostovat

Ve Středočeském kraji svou podporu dále získal projekt zavedení systému filtrování vody s využitím rostlin v komunitní zahradě Divočina spolku Talk and Enjoy či Karel Horák pro rozvoj bezodpadového a soběstačného hospodářství na farmě, která vyrábí energii z odpadu pro sebe i část obce Choťovice, v níž se nachází. Práce s odpadem je také náplní projektu s názvem Zálohujeme, recyklujeme, kompostujeme, zmenšujeme uhlíkovou stopu. Cílem společnosti Ameba Production je za podpory dm drogerie markt snížit množství produkovaného odpadu během velkých akcí jako Rock for People nebo Soda Pop.
Ekologické zpracování odpadu je hlavním tématem také v případě spolku ZAzemí, z. s., a jejich projektu Kompost všude kde to pude. „Okolo 40 % objemu komunálního odpadu tvoří organická složka, kterou lze snadno přeměnit v kompost. Založili jsme proto na dvou turnovských sídlištích experimentální kompostovací stanice. Vydařilo se, místní obyvatelé sídliště kompostovací nádoby uvítali. Za dva roky jsme takto zachránili několik tun organického materiálu a vzniklý kompost použili při výsadbě ovocných sadů,“ nastínila myšlenku projektu Michaela Müllerová ze spolku ZAzemí. „Naším cílem je v tomto pokračovat a s kompostováním seznámit i děti. Díky podpoře dm drogerie můžeme vytvořit také metodické video, kompostovací brožurky a začít šířit myšlenku kompostování po celé republice,“ dodala.

V minulosti dm podpořila sociální projekty, nyní se zaměřuje
na udržitelnost

Společnost dm drogerie markt podpoří celkem 31 projektů celkovou částkou v hodnotě 12 miliónů korun. Trvalá udržitelnost je dlouhodobě součástí filozofie dm drogerie. „Dbát na udržitelnost totiž jinými slovy znamená pečovat o budoucnost příštích generací. Udržitelná budoucnost je naší prioritou, a proto se během oslav třicátých narozenin zaměřujeme právě na oblast trvalé udržitelnosti,“ přiblížil Jiří Peroutka. V minulosti dm k příležitosti významných milníků věnovala prostředky charitativním organizacím či školkám a založila tradici dm dobrovolnických dnů. Při oslavách 25 let pak podpořila více než 200 projektů ze sociální oblasti, a to částkou ve výši bezmála 15 miliónů korun.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3