INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Duchacek Vitek Vo ndrusî Staneîk 1Skupina Impact Hub ČR, nejstarší zřizovatel coworkingových prostor a organizátor akceleračních a inovačních programů v tuzemsku, získala nové akcionáře v oblasti dopadového investování (impact investing). Do Impact Hubu vstupují jako investoři Tomáš Čupr, Libor Winkler, Martin Ducháček, Purple Ventures a Jiří Vojkovský. Cílem jejich investice je podpora podnikavosti a komunit a rozvoj dopadových a akceleračních projektů, které kromě finanční návratnosti generují i pozitivní a měřitelné společenské a environmentální účinky.

Společensky prospěšné podnikání (social entrepreneurship) a dopadové investování (impact investing), tedy podnikání a investování s pozitivním celkovým dopadem, kde zisk není hlavním cílem podnikání, ale jeho prostředkem pro tvorbu hodnoty, nemá zatím v Česku tradici. Ve světě v posledních letech však počet těchto investic do společensky prospěšných projektů výrazně narůstá, celosvětový trh pro rok 2020 se odhaduje na 636 miliard dolarů v celkových aktivech pod správou. Na podnikání a investování s dopadem se zaměřuje také skupina Impact Hub. Kromě pěti coworkingových center na 15 000 m2, budování komunit s více než 2000 členy, experty z různých oborů a více než 1000 akcelerovaných projektů, rozvíjí také sociálně, environmentálně a ekonomicky udržitelné podnikání. Jedním z projektů, který vznikl při Impact Hubu a sídlí v něm, je Tilia Impact Ventures, první investiční fond v Česku zaměřený na podporu společensky prospěšných podniků. Impact Hub také připravuje vlastní malý investiční fond pro projekty v nejranější fázi (pre-seed a seed kola).

„Pro běžného investora jsou rozhodovací kritéria finanční návratnost a rizikovost. Dopadový investor k tomu přidává třetí dimenzi: měřitelný a vědomý dopad. Jsme hrdí, jací investoři se sešli a dali nám svou důvěru. S novými investory vidíme nové příležitosti pro růst. A to jak v tradičním finančním smyslu, tak ve smyslu šířky a hloubky pozitivního dopadu Impact
Hubu, jednak v počtu členů, chcete-li v m2, ale také v programech, akcelerátorech, vzdělávacích aktivitách, komunitních, ekosystémových projektech, a především v oblasti investic,“ vysvětlil Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hubu a Tilia Impact Ventures.
Jedním z investorů je Tomáš Čupr, který stojí mimo jiné za Rohlik Group, Dáme jídlo nebo Slevomatem. „Rád podpořím projekt, který není pouze finanční investicí, ale přispívá k úspěchu začínajících podnikatelů,“ uvedl. Dalším dopadovým investorem je Libor Winkler, dlouhodobý filantrop a investor ze skupiny RSJ: „Impact Hub je důležitou součástí lokální startupové komunity. Rád jsem přispěl k jeho finanční stabilitě a pomohl mu více se rozkročit na poli akceleračních i dopadových projektů.“
Mezi investory se zařadili i brněnští Purple Ventures. Za krátkou dobu jejich působení si stihli vybudovat dobré jméno na středoevropské Venture kapitálové scéně. Zaměřují se na see­dové a pre-seedové investice do rychle rostoucích startupů po celém světě a součástí jejich investiční strategie je i část prostředků zaměřovat na dopadové investování. „Impact Hub se za více než dekádu své existence stal z pionýra coworkingu v Česku hodnotným a důležitým hybatelem celého startupového ekosystému u nás, podhoubím, kde se rodí desítky nejen impactových firem, kudy prošly tisíce šikovných lidí. I jako celá naše skupina jsme s Impact Hubem úzce spolupracovali, takže jsme si mohli ověřit, jak skvělé služby poskytují a jak sehraný tým mají. Přáli jsme si podpořit tento příběh a počin i do budoucna,“ řekl Jan Staněk, Managing Director Purple Ventures.
Ke skupině investorů se připojil také Martin Ducháček, který byl u zrodu nebo podporuje širokou škálu projektů: sociální a ekologické farmy nebo potravinové banky, stejně jako impaktové projekty typu Opravárna nebo Munch. „V oblasti tuzemských dopadových projektů hraje Impact Hub jedinečnou a nezastupitelnou roli a nabízí startupům na začátku jejich cesty velkou pomoc. Navíc dopadové projekty zažívají obrovský boom,“ upřesnil Martin Ducháček.
Posledním investorem je Jiří Vojkovský, který žije mezi Švýcarskem, Švédskem a Českem a je nositelem zajímavých zkušeností s budováním investičních fondů na míru. Jeho posledním počinem je fond Rebuild Ukraine, který má ambici pomoci s obnovou Ukrajiny. „Impact Hub jsou pro mě především nadšení, odhodlaní a zarputilí lidé s chutí měnit český startupový ekosystém k lepšímu, v čele s Petrem Vítkem, se kterým jsem rychle vybudoval porozumění založené na společných hodnotách. Jsem rád, že mohu být součástí takového projektu a ekonomicky ho jako investor podpořit,“ sdělil Jiří Vojkovský.
„Mám radost, že mezi akcionáře se nově řadí i Petr Vondruš, který po čtyřech letech v exekutivní pozici ředitele a také jednatele části Impact Hubu vstupuje i do majetkové struktury. Stejně tak mě těší, že jsme část akcií dali stranou pro management formou ESOP vestingu. V rámci transakce byl také navýšen můj podíl na úroveň zhruba 35 %,“ představil transakci Petr Vítek.
K dalším plánům Impact Hubu patří příprava menšího investičního fondu s pracovním názvem Impact Hub Angel Fund pro investice do 50 000 eur pro projekty v nejranější fázi. Jednou ze strategických otázek, kterou skupina aktuálně řeší, je životaschopnost business modelu v menších městech – nyní pracuje například na studii proveditelnosti pro Impact Hub v Mladé Boleslavi.
Síť Impact Hub ČR je provozovatelem coworkingových center Impact Hub v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně. Realizuje také řadu akceleračních, inovačních, komunitních a vzdělávacích programů za účelem rozvoje podnikavosti a společensky prospěšného podnikání. Coworkingová centra Impact Hub jsou inspirativním pracovním prostorem kombinujícím výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Využívají je nezávislí profesionálové, zástupci firemní či neziskové sféry a široká veřejnost, která chce pravidelně získávat nové kontakty, podněty a příležitosti. Existuje proto, aby v něm vznikaly a prakticky se realizovaly inovace. Jako podporu Impact Hub poskytuje fyzický prostor, pořádá a hostí akce a realizuje akcelerační, inovační a vzdělávací programy. Impact Hub ČR je součástí mezinárodní sítě více než 100+ center, která umožňuje škálování businessu i šíření myšlenek napříč kontinenty. Impact Hub také rozvíjí sociálně, environmentálně a ekonomicky udržitelné podnikání.

Na snímku (zleva) Martin Ducháček, Petr Vítek, Petr Vondruš a Jan Staněk 

(tz)
www.impacthub.cz

 

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE