INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

foto 1 shutterstockOchota pro zavádění nástrojů Průmyslu 4.0 u tuzemských podniků roste, často ji vnímají jako nutnost pro udržení konkurenceschopnosti. V uplynulých měsících přitom průmyslové firmy spojovaly zavádění automatizace a digitalizace častěji s efektivnějším energetickým managementem.

Do průmyslových podniků se zároveň dostává i umělá inteligence, využívá ji aktuálně čtvrtina firem a další přibývají. Oceňují přitom nízké náklady na implementaci, komplikaci však představuje často přísná legislativa.

Automatizace, robotizace, digitalizace a nově i využívání umělé inteligence. Paleta nástrojů pro rozvoj takzvaného Průmyslu 4.0 se pro tuzemské průmyslové podniky zvyšuje. Reaguje na to přitom i většina firem. Podle letošní analýzy českého průmyslu lze v tomto roce u 65 procent tuzemských průmyslových podniků očekávat růst investicí do inovací. V průměru by přitom mělo jít o nárůst o minimálně 14 procent.

Strojírenské firmy v současné době nejvíce investují do digitalizace, robotizace a do vzdělávání svých zaměstnanců. Dlouhodobým úkolem pro mnoho firem jsou energetické úspory od zateplování až po nové úsporné průmyslové technologie,“ uvedl místopředseda Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík. Právě energie byly pro podniky v letošním roce podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR jedním z hlavních faktorů, které firmám ztěžovaly podnikání.

Automatizace a digitalizace se proto podle odborníků v posledních měsících často prolínala právě se snahou o energetické úspory. „Průmyslové firmy se vlivem krize začaly otázkami energetického managementu zabývat mnohem více. Řada z nich se tak více zaměřila na automatizaci a vzájemné propojení jednotlivých systémů chlazení, větrání či vytápění. Toto řešení jim proto nyní i doporučujeme, celkové úspory se z hlediska nákladů mohou pohybovat v desítkách procent,“ uvedl Aleš Fukar, jednatel společnosti Schwank CZ, která působí v odvětví průmyslového chlazení a vytápění.

Nástupu AI pomáhají nízké náklady, komplikací je legislativa

Často skloňovaným fenoménem posledních měsíců, který se dostává i do modernizace průmyslu, je umělá inteligence. „V případě společností zaměřujících se na služby sledujeme postupný trend využívání technologií s prvky umělé inteligence a customizaci těchto technologií založených na AI pro individuální potřeby. Ruku v ruce s tímto trendem je nutné dbát pozornost na ochranu dat a kybernetickou bezpečnost,“ řekl Jakub Lichnovský z advokátní kanceláře PRK Partners. Průmyslové podniky, které jsou těmto technologiím nakloněny, je využívají především pro analýzu velkého množství dat získaného od zákazníků.

Zavádění umělé inteligence do průmyslového odvětví je v řadě případů jednodušší než u složitějších systémů digitalizace či robotizace. „Na rozdíl od nich se totiž s umělou inteligencí často nespojují tak výrazné náklady. Klíčem je spíše to, aby firma dokázala pro AI najít vhodné využití. Data ukazují, že tyto technologie používají spíše více digitalizované průmyslové podniky. Z hlediska podílu jde zhruba o čtvrtinu a další přibývají,“ řekl vedoucí komunikace Mezinárodního strojírenského veletrhu Michal Svoboda s tím, že některé firmy na veletrhu i úspěšnou implementaci AI do svých procesů prezentují.

Zatímco v případě digitalizace a automatizace bývají nejčastější překážkou vysoké náklady, v případě umělé inteligence a jejího využití v průmyslu je to podle Michala Svobody spíše složitě uchopitelná legislativa, která je v řadě případů přísnější než například v USA. Tuzemské podniky jsou proto i z tohoto důvodu v implementací AI opatrnější. Obtížnou orientaci v právních předpisech při zavádění AI potvrzuje i letošní analýza českého průmyslu, kde ji jako překážku uvedly tři čtvrtiny dotazovaných průmyslových firem.

Digitalizace jako nástroj pro udržení konkurenceschopnosti

Aktuální statistiky zároveň ukazují, že u tuzemských průmyslových podniků roste i ochota po větší digitalizaci. Podle dat Svazu průmyslu a dopravy ČR totiž mezi roky 2019 a 2022 stoupl podíl firem, které mají definovanou strategii pro digitální transformaci ze 37 na 54 procent.

Podniky vnímají digitalizaci a automatizaci jako nutnost pro udržení globální konkurenceschopnosti. Příkladem je v tomto směru brněnský strojírenský koncern ZKL. „Máme již plně digitalizovaný vývoj a nyní pracujeme na nástrojích pro výrobu – její plánování, řízení a monitoring výrobních strojů. Nově pořizované technologie v podobě výrobních hnízd, nebo linek mají již integrovány roboty. Tímto cílíme na vyšší produktivitu a náhradu nedostatku kvalifikovaných pracovníků, což vnímám v České republice, mimo ceny energií, jako největší a dlouhodobý problém,“ řekl technický ředitel koncernu ZKL Libor Nohál.

Průmyslové podniky přitom z hlediska digitalizace nejčastěji limitují dva důvody – vlastní obavy z kybernetické bezpečnosti a také nedostatek kvalifikovaných a digitálně gramotných pracovníků. „I proto roste podíl podniků, které se snaží investovat do digitálního vzdělávání zaměstnanců. Je však třeba si uvědomit, že firma nepotřebuje spoustu překvalifikovaných datových analytiků. Musí si správně definovat požadované digitální dovednosti pro jednotlivé pracovní pozice a pak pracovníky patřičně proškolit,“ uzavřel prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE