INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

operátoři ilustrační fotoČeská republika se dlouhodobě potýká s přeplněností věznic a 50% recidivou. Stát a neziskové organizace proto hledají způsoby, jak snížit návratnost odsouzených do nápravných zařízení, a následně zajistit zvýšení jejich začlenění do společnosti.

Pomoc vězňům výjimečně iniciují také soukromé subjekty. Společnost Conectart, největší tuzemský provozovatel kontaktních center, umožňuje vězňům pracovat na pozicích telefonních operátorů.

Společnost Conectart projekt založila v roce 2017. Pilotní lokací pro spolupráci se stala věznice Nové Sedlo v Ústeckém kraji. O rok později se projekt osvědčil a byl přenesen do nápravných zařízení Horní Slavkov, Drahonice a Ostrov. V čase se projektu zúčastnilo celkem deset nápravných zařízení. Ženská věznice v Drahonicích je navíc specifická tím, že odchozí hovory slouží pro výběr financí na dlouhodobou podporu fungování krizové Linky bezpečí. Vězenkyně tak nejen nachází smysluplnou práci, ale také se přímo podílí na prospěšné činnosti. V současnosti práci operátorů vykonává 100 odsouzených žen a mužů napříč celou Českou republikou.

Linka bezpečí ale není jedinou neziskovou organizací, se kterou Conectart v této souvislosti spolupracuje - Občanské sdružení Za branou aktivně pomáhá s konzistentní rehabilitací vězňů a jejich následným zapojením do pracovního života. Do budoucna se očekává například organizace sbírky hraček do dětských koutků v českých věznicích.

Dle dostupných dat je 50 % odsouzených trestáno opakovaně. Současný vězeňský systém se dle odborníků zaměřuje především na izolaci a neposkytuje dostatek možností, jak na vězně působit také nápravně.

Výše trestu nemá na získání zaměstnání operátora vliv a příležitost Conectart nabízí všem bez rozdílu. Předpokladem je zájem o práci, ochota učit se nové věci a snaha být součástí pracovního týmu. Vězni samozřejmě musí prokázat schopnost pracovat každý den tak, aby byla zajištěna standardní míra kvality odvedené práce, která je základem veškerých služeb společnosti Conectart. Call centra fungují přímo v prostorách věznic a jsou specifická bezpečnostními podmínkami, jako je například přísná kontrola odchozích hovorů nebo dohled zaměstnanců věznic.

Jak vypadá práce s odsouzenými, popsala manažerka Ilona Kmošková: „Celé je to o vzájemném respektu. Začínáme v osm hodin ráno a do půl páté jsou to naši zaměstnanci. A přesně tak je i vnímáme. Manažeři si s odsouzenými netykají a dávají jim najevo, když se jim něco povede nebo má jejich výkon naopak rezervy. Práce si váží a obecně se dá říci, že pracují velmi rádi. Důležité je jim proto nastavit takový systém, aby se v něm cítili komfortně a chtěli práci vykonávat dlouhodobě. Osvojení si pracovních návyků, jasný denní řád i pravidelná mzda působí na odsouzené blahodárně. V dlouhodobém měřítku se konzistentní prací ve vězení výrazně snižuje riziko následné recidivy.”

Roli vedoucího call centra zajišťují interní zaměstnanci firmy Conectart. K vězňům přitom přistupují jako k běžným zaměstnancům. Po zaškolení a v standardním pracovním nasazení se z vězňů stávají plnohodnotní profesionálové, kteří zvládají stejný objem práce jako operátoři v běžném call centru. Odsouzení tak odbavují například průzkumy trhu nebo akvizici.

Recidivní pachatele charakterizuje společenská nepřizpůsobivost. Kromě vrozených biologických a psychologických faktorů jsou ovlivněni také sociálním prostředím – zejména vlivem výchovy v rodině a později působením vrstevnických skupin. Proto je jakákoliv dlouhodobá a řízená činnost v jejich nápravě stěžejní. Mzdu za práci využívají pro vlastní potřebu i financování rodiny a dětí. Odsouzení také oceňují, že se díky práci mohou učit lépe komunikovat nebo pracovat se stresem a emocemi. „Pro mě je motivací už “jenom” to, že smím chodit do práce. Nemusím sedět v cele. Mám více financí, ale hlavně se cítím jako člověk. S lidmi venku je jiná komunikace. Mám pocit, že jsem platným členem společnosti, a to je pro mě důležité,” vysvětluje Filip Čerbák z věznice Ostrov nad Ohří.
Generální ředitel společnosti Conectart Petr Studnička dodává: „Projekt je pochopitelně přínosný nejen pro odsouzené. Vězni nachází způsob, jak se po výkonu trestu začlenit do společnosti, splácí dluhy a podporují své rodiny. Pro naše klienty je to pak ideální investice, jak si zajistit telefonní podporu a zároveň pomoci lidem na okraji společnosti, kterým se dle mého názoru nedostává dostatek pozornosti a příležitostí, jak své činy z dřívějška napravit a vrátit se zpět do běžného života.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3