INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

webP4111399Firmám se u nás nelíbí mnoho věcí. Zatěžuje je úřednická byrokracie, dráždí je nesmyslné usměrňování, prostor k podnikání se zužuje, nápady se derou na světlo boží zbytečně komplikovaně. Zaměstnavatelé se potýkají s omezeným manévrovacím prostorem, trh práce je svazován dalšími nařízeními a je čím dál méně pružný přesto, že je potřeba opak. Nadšení se v businessu často mění v nechuť měnit svět, tak trochu v rezignaci. Profesní uskupení se snaží zájmy firem obhajovat, něco se podaří, něco však vůbec ne.

Zdravý selský rozum se utápí v regulaci, laciné zásahy vlády znevažují vydanou energii lídrů průmyslu, zemědělství, služeb. Učebnice ekonomie sem tam už neplatí, historické zkušenosti nebereme dostatečně v úvahu. To se může vymstít. Tak jsem si shrnula poznatky z vystoupení Pavla Kysilky, někdejšího šéfa České národní banky, spoluzakladatele firmy 6D Services. s.r.o. Svým pohledem na českou ekonomiku zaujal přítomné na celostátní konferenci SYMA v dubnu v Mladé Boleslavi, kterou uspořádala Česká společnost pro jakost. Při této příležitosti jsem se ho zeptala:

Jak hodnotíte stav české ekonomiky? A co lze v nejbližších letech očekávat?

Neprožíváme zrovna moc dobré období a nerýsuje se ani politické východisko. Nejbolestivějším je asi fakt, že máme značný potenciál prosperity a stability, který ale leží ladem. Zažíváme příliš mnoho nerovnováh a krizí, které mohou přerůst v kolaps.

Proč tomu tak je?

Hlubinná příčina vězí jako vždy v politické oblasti. Od vlády k vládě klesá ekonomická kompetence a stále víc jsme ve vleku ideologických konceptů současné Evropy. Rádoby zelené, genderové, politicky korektní a další ideologie se promítají do zmatených energetických, finančních, pracovně právních, bezpečnostních, protitržních, sociálních, zemědělských, zdravotních a jiných konceptů. Jejich výsledkem je destabilizace celého společenského systému, ekonomická stagnace, absolutní chudnutí nižších a středních vrstev, energetická a inflační krize.

P4111464 copyCo nás brzdí, co brání rozvoji podnikání? Vím, že poukazujete například na neúměrnou byrokracii...

Minulé vlády vyluxovaly trh práce, desítky tisíc lidí dnes chybí v produktivní ekonomice, stojí nás desítky miliard korun ročně na mzdách a dalších nákladech a brzdí práci a podnikání tvorbou neúnosné regulační zátěže a kontrolorstvím. Podobně zhoubně působí businessové dotace, které vytvářejí neuvěřitelné plýtvání zdroji a zatěžují rozpočet stovkami miliard ročně. Současná vláda s tím přes svoje sliby nic nedělá, naopak některé regulační produkty z její dílny jsou k neuvěření.

A dalo by se to v dohledné době změnit?

Z odborného hlediska ano, intelektuálně to není žádný hlavolam, prakticky by šlo spoustu věcí udělat hned. Ale to záleží na voličích.

Na nedávné konferenci SYMA, kterou pořádala Česká společnost pro jakost v Mladé Boleslavi, jste nastínil, že postcovidová deglobalizace přinese zvýšení nákladů na výrobu, business, vlastně na cokoli. Není to příliš pesimistické?

Není. Už to nějaký rok probíhá a jedním z důsledků byla i ona vysoká hladina inflace.

Budou se mít firmy hůře než nyní? S čím by měly počítat, nač se připravit?

Firemní sektor by si v prvé řadě měl vynucovat debyrokratizaci, deregulaci podnikání a práce a také propuštění desítek tisíc lidí ze státní byrokracie a jejich návrat do produktivní ekonomiky. Jinak se musí připravit na střídání krizí a nákladových, dodavatelských a inflačních šoků.

P4111426Mezinárodní situace je poměrně složitá a jak dějiny ukazují, východiska v takových případech dobré náladě nenahrávají. Kde přesto hledat optimizmus?

Přestože je každá krize bolavá, dává nám informaci, která má cenu zlata. Avšak pokud si krizi správně vyhodnotíme. Žádná z těch, kterými si od roku 2008 procházíme, nebyla nevyhnutelná. Každá byla způsobena jen našimi chybami. Nešlo tedy, obrazně řečeno, o pád obřího meteoritu, a z toho můžeme do budoucna vycházet. Dalším zdrojem optimizmu je to, že recepty jsou dávno známé, jen je nesmíme nechat umlčet z ideologických důvodů. Obecně platí, že svoboda namísto regulačního a dotačního dirigizmu je principem, který vede ke stabilitě a prosperitě. Koncentrace talentu v Česku je měřitelně jedna z nejvyšších na světě. Talentu ale nesmí překážet řetězy a koule na noze v podobě úřednického státu a poblouzněných ideologií.

Každé přelomové období, jež mění svět i člověka, dnes digitalizace a nástup umělé inteligence, v sobě nese výzvy, obavy, ale i naděje a velká očekávání. Nač se můžeme těšit? A na co se těšíte vy sám?

Zmíněné technologie mají neuvěřitelný potenciál dobra i zla. Vždy platilo, že nemůžeme se založenýma rukama sedět a nechat vše samovolně běžet. Tendence k jejich zneužití nikdy nezmizí. Vše cenné, jako je svoboda, trh, technologie a také vztahy a zdraví vyžadují každodenní pozornost, péči a kultivaci. Těším se na to, až nám to většinově dojde a nebude nás k tomu muset ponouknout nějaký kolaps.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3