INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Logo_GC_noveGASCONTROL, společnost s r. o. se sídlem v Havířově-Suché směruje své podnikatelské aktivity do oblasti důlních klimatizací, výstavby bioplynových stanic včetně servisních služeb, výstavby plnících stanic na CNG (zemní plyn) spolu se servisními službami, technologických zařízení na výrobu elektrické energie – spalovacích turbín, mikroturbín ORC a řady dalších.

K tomu, aby společnost mohla pro tyto aktivity získat další výrobní prostory, rozhodla se využít v rámci podpory v programu NEMOVITOSTI „Rekonstrukce objektu" starých výrobních objektů Kompresorovna_A(brownfieldu) po jejichž rekonstrukcí a odstranění ekologické zátěže v místě budov a okolí do nich přesune nové výrobní kapacity. Tyto „objekty" jsou pozůstatkem někdejší průmyslové plynárenské výroby a buď nebyly užívané vůbec, nebo z bezpečnostních důvodů jen velmi omezeně. Donedávna představovaly estetické a ekologické riziko nejen v areálu společnosti GASCONTROL, ale i pro své okolí v průmyslové a obchodní zóně města Havířova. Dalším důvodem rekonstrukce byla i skutečnost, že objekt leží přímo u hlavní silnice a nepůsobil v tvořící se obchodní zóně města Havířova zvlášť esteticky.

Kompresorovna_BRekonstrukce objektu byla zahájena v roce 2009 a podle plánu bude ukončena v prosinci letošního roku. Rekonstrukce objektu probíhá ve třech etapách, a to od odstranění a bourání starých konstrukcí a zdiv, zpracování projektové dokumentace, celkové rekonstrukce střechy, zateplení celého objektu, výměny oken, vstupních prostor a nájezdových prostor včetně rampy, vodovodních, kanalizačních rozvodů a přípojek, elektromontáží, vnitřních omítek, podlah, zdravotnické instalace, ústředního vytápění a sociálního zabezpečení pro technický personál a zaměstnance. Nezbytné je rovněž vybudování příjezdových komunikací, terénních úprav, chodníků k tomuto rekonstruovanému objektu a úpravy zeleně.

Cílem stavebních úprav je zde vybudovaní provozovny pro celoroční montáže technologických celků, výrobu potřebných komponent a soustředění výroby s příslušnými skladovacími prostorami do jednoho, dostatečně prostorného vlastního objektu s výraznou úsporou nákladů při plánovaném zvýšení objemu výroby. Pro soustředění výroby jsou tyto rekonstrukce pro společnost GASCONTROL velmi přínosné, protože v daném regionu úspěšně působí již dvě desetiletí. V regionu, který je znám svou vysokou mírou nezaměstnanosti a nedostatečnými pracovními příležitostmi, chce firma samozřejmě nejen zachovávat stávající pracovní místa, ale plánuje další rozvoj a rozšíření výroby, a tedy i nové pracovní příležitosti pro řadu lidí.

Program NEMOVITOSTI však není jediným úspěšně realizovaným projektem, který GASCONTROL jako významný leader v plynárenském a dalších oborech uvádí do života za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace a za spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Využil rovněž podpory v programu EKO ENERGIE a INOVACE, ale o tom zase příště.

Bc. Agnes Šmýrová

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3