INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
st_gobain_ADFORS_logodefSaint-Gobain Technical Fabrics, pod který spadá v České republice Saint-Gobain Vertex, s.r.o., odhalila při příležitosti frankfurtského veletrhu Techtextil 2011 svou novou identitu: ADFORS. Jde o novou obchodní značku posilující strategii skupiny Saint-Gobain, založenou na prosazování silných značek v odvětví stavebnictví a habitat*. Skupina Saint-Gobain tak značku ADFORS podpoří i grafickou identitou, která jasně vyjadřuje její příslušnost ke skupině.

ADFORS, který je největším světovým výrobcem technických textilií a skleněných vláken a má za sebou více než 50 let v získávání know-how, se dnes zaměřuje především na výztužné materiály ve stavebnictví.

ADFORS seskupuje pod novou značkou aktivity, které doposud působily pod Saint-Gobain Technical Fabrics: Vetrotex, což je celosvětový výrobce skleněných vláken, ADFORS Industrial Fabrics, která vyrábí technické tkaniny ke zpracování u našich zákazníků, a ADFORS Construction Products, nabízející širokou škálu výztužných produktů pro habitat a infrastrukturu.

ADFORS, jméno, které je nositelem hodnot

Saint-Gobain Technical Fabrics, jež pokračuje ve strategii diferenciace nabídky pomocí inovativních a nadstandardních výrobků a současně si chce zachovat pozici na konečných stavebních trzích, chtěla vyjádřit svou potřebu čitelnosti a obchodní efektivnosti prostřednictvím identity, která bude odrážet její ambice.

Krátký název ADFORS vyvolává potřebnou asociaci s mezinárodní působností skupiny a přitom konsoliduje a zjednodušuje její komunikaci s trhy a současnými i potenciálními zákazníky.

Dynamické a pozitivní pojmenování ADFORS sdružuje týmy a partnery, kteří potvrzují svou příslušnost ke značce, přispívají k jejímu renomé a den po dni budují její úspěch po celém světě, při dodržování společných hodnot, kterými jsou síla, inovace, blízkost, bezpečnost, odpovědnost a trvanlivost.

ADFORS, ambiciózní značka

Značka ADFORS, která nahrazuje Saint-Gobain Technical Fabrics, chce potvrdit značku silnou vizuální identitou s podporou mezinárodně významné skupiny Saint-Gobain. Jde o to, vyvolat asociaci soudržné, pozitivní a konstruktivní komunikace na všech trzích světa.

Veškerá komunikace, ať už institucionální či obchodní, externí či interní, bude od nynějška strukturována dle stanoveného schématu a jasně rozpoznatelných principů. Každé sdělení musí jasně přispívat k prezentaci značky ADFORS jako nepostradatelné referenci pro výztužné materiály ve stavebnictví.

ADFORS, značka se silným potenciálem v rámci strategie skupiny Saint-Gobain.

Skupina Saint-Gobain realizuje vytvořením značky ADFORS své rozvojové plány, jejichž cílem je nabízet na stále se měnícím trhu v oblasit habitat víceoborová, specifická, samostatná a soudržná řešení.

Na trzích v oblasti habitat značka díky velkému počtu firem, které zastřešuje, a jejich rozmanitosti okamžitě evokuje představu kvality a posláním celého zastřešení je zachovat kapitál, který představuje image každé ze značek skupiny, a současně ho využít ve prospěch celé skupiny.

Saint-Gobain se tak prosazuje jako referenční skupiny v oblasti habitat a stavebnictví, pod jejíž záštitou se mohou naše značky rozvíjet na svých konkrétních trzích.

ADFORS, grafická identita vyvolávající jasné asociace

Etymologie slova ADFORS a koncepce loga byly pečlivě promyšleny, aby jednoduše, okamžitě a univerzálně evokovaly cíle i hodnoty značky.

Oba kořeny tvořící slovo ADFORS jsou proto mnohoznačné a srozumitelné ve všech zemích, kde se produkty značky prodávají: „Add" znamená „přidat" a „Fors" „síla". ADFORS lze proto doslova přeložit jako „přidat stavbě sílu".

Logo v červené barvě vyvolává pocit tepla a síly, což dokonale odpovídá zvučnému kořenu „Fors".

Vyobrazení motivu mřížky v logu jasně připomíná technickou textilii, jako symbol technologického know-how a odborných znalostí ADFORS.

Sevřením písmene „A" tento vizuál vyvolává rovněž pojmy ochrany, zpevnění a komfortu, jeho matematická konstrukce evokuje přesnost a vědeckost.

Použití verzálek posiluje dojem síly a profesionality spojené se značkou. Použitý font i spojení rovných a zakřivených linek evokuje institucionální hodnoty ADFORS prodchnuté harmonií, kvalitou a moderností.

A konečně podtržený podpis „Saint-Gobain" dodává celému logu solidní a pevný základ jako je ten, který skupina nabízí každé ze společností, jež jsou její součástí.

SAINT-GOBAIN ADFORS je součástí skupiny Saint-Gobain, světového lídra v oblasti výroby a distribuce stavebních materiálů. ADFORS nabízí výztužné materiály a řešení, především na bázi skelných vláken, pro různé aplikace pro stavebnictví.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3