INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Receptem na úspěch budou podle posledního výzkumu PwC (Price Waterhouse Coopers) u českých generálních ředitelů inovace. Firmy plánují nabírat nové zaměstnance a zároveň se padesát osm procent generálních ředitelů obává nedostatku kvalifikovaných odborníků. Je zřejmé, že krize končí a jedním z klíčových faktorů úspěchu budoucnosti jsou lidé – nositelé nápadů, myšlenek, inovativních řešení a nových procesů. Právě tyto trendy potvrzuje i nejvýznamnější reprezentant oboru, který po osmácti letech mění svůj název z  ČSRLZ (České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů) na PMF (People Management Forum).

„Rozhodnutí o změně názvu organizace na People Management Forum je důsledkem naší snahy vystupovat proaktivně a být spolutvůrcem změn kolem nás. Nový název podporuje naši cestu přeměny organizace od řízení lidských zdrojů k angažovanosti a vedení lidí,“ uvedl Ing. František Mika, prezident neziskové organizace People Management Forum. „Novým názvem People Management Forum chceme vyjádřit zaměření na efektivnější fungování naší organizace a posun našich aktivit k vyšší přidané hodnotě. Transformace má za cíl hledět více dopředu a naplňovat skutečné potřeby členů, partnerů a ostatních klientů,“ dodal František Mika.

„People Management Forum v současné době sdružuje 250 organizací z komerční, veřejné i neziskové sféry, čemuž přizpůsobuje svou programovou nabídku a její témata. V našich řadách je mnoho osobností, které jsou ochotné se dělit o své zkušenosti a aktivně se angažovat v projektech PMF. Toho plně využíváme v některých nových formátech a aktivitách,“ uvedla Mgr. Zita Lara, ředitelka PMF.  „Za všechny nově připravované projekty bych ráda jmenovala Talent Forum, jehož cílem je zapojit do naší činnosti intenzivněji studenty – talenty. Nové je i Expertní Forum, které bude platformou pro nové trendy a propojení práce managementu a HR,“ dodala Zita Lara.
Všechny tyto nové projekty a aktivity reagují na potřeby členských organizací. Cílem proto je zapojit i je do činnosti organizace, jíž tvoří.
„Společnost ČEZ je členem PMF prakticky od založení společnosti roku 1993. Prostřednictvím neutrální platformy, jíž PMF je, získáváme přehled o zkušenostech kolegů ze stejného odvětví podnikání i dalších oborů, jak v České republice, tak v zahraničí. Proto se akcí zúčastňuji ráda osobně  a zároveň zapojení do nich doporučuji i kolegům, respektive dalším HR odborníkům nejen ze Skupiny ČEZ,“ prohlásila Ing. Hana Krbcová, ředitelka divize personalistiky společnosti ČEZ. „Na akcích PMF neparticipujeme jenom jako diváci, ale také aktivně svými zkušenostmi přispíváme do programů a diskuze. Působení v PMF je pro mě hodnotné i díky možnostem setkávat se s inspirativními lidmi, experty a lídry, z nichž všichni jsou otevření diskusím a sdílení excelentních praxí v oboru,“ připomenula Hana Krbcová.

Původní název a logo, svázané se založením společnosti a současným začleněním do mezinárodních struktur, nahrazuje organizace novým, dynamickým a lépe vyjadřujícím současnou dobu a její potřeby.
Nová značka vyjadřuje energii, dynamiku, člověka jako srdce a centrum všech aktivit People Management Fora. Zároveň claim Inspiration For Future vyjadřuje klíčový závazek do budoucnosti – být inspirací, vytvořit forum pro spolupráci a nabídnout nejen aktivity a projekty, ale i brand ambasadory nové značky – špičkové odborníky oboru.


People Management Forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů - ČSRLZ) je profesní nezisková organizace – sdružení právnických osob – která byla založena roku 1993 s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o řízení podniků v personální oblasti. Mezi naše členy patří v současnosti téměř 250 organizací. Společnost je řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociací personálního řízení (WFPMA).

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3