INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Společnost Merck spol. s r. o. (Merck Česká republika) v rámci svého 20. výročí na českém chemickém a farmaceutickém trhu otevírá od září 2011 grantové programy pro studenty doktorandského studia Akademie věd České republiky.

 

„Spolupráce s Akademií věd České republiky je pro Merck v rámci podpory české vědy a výzkumu velmi přelomová. Vědní obory, kterými se AV ČR zabývá, jsou pro výzkum a vývoj společnosti Merck velmi zajímavé. Přivítáme, když do budoucna najdeme i další cesty možné spolupráce,“ říká Michal Bartoš, generální ředitel společnosti Merck Česká republika. Od letošního září Merck umožní vybraným studentům doktorandského studia na AV ČR získat mezinárodní zkušenost formou stáže v Darmstadtu či v Ženevě

Oblast společenské odpovědnosti je pro Merck celosvětově velice důležitá. V ČR se podílí aktivně na budování společensky odpovědného prostředí v oblastech komunity, vztahu s obchodními partnery, v zaměstnanecké oblasti a životním prostředí.

V roce 2012 bude Merck slavit 15. výročí od založení soutěže s názvem „O cenu firmy Merck“. Jedná se o celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie, v rámci které Merck spolupracuje s Českou chemickou společností a s vybranými akademickými pracovišti.

Na český trh společnost Merck vstoupila v roce 1991 jako jedna z prvních mezinárodních farmaceutických a chemických společností. Během 20 let se Merck stal nejen důležitým partnerem odborníkům napříč obory, ve kterých má své produkty, ale také předním zaměstnavatelem a společensky odpovědnou firmou.

Merck Česká republika zaměstnává 130 zaměstnanců. V roce 2009 získala od společnosti Hewitt Associates ve studii Best Employers Česká Republika ocenění jako 3. nejlepší zaměstnavatel roku v kategorii malých a středních firem.

Merck je nejstarší farmaceutická a chemická společnost na světě. Má sídlo v německém Darmstadtu a dělí se na divizi Consumer Health Care s volně prodejnými léky, divizi Merck Serono s léky na předpis a dvě chemické divize Merck Millipore a Performance Materials. V 67 zemích napříč kontinenty zaměstnává více než 40 000 zaměstnanců.

Aktivity společnosti Merck jsou zastřešeny společností Merck KGaA, v níž vlastní rodina Merck asi 70 % podíl a nezávislí akcionáři zbývajících asi 30 %. Původně dceřiná společnost Merck & Co, která sídlí v USA, je od roku 1917 nezávislou
společností.

Rodina Merck buduje svoji firmu již 12. generací. Základem celé firmy jsou tradiční hodnoty. Respekt, čestnost, odpovědnost, cílevědomost, transparentnost a odvaha.

Merck si je vědom toho, že úspěch společnosti je v jejích zaměstnancích a klade proto velký důraz na jejich vysokou motivovanost. Vytváří takové pracovní podmínky, jež motivovanost a s tím spojenou výkonnost podporují. Důležitými oblastmi, na které Merck klade důraz, jsou mimo jiné

-rozvoj zaměstnanců

-práce s talenty

-flexibilní přístup k zaměstnávání (možnost práce z domova či zkrácené pracovní úvazky)

Merck nabízí také motivující zaměstnanecké výhody, jež jsou součástí odměny zaměstnancům. Mezi ně
také patří jeden den volna na dobrovolnické aktivity v rámci CSR projektů (corporate social responsibility = společenská odpovědnost firem).

Mezi největší a dlouhodobě budované CSR projekty v České republice patří spolupráce s UNIÍ ROSKA a Nadačním fondem Impuls. Tyto dvě nevládní neziskové organizace se v České republice věnují problematice roztroušené sklerózy (RS).
Merck je partnerem například výstavy děl pacientů s RS Cesta za duhou, Světového dne RS, odborné konference pro rodinné příslušníky pacientů s RS. Stejně tak podporuje vzdělávací projekt pro pacienty s poruchou růstu „HIP -HOP“ či osvětovou akci k onkologickým onemocněním „Pošli příběh“.

Data o společnosti Merck

V roce 2010 činil celoroční obrat koncernu Merck 9,291 miliardy EUR. Obrat české pobočky činil 1, 375 miliardy CZK. V roce 2010 došlo k akvizici společnosti Millipore Corporation. V rámci skupiny společností Merck se vytvořila nová divize Merck Millipore, která v sobě sdružuje jak produkty značky Merck, tak produkty značky Millipore.

Na území České republiky byla obchodní činnost skupiny Millipore zajišťována českou společností MILLIPORE s. r. o.. 1. dubna 2011 došlo k převedení obchodních činností a dalších aktivit na společnost Merck Česká republika.

O divizi Merck Serono

Hlavní produkty divize Merck Serono pomáhají pacientům s nádorovými onemocněními hlavy, krku a tlustého střeva, roztroušenou sklerózou, neplodností, endokrinologickými a metabolickými poruchami (například diabetes a fenylketonurie) a kardiometabolickými poruchami.

Divize Merck Serono každoročně investuje 20 % svého obratu do výzkumu a vývoje. Jedná se o více než 1 miliardu EUR. Svůj výzkum směřuje zejména na neurodegenerativní choroby, onkologická onemocnění, poruchy plodnosti,endokrinologické poruchy a revmatologii.

O divizi Merck Millipore a Performance Materials
Divize Merck Millipore nabízí řešení, jež vědcům umožní efektivnější výzkum v oblasti Life Science. Jedná se o více než 40 000 produktů a je tak třetím největším dodavatelem produktů v oblasti Life Science. Divize dodává laboratorní produkty, produkty Bio Science a produkty pro výrobu farmaceutických a biofarmaceutických léčiv.
Divize Performance Materials se zaměřuje na vysoce inovativní výrobky v oblasti efektových pigmentů, aktivních ingrediencí a technologií pro obrazovky. Mezi známé produkty patří tekuté krystaly a LCD materiály, technologie OLED pro obrazovky a osvětlení, UV filtry či repelenty.
O divizi volně
prodejných léků
Tato divize nabízí v České republice 8 značek. Mimo jiné Nasivin, Femibion, Bion a Haliborange. Mezi nejúspěšnější patří vedle léku na rýmu Nasivin také Femibion přípravek pro ženy plánující těhotenství, těhotné a kojící. Femibion obsahuje vysoce inovativní a patentovanou formu kyseliny listové – Metafolin. Toto je příkladem unikátního přístupu společnosti Merck ke svým produktům z pohledu modernosti a inovativnosti.
(tz)

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE