INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Společnost Merck spol. s r. o. (Merck Česká republika) v rámci svého 20. výročí na českém chemickém a farmaceutickém trhu otevírá od září 2011 grantové programy pro studenty doktorandského studia Akademie věd České republiky.

 

„Spolupráce s Akademií věd České republiky je pro Merck v rámci podpory české vědy a výzkumu velmi přelomová. Vědní obory, kterými se AV ČR zabývá, jsou pro výzkum a vývoj společnosti Merck velmi zajímavé. Přivítáme, když do budoucna najdeme i další cesty možné spolupráce,“ říká Michal Bartoš, generální ředitel společnosti Merck Česká republika. Od letošního září Merck umožní vybraným studentům doktorandského studia na AV ČR získat mezinárodní zkušenost formou stáže v Darmstadtu či v Ženevě

Oblast společenské odpovědnosti je pro Merck celosvětově velice důležitá. V ČR se podílí aktivně na budování společensky odpovědného prostředí v oblastech komunity, vztahu s obchodními partnery, v zaměstnanecké oblasti a životním prostředí.

V roce 2012 bude Merck slavit 15. výročí od založení soutěže s názvem „O cenu firmy Merck“. Jedná se o celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie, v rámci které Merck spolupracuje s Českou chemickou společností a s vybranými akademickými pracovišti.

Na český trh společnost Merck vstoupila v roce 1991 jako jedna z prvních mezinárodních farmaceutických a chemických společností. Během 20 let se Merck stal nejen důležitým partnerem odborníkům napříč obory, ve kterých má své produkty, ale také předním zaměstnavatelem a společensky odpovědnou firmou.

Merck Česká republika zaměstnává 130 zaměstnanců. V roce 2009 získala od společnosti Hewitt Associates ve studii Best Employers Česká Republika ocenění jako 3. nejlepší zaměstnavatel roku v kategorii malých a středních firem.

Merck je nejstarší farmaceutická a chemická společnost na světě. Má sídlo v německém Darmstadtu a dělí se na divizi Consumer Health Care s volně prodejnými léky, divizi Merck Serono s léky na předpis a dvě chemické divize Merck Millipore a Performance Materials. V 67 zemích napříč kontinenty zaměstnává více než 40 000 zaměstnanců.

Aktivity společnosti Merck jsou zastřešeny společností Merck KGaA, v níž vlastní rodina Merck asi 70 % podíl a nezávislí akcionáři zbývajících asi 30 %. Původně dceřiná společnost Merck & Co, která sídlí v USA, je od roku 1917 nezávislou
společností.

Rodina Merck buduje svoji firmu již 12. generací. Základem celé firmy jsou tradiční hodnoty. Respekt, čestnost, odpovědnost, cílevědomost, transparentnost a odvaha.

Merck si je vědom toho, že úspěch společnosti je v jejích zaměstnancích a klade proto velký důraz na jejich vysokou motivovanost. Vytváří takové pracovní podmínky, jež motivovanost a s tím spojenou výkonnost podporují. Důležitými oblastmi, na které Merck klade důraz, jsou mimo jiné

-rozvoj zaměstnanců

-práce s talenty

-flexibilní přístup k zaměstnávání (možnost práce z domova či zkrácené pracovní úvazky)

Merck nabízí také motivující zaměstnanecké výhody, jež jsou součástí odměny zaměstnancům. Mezi ně
také patří jeden den volna na dobrovolnické aktivity v rámci CSR projektů (corporate social responsibility = společenská odpovědnost firem).

Mezi největší a dlouhodobě budované CSR projekty v České republice patří spolupráce s UNIÍ ROSKA a Nadačním fondem Impuls. Tyto dvě nevládní neziskové organizace se v České republice věnují problematice roztroušené sklerózy (RS).
Merck je partnerem například výstavy děl pacientů s RS Cesta za duhou, Světového dne RS, odborné konference pro rodinné příslušníky pacientů s RS. Stejně tak podporuje vzdělávací projekt pro pacienty s poruchou růstu „HIP -HOP“ či osvětovou akci k onkologickým onemocněním „Pošli příběh“.

Data o společnosti Merck

V roce 2010 činil celoroční obrat koncernu Merck 9,291 miliardy EUR. Obrat české pobočky činil 1, 375 miliardy CZK. V roce 2010 došlo k akvizici společnosti Millipore Corporation. V rámci skupiny společností Merck se vytvořila nová divize Merck Millipore, která v sobě sdružuje jak produkty značky Merck, tak produkty značky Millipore.

Na území České republiky byla obchodní činnost skupiny Millipore zajišťována českou společností MILLIPORE s. r. o.. 1. dubna 2011 došlo k převedení obchodních činností a dalších aktivit na společnost Merck Česká republika.

O divizi Merck Serono

Hlavní produkty divize Merck Serono pomáhají pacientům s nádorovými onemocněními hlavy, krku a tlustého střeva, roztroušenou sklerózou, neplodností, endokrinologickými a metabolickými poruchami (například diabetes a fenylketonurie) a kardiometabolickými poruchami.

Divize Merck Serono každoročně investuje 20 % svého obratu do výzkumu a vývoje. Jedná se o více než 1 miliardu EUR. Svůj výzkum směřuje zejména na neurodegenerativní choroby, onkologická onemocnění, poruchy plodnosti,endokrinologické poruchy a revmatologii.

O divizi Merck Millipore a Performance Materials
Divize Merck Millipore nabízí řešení, jež vědcům umožní efektivnější výzkum v oblasti Life Science. Jedná se o více než 40 000 produktů a je tak třetím největším dodavatelem produktů v oblasti Life Science. Divize dodává laboratorní produkty, produkty Bio Science a produkty pro výrobu farmaceutických a biofarmaceutických léčiv.
Divize Performance Materials se zaměřuje na vysoce inovativní výrobky v oblasti efektových pigmentů, aktivních ingrediencí a technologií pro obrazovky. Mezi známé produkty patří tekuté krystaly a LCD materiály, technologie OLED pro obrazovky a osvětlení, UV filtry či repelenty.
O divizi volně
prodejných léků
Tato divize nabízí v České republice 8 značek. Mimo jiné Nasivin, Femibion, Bion a Haliborange. Mezi nejúspěšnější patří vedle léku na rýmu Nasivin také Femibion přípravek pro ženy plánující těhotenství, těhotné a kojící. Femibion obsahuje vysoce inovativní a patentovanou formu kyseliny listové – Metafolin. Toto je příkladem unikátního přístupu společnosti Merck ke svým produktům z pohledu modernosti a inovativnosti.
(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE