INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
V rámci letošního ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání rozdělila banka jeden milion korun mezi 11 vítězných projektů, které se zabývají rozšířením znalostí na poli finanční gramotnosti. U přihlášených projektů komise zkoumala přínos, cíl a dopad projektů, jejich společenský rozměr, finanční stránku a předpoklady k jejich realizaci.

„Finanční gramotnost české populace je pro nás velice důležité téma. Proto se také podílíme na jejím rozvoji a jsme rádi, že můžeme podpořit kvalitní projekty, které se tímto tématem zabývají. V letošním roce jsme podpořili 11 projektů s opravdu rozdílnou škálou lidí, na které jsou zaměřené. Patří mezi ně například interaktivní výuka mladistvých spojená s besedou o tom, jak zacházet s financemi a o bankovních produktech, nebo také vzdělávání týraných a osamělých žen, jak odolávat marketingovým kampaním a jak se pohybovat ve světě financí," řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Jedním z podpořených projektů je i vzdělávací blok pro žáky základních škol, kteří se seznámí s finanční gramotností a základními znalostmi z této oblasti. Projekt se týká 14 škol v Praze a Středočeském kraji. Nejvíce finančních prostředků získal projekt občanského sdružení Eurofall, který interaktivní formou představuje dětem z partnerských dětských domovů téma finanční gramotnosti a také je seznamuje se základními bankovními a leasingovými službami. Tento projekt získal od Nadačního programu vzdělání 289 564 Kč.

ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí, nebo dospělých.

Vítězné projekty:

Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením -

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

Cílem projektu je proškolení nových lektorů, kteří se budou dále věnovat v rámci

seminářů, terénní práce a individuální práce v chráněných dílnách osobám s mentálním a kombinovaným postižením a pomohou jim v orientaci při zacházení s penězi.

Projekt podpořen v částce 100 000,- Kč.

Finanční gramotnost interaktivní formou – EUROFALL, o.s.

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku neformálního vzdělávání v oblasti

bankovnictví a poštovních služeb dětem, z partnerských dětských domovů – formou

zážitkové metody výuky. Projekt je určen dětem, které v roce realizace projektu

dovršili minimálně 15 let věku a mají povědomí o tom, co je to finanční gramotnost.

Mládež z DD se seznámí v praxi s chodem bankovních služeb (ČSOB),

leasingových služeb (ČSOB Leasing) a poštovních služeb v prostorách České Pošty

a budou mít možnost pobesedovat s profesionály z oboru.

Projekt podpořen v částce 289 564,- Kč.

Za málo peněz hodně muziky – CEPROS

Projekt má naučit své klienty z Domu na půli cesty lépe hospodařit s penězi.

Společnými nákupy a vařením se klienti naučí tomu, jak neutratit ihned peníze za nepromyšlený nákup jídla, ale nakoupit suroviny a uvařit jídlo, s co nejmenšími

náklady. Tedy praktickým cvičením ze života je naučit efektivnímu nakládání s finančními prostředky.

Projekt podpořen v částce 26 000,- Kč.

Život bez dluhové pasti – Jsme tady, o.s.

Cílem projektu je formou vzdělávacího programu podpořit rozvoj a osvojení si u osob s kombinovanými vadami standardy finanční gramotnosti, a pomoci jim tak při řešení běžných životních situací a zvýšit tímto kvalitu jejich života.

Projekt podpořen v částce 16 500,- Kč.

Já už to vím - ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy

Cílem projektu je pomoci týraným a osamělým ženám, aby se naučily samostatně

hospodařit, plánovat svoje výdaje, odolávat různým marketingovým a slevovým

akcím, výhodným nákupům, naučit si racionálně a za pomoci odborníků nalézt

možnost, jak splácet svoje půjčky a úvěry, k jejichž uzavření byly často násilím

donuceny.

Projekt podpořen v částce 200 000,- Kč.

Učíme se hospodařit s penězi – Tak pojď s náma

Cílem projektu je vzdělání zdravotně znevýhodněných mladých lidí. Ve třídenním

kurzu se naučí mladí lidé používat peníze a znát jejich hodnotu. V menších

simulačních skupinkách si sami budou plánovat rozvržení svých finančních

prostředků, plánovat finanční potřeby na určité období a pak společně vyhodnotí

úspěšnost svého počínání.

Projekt podpořen v částce 16 000,- Kč.

Spoření má smysl - Dětský domov a Základní škola, Ledce

Naučit děti formou speciální hry z dětského domova znát hodnotu peněz. Hra je

povede k šetření, ukáže jim možnosti volby co s penězi, naučí je základním

návykům hospodaření v rodině. Hra spočívá v tom, že jednotlivé rodinné skupiny

budou získávat tzv. „ledečáčky", peníze, které jim ostatní zaměstnanci dětského

domova budou vyplácet za určitou odvedenou „práci" (např. mytí nádobí, zametení

dvora, úklid na zahradě atd.). V počítačové učebně bude zřízena banka, kde budou

děti mít možnost vydělané peníze ukládat a zhodnocovat. Také zde bude směnárna.

Děti budou přes počítač pracovat i s „internet bankou". Nenásilnou formou se zde

využijí základní dovednosti a návyky s počítači. Vzhledem k tomu, že se jedná

především o děti s lehkým mentálním postižením, je kladen velký důraz na prožitek

a na vlastní „osahání" si dané problematiky.

Projekt podpořen v částce 30 000,- Kč.

Zvyšování finanční gramotnosti osob se zdravotním postižením ve 14 krajích

ČR - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Hlavním cílem projektu je rozšířit dosud poskytované poradenství pro osoby se

zdravotním postižením v oblasti prevence zadlužování a finanční gramotnosti, a to proškolením 14 pracovníků poraden – poradců v oblasti finančního poradenství a organizací 28 vzdělávacích seminářů ve 14 krajích ČR.

Projekt podpořen v částce 106 266,- Kč.

Finance hrou – Oblastní charita Uherské Hradiště

Cílem projektu je zorganizovat kurz pro českou veřejnost, jehož účastníci budou

vybaveni znalostmi a dovednostmi, aby posílili svou úroveň finanční gramotnosti a hravou formou poznali fungování rodinného rozpočtu, produkty finančního trhu,

naučili se pracovat s dluhem a navíc dokázali získané vědomosti a dovednosti

předávat dále, a to formou teorie, praktických zkušeností a "stolní hrou".

Projekt podpořen v částce 129 300,- Kč.

Vzdělávací blok „Finanční gramotnost" pro žáky základních škol - Proxima

Sociale, o.s.

Organizace vytvoří specializovaný vzdělávací blok Finanční gramotnosti pro skupinu žáků 8. a 9. ročníků. Výuka bude zaměřena na zvýšení orientace dětí v oblasti financí - znalost hodnoty peněz, zdravé a plánované hospodaření, rodinný rozpočet, stanovení priorit hrazení nákladů domácnosti, tvorba úspor a rizika rychlých půjček. Projekt bude realizován na 14 základních školách v Praze a

Středočeském kraji.

Projekt podpořen v částce 59 870,- Kč.

Finanční gramotnost seniorů v Jablonci nad Nisou - Centrum sociálních služeb

Jablonec nad Nisou, p. o.

Cílem projektu je zorganizovat 3 přednášky pro seniory v Jablonci nad Nisou a zabránit tak zbytečnému zadlužování seniorů, aby se nedostávali do finančních problémů.

Projekt podpořen v částce 26 500,- Kč.

(tz)

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE