INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Obchodní společnost PRO-BIO s.r.o. byla založena v roce 1992 a je tak prvním výrobcem biopotravin v ČR a řadí se mezi největší současné výrobce biopotravin. PRO-BIO sídlí ve Starém Městě pod Sněžníkem, v podhůří Jeseníků a má zde také kompletní výrobní a administrativní zázemí. Ve společnosti v současnosti pracuje přes 70 zaměstnanců v několika samostatných provozech. Společnost provozuje vlastní nově zrekonstruovaný bio mlýn, laboratoř, balírnu, sklady a administrativní budovou.

Zabýváme se zpracováním bioproduktů a výrobou biopotravin rostlinného původu, velkoobchodním prodejem, celorepublikovou distribucí biopotravin, exportem/importem bioproduktů, biopotravin a eko drogerie a obchodem s certifikovanými bio osivy.

Specializací naší společnosti je vlastní bio mlýn. Provoz mlýna byl zahájen v roce 1992 a stal se tak prvním mlýnem na zpracování bio surovin v České republice. Od počátku svého fungování se ve velké míře zaměřujeme na zpracování alternativních plodin, jako jsou pohanka, špalda či dvouzrnka. Zpracováváme však samozřejmě celou škálu dalších plodin, přičemž používáme nejmodernější technologie, které nám umožňují v maximální míře zachovat důležité nutriční a chuťové vlastnosti našich mlynářských výrobků. Mnohaleté zkušenosti a zaujetí pro věc postupně vedli k tomu, že dnes nabízíme nejširší sortiment biomouk na českém trhu. PRO-BIO si také získalo pověst opravdového specialisty na biomouky, které jsou mezi zákazníky velmi oblíbené díky své vysoké kvalitě. Vyrábíme mouky z mnoha druhů obilovin včetně např. takové speciality, jako je ječná mouka. Základ tvoří mouky celozrnné, ale i bílé mouky mají v našem sortimentu své nezastupitelné místo. Letošní novinkou jsou pak úspěšné chlebové mouky.

Zvláštní pozornost věnujeme vývoji nových, na trhu zatím chybějících biopotravin se snadnou a rychlou přípravou. Věříme, že i současné rychlé životní tempo se dá skloubit s ohleduplností vůči vlastnímu zdraví a životnímu prostředí. Pro naše zákazníky jsme připravili již celou řadu polotovarů pro přípravu hotových jídel, jako je např. velmi populární zeleninové a houbové špaldoto, pohanková a špaldová polévka, pohankovou sekanou, pohankový dezert, ječné lívance, směs na tradiční jahelník a další.

Již zmíněné zaměření na některé méně známé plodiny jako pohanka či špalda pak vyústilo v celý pohankový a špaldový produktový program. Z pohankových výrobků v našem sortimentu najdete kromě zmíněných polotovarů např. pohankové mouky, krupice, vločky, pukance, těstoviny ale i třeba pohankové čaje. Součást našeho špaldového programu pak tvoří mimo jiné i mimořádně úspěšný produkt, kterým je špaldové kafe.

V našem sortimentu máme již přes 1 200 výrobků certifikovaných v kvalitě BIO. Výrobky společnosti PRO-BIO najdete pod našimi značkami Bioharmonie a Biolinie. Výrobky pod značkou Biolinie jsou primárně určeny pro obchodní řetězce a je tomu podřízen i design výrobků. Velké množství výrobků pak dodáváme pod privátními značkami obchodních řetězců – Naše BIO, Tesco Organic, Albert BIO. Pod těmito značkami dodáváme také již zmíněné biomouky.

Naše výrobky dodáváme do více než 450 specializovaných obchodů se zdravou výživou a biopotravinami, do gastro provozů – restaurací, škol a školek a do většiny obchodních řetězců. Neustále rozšiřujeme spolupráci také s obchodním řetězcem BILLA, který pro nás představuje významného partnera.

Při naší práci si plně uvědomujeme, jak je důležité získat si a udržet důvěru zákazníků a proto je transparentnost výroby a prokazatelnost kvality na jednom z prvních míst. Kromě požadavků daných legislativou pro výrobce biopotravin jsme zavedli standardy BRC a jako držitelé certifikátu BRC jsme také pravidelně auditováni. BRC Global Standard se řadí mezi nejvýznamnější standardy, které řeší požadavky na bezpečnost potravin nebo obalů určených pro potravinářství. Jakožto 2

dodavatel biopotravin do obchodního řetězce TESCO jsme také certifikováni v náročných standardech TESCO a pravidelně auditováni.

Vlastní moderně zařízená laboratoř nám umožňuje provádět pravidelné rozbory vzorků surovin a výrobků. Kromě toho spolupracujeme také s akreditovanými laboratořemi v tuzemsku i v Německu při kontrolách absence nejrizikovějších látek. Již před uzavřením kontraktu na dodávku surovin odebíráme a analyzujeme vzorky surovin. Teprve na základě výsledků rozborů uzavíráme kontrakt. Vzorky pak odebíráme i z každé dodávky surovin. Na základě těchto kontrol zjišťujeme, zda surovina odpovídá svými fyzikálně-chemickými, technologickými a mikrobiologickými vlastnostmi daným požadavkům a pouze pak je možné ji zařadit do dalšího zpracování. Všechny vzorky se pro možnost případné kontroly archivují.

Součástí našeho úsilí o maximální kvalitu je také naše méně známá aktivita, a sice produkce a prodej bioosiv, které jsou určeny ve velké míře pro naše smluvní dodavatele surovin. Dodavatele si pečlivě vybíráme na základě mnoha kritérií. Důležité je, zda je pěstitel vybaven dostatečným zázemím, především zařízením na kvalitní posklizňovou úpravu surovin a kvalitními skladovacími prostorami. Protože ne každá ekofarma tato kritéria splňuje, vyvíjíme aktivity na rozšíření kapacit našich vlastních linek na posklizňovou úpravu a kapacity skladů surovin. Také tímto chceme podpořit české ekologické zemědělce.

Pro přiblížení našich aktivit širokému okruhu zájemců společnost PRO-BIO pořádá každé léto již tradiční Bioslavnosti. Jejich součástí jsou exkurze do našeho mlýna ale i na okolní ekofarmy, biojarmark, besedy se známými osobnostmi z bio světa, bohaté bioobčerstvení ale třeba i celodenní hudební program a dětský koutek. Buďte vítáni!

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE