INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Během příštích tří let plánuje celosvětová síť poradenských společností KPMG zaměstnat zhruba 75 000 absolventů vysokých škol, což je oproti minulým letům 25procentní nárůst. KPMG v České republice letos přijímá 85 absolventů.

Během nadcházejících pěti let hodlá KPMG po celém světě najmout přibližně 250 000 nových zaměstnanců do auditu, daňového poradenství a poradenských služeb a také do svých infrastrukturních oddělení (HR, marketing, IT a další). Zájem má jak o zkušené odborníky s praxí, tak o čerstvé absolventy ekonomických oborů vysokých škol – právě ti hrají v dlouhodobé globální strategii růstu KPMG zásadní roli.

„Plánujeme přijmout velký počet absolventů a důraz klademe především na kvalitu," uvedl Jan Žůrek, Řídící partner, KPMG Česká republika. „Chceme získat špičkové talenty. Nabízíme jim možnost uplatnit se v jedné z nejprestižnějších organizací světa, pracovat se skutečnými odborníky ve 150 zemích a podílet se na řešení komplexních problémů současného podnikatelského prostředí."

Společnost KPMG Česká republika každoročně přijímá desítky absolventů vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Letos v září nastoupí 85 těch, kteří úspěšně prošli náročným výběrovým řízením: logicko-analytickým testováním, testem z anglického jazyka a assessment centrem.

Soutěž jako příprava na budoucí povolání

Možnost seznámit se s prací v KPMG již během studia zájemcům nabízí soutěž v řešení případových studií KPMG International Case Competition. Do jejího devátého ročníku se čtyřčlenné týmy studentů českých vysokých škol budou moci hlásit koncem tohoto roku, národní kolo proběhne na začátku roku příštího. Nejúspěšnější tým z České republiky pak změří své síly se zástupci dalších téměř 30 zemí v mezinárodním finále, které se bude konat v Hongkongu.

„Soutěž studentům dává příležitost zjistit, zda mají předpoklady pro úspěch v poradenské profesi. Při řešení skutečných obchodních problémů uplatní své znalosti a dovednosti, vyzkouší si práci v týmu a prověří svou schopnost prezentace v anglickém jazyce," vysvětlila Hana Velíšková, Director v oddělení Human Resources, KPMG Česká republika.

Rozvoj při studiu i během zaměstnání

Součástí podpory rozvoje těch největších talentů již během studia na vysoké škole je více než 10 000 stáží, které členské společnosti sítě KPMG studentům v jednotlivých zemích každý rok nabízejí. V České republice se zájemci mohou zapojit do programu KPMG Internship Programme. Jde o placené odborné stáže, při nichž mohou uplatnit své teoretické znalosti ze školy v praxi a naučit se základy práce auditora, daňového poradce či odborníka v poradenských odděleních.

„Řada mladých lidí k nám po úspěšném ukončení vysokoškolského studia na základě této přímé zkušenosti nastoupí na pozici asistenta," řekla Hana Velíšková.

Svou kariéru mohou absolventi dále rozvíjet i poté, co jsou v KPMG zaměstnáni na plný úvazek. Mohou například využít krátkodobých i dlouhodobých stáží v zahraničí, samozřejmostí je další vzdělávání a profesní rozvoj. V KPMG Česká republika tráví zaměstnanci na školení v průměru 15 až 20 dní v roce a mají možnost získat několik typů profesních certifikací (například auditor, daňový poradce, ACCA, CISA, MBA, CFA).

Studenti nabízené možnosti oceňují

„Studenti mají zájem získat mezinárodní pracovní zkušenosti, naplno rozvinout svůj potenciál a splnit si své kariérní sny. To vše jim můžeme poskytnout," uvedl Jan Žůrek.

Důkazem, že se snaha KPMG o rozvoj mladých talentů po celém světě setkává s velkým ohlasem, je i druhé místo, jež tato celosvětová síť poradenských společností v roce 2010 získala v žebříčku nejatraktivnějších zaměstnavatelů světa, který každoročně sestavuje společnost Universum na základě hlasování studentů ekonomických oborů z předních světových univerzit.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3