INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
logoMeridin, spol. s r.o., si letos připomíná kulaté, 20. výročí působení ve sféře projektování a inženýrské činnosti v oblasti pozemního stavitelství. Byla založena jako nová, čistě soukromá společnost, kterou vlastnily fyzické osoby a takto působí dodnes. Od roku 1991, kdy byla založena, zajistila v rámci činnosti generálního projektanta stovky projektů na akce v řádech jednotek až stovek milionů pro soukromé i veřejné investory, včetně příslušných povolení staveb. A jen málo z nich se nedočkalo své realizace.

Krédem firmy bylo a je, zajistit pro objednatele komplexní a kvalitní služby od studií až po kolaudaci. Skladba projektových prací se postupně měnila tak, jak se měnili sami investoři, jaký byl boom či recese ve stavebnictví; od dob nedostatku projektových firem na trhu až po velký přetlak projektových nabídek. Postupem času byla mezi objednateli projektových prací i řada renomovaných firem, jako například Škoda Auto, Pivovar Staropramen - Bass, Total, Aral, Schell, OMV, Benzina a.s., Čepro, Continental, Impress Skřivany, Fakultní nemocnice Hradec Králové, HZS Praha, Lesy ČR, ČEZ, ale také města Břehostivice1zová, Kostelec nad Orlicí, Nejdek, Slaný, Hradec Králové, Porkert Skuhrov nad Bělou, či další firmy jako Billa, Česká spořitelna, Česká Pojišťovna, Olšanské papírny, Pivovar Jihlava, Ředitelství silnic a dálnic a další.

V současnosti je mimo jiné aktuální projekt na výstavbu Parkovacího domu Slaný. Je vydáno stavební povolení a byly zahájeny stavební práce. V ČR se jedná o ojedinělý parkovací dům s automatickým parkovacím systémem (APS), situovaný do městské památkové zóny Královského města Slaný, u silnice I/16 na frekventované křižovatce ulic Palackého, Třebízského a pěší zóny, která ústí přímo na historické náměstí. Velkou předností navrženého systému je prostorová úspornost oproti klasickému pojížděnému parkovacímu domu, která umožňuje parkování podstatně většímu počtu automobilů v daném objemu budovy. To je cenné právě v centrálních částech měst, kde parkovacích míst je velký nedostatek a jejich vymístěním na periferii dochází k odlivu zákazníků místním obchodníkům a tedy, ve svém důsledku, následnému „vylidňování" center měst. Přitom zvýšení investiční ceny na jedno parkovací místo oproti klasickému parkovacímu domu není vůbec dramatické. Obyvatelstvo dané lokality pak ocení nulové exhalace při parkování, řidiči naprostou bezpečnost, neboť auta nelze ukrást, vykrást ani poškodit, což nelze konstatovat o parkovacích domech běžně pojížděných. Příznivě vycházejí i doby potřebné k zaparkování a odjezdu vozidla. Při předávání vozidla APS je doba srovnatelná s parkováním na běžně placeném venkovním parkovišti. Doba pro přistavení vozidla pro odjezd je cca 1 – 2 minuty. Nelze než doporučit získat podrobné informace ohledně důvodů investice a zkušeností s její přípravou u pana starosty RNDr. Ivo Rubíka.

Meridin, spol s r.o. v roce 2009, na základě akceptované nabídky, zahájil jako generální projektant se svými kooperanty projektové práce pro investora město Slaný. S ohledem na dané podmínky bylo nutné zajistit kromě jiných orgánů státní správy i souhlas Národního památkového ústavu s objemovým řešením stavby a zpracovat i „velkou" EIA, což zdrželo přípravu zhruba o tři měsíce. Po vydání územního rozhodnutí byl vypracován projekt pro výběr zhotovitele a na základě veřejné soutěže byl vybrán dodavatel stavby, sdružení KOMA - Industry, s.r.o. – PSJ, a.s. Následně Meridin, spol. s r.o. vypracoval projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a dokumentaci pro provádění stavby. V této fázi byl projektový návrh opětovně projednáván s orgány státní správy včetně Národního památkového ústavu, se kterým byl podrobně odsouhlasen návrh fasády objektu. Po technické stránce se jedná o staticky složitý objekt, který musel respektovat odsouhlasené objemové řešení, zúčastněné profese se pak musely vypořádat s technickými problémy, které vycházely z nestandardního zadání, dané lokality a požadavku na umístění banky v přízemí. Na to, jak se vše podařilo, je však nutno si počkat do první poloviny roku 2013, kdy by měl první návštěvník zaparkovat.

Ing. Pavel Friedberger, www.meridin.cz

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE