INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Během prvních šesti měsíců letošního roku odpracovali dobrovolníci z GE Volunteers 3 950 hodin, kterými podpořili 41 prospěšných projektů po celé republice. Aktivit zaměřených na rozvoj životního prostředí, pomoc znevýhodněným spoluobčanům, dětem a seniorům se zúčastnilo 577 dobrovolníků. Pracovali ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. GE Volunteers sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money Bank a dalších společností GE v České republice.

„Mimo pravidelné akce, mezi něž tradičně patří charitativní prodej domácího pečiva, darování krve, prodejní jarmarky chráněných dílen, úklidy ZOO nebo dny pro děti z dětských domovů, se nám letos podařilo zrealizovat i řadu nových nápadů," říká Jitka Chlupáčová, koordinátorka GE Volunteers, a pokračuje: „Mnoho ohlasů vzbudil například horolezecký závod nevidomých nebo uspořádání první Letní školy Rozumíme penězům, kde se děti učily vyznat ve světě financí. Také jsme ve spolupráci s Nadací Naše dítě na pobočkách GE Money Bank zorganizovali osvětovou kampaň Stop násilí na dětech a jako hlavní partner projektu organizace ADRA Natoč film a vyhraj podporujeme povědomí o dobrovolnictví mezi mládeží."

Dobrovolnické aktivity GE Volunteers zaštiťuje v každém měsíci jeden člen vedení GE Money Bank. A nejde jen o formalitu, jak dokazuje třeba příklad nového předsedy GE Volunteers a ředitele řízení rizik GE Money Bank, Bretta Belchera, který strávil celý víkend při malování kojeneckého ústavu v Krči. V dalších měsících se zapojili například Michael Augustin, provozní ředitel GE Money Bank, nebo Radka Pekelská, ředitelka lidských zdrojů skupiny GE Money v ČR. Dohromady dobrovolníci odpracovali v první půlce letošního roku 3 950 hodin. To představuje hodnotu přibližně 751 606tisíc korun podle mezinárodně uznávané metodiky LBG, která definuje náklady vynaložené na dárcovské aktivity a veřejně prospěšné projekty.

Horolezecké závody nevidomých „Nekoukej a lez"

Jednou z neobvyklých aktivit GE Volunteers bylo uspořádání lezeckého turnaje nevidomých. Podařilo se dát dohromady skupinku nevidomých nadšenců, kteří se nejprve účastnili pravidelných tréninků, aby se pak mohli utkat v závodě. Své síly porovnávalo celkem osm týmů složených vždy z jednoho nevidomého, jednoho vidomého dospělého a jednoho dítěte. Akce měla mezi komunitou nevidomých velký ohlas, takže lze očekávat její opakování.

Letní škola „Rozumíme penězům"

Letní škola v přírodě byla odměnou školám za jejich účast v celoročním projektu finančního vzdělávání Rozumíme penězům a za jejich zapojení do soutěže zaměřené na internetové nakupování. Zajímavé workshopy k tématu finance a internet, stejně jako volnočasový program pro děti, zorganizovalo 40 dobrovolníků GE Volunteers z řad zaměstnanců GE Money Bank.

„STOP násilí na dětech"

Týdenní osvětová kampaň upozorňující na oznamovací povinnost v případě podezření na týrání dítěte byla společnou akcí GE Volunteers a Nadace Naše dítě. Na vybraných pobočkách GE Money Bank po celé České republice mohl každý podpořit kampaň zakoupením červené píšťalky. Celkem se tak podařilo získat 139 155 korun na aktivity nadace. Tato akce vzbudila ohlas i mezi dobrovolníky sdruženými v GE Volunteers v dalších evropských zemích. Na mezinárodní konferenci GE Volunteers, která proběhla 6. července v Mnichově, za ni získalo české sdružení Evropskou cenu za přínos komunitě.

„Natoč film a vyhraj"

Soutěž o nejlepší krátký filmový dokument s tématem dobrovolnictví pořádá humanitární organizace ADRA a GE Volunteers je jejím hlavním partnerem. Cílem projektu je podpořit povědomí o dobrovolnictví mezi mládeží. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním hodnotných cen a promítáním vítězných snímků proběhne na mezinárodní den dobrovolnictví, 5. prosince 2011, v prostorách GE Money Axis Ostrava.

***

Co je GE Volunteers?

GE Volunteers je více než sto let staré celosvětové dobrovolnické hnutí společnosti General Electric (GE), které sdružuje tisíce dobrovolníků v téměř 50 zemích světa. Dobrovolníci GE Volunteers se zaměřují na služby komunitám, ve kterých působí, důraz je kladen zejména na vzdělávání, zdravotní péči, životní prostředí a rozvoj komunitních center. V České Republice působí GE Volunteers jako občanské sdružení financované GE Money Bank. Mimo zaměstnance GE Money Bank sdružuje také dobrovolníky z řad jejich známých a příbuzných a také zaměstnance dalších společností GE v ČR.

Cílem občanského sdružení GE Volunteers v České republice je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Společně s projektem finančního vzdělávání Rozumíme penězům a s projektem na podporu podnikání žen Život nápadům se tak GE Money snaží přispívat k rozvoji společnosti, ve které působí. Více o GE Volunteers a dalších projektech společenské odpovědnosti GE Money Bank najdete na stránkách www.gemoney.cz nebo na www.facebook.com/gemoney.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE