INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

claimSituace v mnoha českých firmách je časovanou bombou. Začíná se projevovat nedostatečné nebo zcela chybějící plánování, strategické řízení, controlling, řízení lidských zdrojů, systém řízení rizik a často nevyřešené nástupnictví.

To řadu malých a středních českých firem nejen brzdí v rozvoji, ale hlavně snižuje jejich konkurenceschopnost na evropském i tuzemském trhu. Při dlouhodobém neřešení mohou tyto problémy přivést firmu i ke krachu. Navíc v důsledku regulačních opatření EU budou banky ještě méně než dosud ochotné podpořit klienty v potížích. Na firmy tak doléhají „nové“ problémy, které vyžadují profesionální přístup. Shodli se na tom účastníci Restrukturalizačního fóra 2017 na půdě ČNB v Praze, o které byl letos rekordně velký zájem a sešlo se na něm více než 200 odborníků na restrukturalizace firem, finančních poradců, bankéřů, právníků, krizových manažerů a insolvenčních správců.

Firmy se stále více obracejí na odborníky 

Často je však pozdě a záchrana firmy v podobě provozní a finanční restrukturalizace či formální reorganizace už není možná. Nově vyplouvají na povrch dlouhodobě neřešené nedostatky v řízení malých a středních firem. „Velmi často se setkáváme s tím, že majitelé řídí své firmy jen pocitově, bez plánování, bez strategie a dokonce bez dostatečných ekonomických analýz produktů, služeb či celého podniku. To je ale dlouhodobě neudržitelné,“ řekl místopředseda České asociace interim managementu (CAIM) Petr Karásek. Právě interim manažeři na konferenci ukázali aktuální problémy firem prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe ze tří různých oborů podnikání. „Přestože mají firmy snahu řešit situaci ve spolupráci s odborníkem – interim manažerem, nemusí se restrukturalizace podařit, když například chybí majitelům odhodlání skutečně zrealizovat ve firmě potřebné změny. Majitelé i manažeři podniků v problémech někdy nezvládají přiznat si svoje chyby nebo nereálné představy, pak se ale nemohou posunout dál,“ doplnil ze svých zkušeností Václav Korcan z České asociace interim managementu.

knihy

 

Na Restrukturalizačním fóru

Už pošesté ho pořádala Turnaround Management Association ČR a zazněly na něm zajímavé informace o průběhu restrukturalizace společnosti Motorpal. Byla z několika pohledů unikátní a potvrdila úsloví „když se chce, tak to jde“. Kromě neobvyklého přístupu zajištěných věřitelů zde stěžejní roli sehrála banka, která se do procesu aktivně zapojila, firmu podpořila a mimo jiné si tím udržela významného klienta. Odborníci z bankovního sektoru však upozornili, že do budoucna bude v souvislosti s bankovní regulací (ECB Guidance to banks on non-performing loans) sílit neochota bank podpořit klienta v potížích, resp. budou preferovat exitové strategie vůči problémovým klientům. Pro získání důvěry v restrukturalizační proces je nezbytné etické jednání a banky, jako významní účastníci většiny restrukturalizačních procesů, by měly být garantem korektního postupu.

Součástí Restrukturalizačního fóra 2017 bylo představení dvou knih a autogramiáda předních českých manažerů - ekonoma a bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera (na snímku vlevo) a jednoho z nejznámějších krizových manažerů Petra Karáska.

 

1 kopie kopie

„Z našich zkušeností jednoznačně vyplývá, že profesionální a včasný přístup k řešení firemních problémů nabývá na důležitosti. Naším společným úkolem je firmám pomáhat v restrukturalizacích nejen proto, že se jedná o náročný proces, ale také z pohledu rozvoje podnikatelského prostředí, které má rozhodující vliv na ekonomiku a konkurenceschopnost celé ČR,“ uvedl Petr Smutný, předseda asociace TMA a specialista PwC ČR na restrukturalizace. Obě přední asociace TMA a CAIM se snaží kultivovat a vzdělávat české majitele a manažery zejména malých a středních firem a rovněž pomáhat médiím zorientovat se ve složité problematice insolvencí. Proto TMA vytvořila a právě spustila internetového insolvenčního průvodce na stránkách TMA: http://turnaround.cz/pruvodce/.

Jako přehledná a praktická pomůcka může posloužit pro všechny zájemce nejen z řad novinářů, ale i podnikatelů, studentů atd.

Na Restrukturalizačním fóru došlo i další zajímavá témata, jako například použití před-insolvenčního moratoria v praxi. Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl přispěl do programu svou analýzou cen rezidenčních nemovitostí v ČR.
Závěrem byly představeny knihy členů TMA s následnou autogramiádou autorů. Miroslav Singer prezentoval svou knihu „Jak shodit kila a oslabit korunu“ a Petr Karásek představil svou publikaci „Léčení firem v krizi“, právě uvedenou na knižní trh.

Česká asociace interim managementu (CAIM), www.caim.cz, sdružuje interim manažery a osoby, které interim management využívají. Šíří osvětu o jeho principech, výhodách a možnostech. Cílem asociace je zvýšit prestiž a úroveň interim managementu v ČR a služeb v této oblasti.

(tz)

Analýzy

Slovo ke dni

  • Česká logistická republika

    Člověk nemusí být ani moc všímavý, aby mu neuniklo, jak po celé republice vyrůstají logistická centra jako houby po dešti. Sklady, kam se podíváš, lemují výjezdy z Prahy a dalších českých metropolí na všechny světové strany. A stále přibývají další, protože jejich kapacita nedostačuje rostoucí poptávce výrobců a prodejců zboží. Společnost Prologis dominuje trhu. Nás může těšit, že dává práci našim lidem, a staví nové velkosklady podle nejpřísnějších ekologických norem. Ceny logistických služeb stoupají, přesto v ČR se stále ještě nedostaly na úroveň před krizí v roce 2008. Ale nebude prý dlouho trvat, a i tuto metu pokoří.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

gascontrol

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

logo KOBTOSlogo 172

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Odborní partneři: csj105 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200

INZERCE