INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

DSC 6750Na fóru „Atomex – Evropa 2017“ prezentovaly české podniky své možnosti při dodávkách do objektů Rostomu. 20. – 21. listopadu 2017 proběhlo v Budapešti Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu „Atomex – Evropa 2017“.

Zahájení se zúčastnil ministr projektů, výstavby a provozu JE Paks-2 bez portfeje János Süli a první náměstek generálního ředitele, ředitel Bloku rozvoje a mezinárodního obchodu Státní korporace Rosatom Kirill Komarov. Zkušenosti českých společností prezentoval Josef Perlík, zástupce předsedy Aliance české energetiky a generální ředitel Škoda JS.

V úvodním proslovu vystupující poukázali na důležitost jaderné energetiky při plnění globálních cílů ve snižování emise CO2 do atmosféry v rámci Pařížské dohody o klimatických změnách. „Jaderná energetika, víc než jakákoliv jiná, odpovídá kritériím energetiky budoucnosti. A při tom nepředstavuje alternativu jiným zdrojům čisté generace. Slunce, vítr, voda a atom se vzájemně doplňují a posilují a mohou se stát základem světové bezuhlíkové rovnováhy. Atomový průmysl kromě toho znamená silný sociálně-ekonomický stimul pro rozvoj zemí a regionů a hraje důležitou roli v zvyšování kvality lidského života,“ poznamenal Kirill Komarov.

Zvláštní pozornost v rámci obchodního programu fóra byla věnována nákupním operacím, plánovaným v rámci projektu výstavby JE Paks-2.

„Z našeho pohledu je otázka lokalizace velmi důležitá. V tomto projektu se spoléháme na aktivní účast maďarských a jiných evropských společností. Je to velký společný projekt, kterého již má základy. Nyní probíhá soutěž na dodávku turbogenerátorů pro JE Paks-2. Do konce roku 2018 vyhlásíme minimálně 15 tendrů v celkové hodnotě asi 2 miliardy eur. V rámci těchto nákupních operací budou určeni dodavatelé nejenom pro realizaci stavebných a montážních prací, ale i pro dodávky zařízení a součástek. Tendry pro projekt Paks-2 se budou realizovat přísně v souladu se standardy Evropské unie. Informace o soutěžích budou zveřejňovány na speciálních elektronických portálech a v masmédiích. Jako potenciální dodavatel projektu se může rovnoprávně zúčastnit jakákoliv zainteresovaná firma,“ doplnil K. Komarov.

Také zdůraznil, že sféra spolupráce s evropskými společnostmi není omezená jenom na projekt Paks-2. Státní korporace spoléhá na aktivní účast evropských společností i u jiných zahraničních projektů Rosatomu.

České společnosti reprezentovala Aliance české energetiky, která sjednocuje české závody z oblasti projektování, výroby, dodávek a montáže v jaderné energetice. Perlík ve své prezentaci informoval o práci, kterou české firmy provedly během přípravy nabídky v rámci již dříve vyhlášeného tendru na rozšíření JE Temelín a připomenul fakt, že v té době měly české firmy potenciál, aby dosáhly 70% úrovně lokalizace. „České firmy mají zkušenosti v oblasti výroby komponent pro jaderný ostrov, a v průběhu přípravy nabídky pro JE Temelín získali know-how projektování a řízení projektů s pomocí technologie Multi-D, kterou používá Rosatom. Také ve spolupráci s Rosatomem přizpůsobili ruský projekt tak, aby odpovídal českým a evropským standardům a připravovali dokumentaci pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ řekl Perlík.

„Projekt JE Paks-2 znamená pro české firmy potenciál nejenom v oblasti projektování a dodávek jednotlivých komponent, ale i při realizaci komplexních projektů. Díky dříve získaným zkušenostem z práce v různých zemích s různou legislativou, české společnosti mohou využít těchto zkušeností i při převodu dokumentace z ruského normativního prostředí do maďarského,“ zdůraznil Perlík.

Fóra se zúčastnili delegáti českých firem, jako například Sigma Group, ÚJV Řež, Škoda Praha, ALVEL, ČEB, Kabelovna Kabex, Doosan Škoda Power, ZPA Pečky, Rolls-Royce, ZK-Termochem a ZAT.

Fórum se koná v Maďarsku už podruhé. Zúčastnilo jej se přibližně 150 maďarských a jiných evropských společností. Cílem fóra je posílení a rozšíření oblastí spolupráce podniků Rosatomu a evropských společností, hledání nových dodavatelů a také zvýšení informovanosti dodavatelů o existujících požadavkách nákupní činnosti podniků Rosatomu a možnostech účasti evropských společností v tendrech v rámci projektů podniků ruského jaderného průmyslu.

Celý druhý den fóra byl věnován individuálním setkáním ve formátu B2B.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3