INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

GC kopieGASCONTROL je tradičním českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků zejména pro plynárenství a energetiku. Specializuje se na dodávky technických řešení, včetně atypických technologií na míru zákazníka. Je odborníkem na projektování a výstavbu bioplynových a CNG plnicích stanic.

Nabízí zákazníkům i speciální technologie. Například jako jedna z mála firem provádí uzavírání a opravy provozovaných potrubí pod plným tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu pomocí speciální technologie. Má také své vlastní výrobky, jako napříkad odorizační jednotky, filtry plynných látek, tepelné výměníky, potrubní přechodové spoje HDPE/ocel, aj.

„Snažíme se jít cestou energetických úspor a snižování energetické závislosti, která je pro firmy a celou společnost zásadní. Jedním z příkladů v naší skupině je firma GGC Energy, která nabízí řešení v podobě bezolejových turbín s vysokou účinností, které mohou efektivně vyrábět elektrickou a tepelnou energii. Dalším směrem v centru naší pozornosti je větší využití obnovitelných zdrojů,“ uvedl Mieczyslaw Molenda, majitel a ředitel GASCONTROL GROUP.

Jez Lhotka z dronuVýměna dvou mohutných ocelových klapek na jezu Lhotka na řece Odře, který chrání Ostravu před povodněmi, byl pro GASCONTROL jedním z technicky nejnáročnějších projektů za poslední dva roky. Skupina věnuje velkou pozornost také inovacím a vývoji. Mezi její hlavní inovační projekty patří technologie na výrobu elektrické energie prostřednictvím spalovacích turbín, dodávky ORC zařízení pracujících na principu paroplynových soustrojí nebo výstavba bioplynových stanic. Firma vyvinula a postavila bioplynovou stanici, která jako jedna z prvních takto koncipovaných zařízení v ČR využívá k výrobě elektřiny biologický odpad z domácností. Firma GASCONTROL PLAST instalovala novou technologii na výrobu vícevrstvých trubek. Tato novinka, včetně nové suroviny PEX, kvalitativně posouvá potrubní systémy na vyšší úroveň odolnosti a tedy i bezpečnosti a životnosti.

„Z dalších inovací skupiny lze zmínit nový typ odorizačního zařízení, které jsme sami vyvinuli, a které má pozitivní dopad na životní prostředí i zajímavou cenu. Zaměřili jsme se také na zařízení pro mobilní zásobování a převoz LNG (zkapalněného zemního plynu). Využíváme ho velmi úspěšně v Polsku, a začíná se prosazovat také na některých místech Česka, a to zejména tam, kde není rozšířena plynofikace a zkapalněný zemní plyn je tam vhodnou alternativou či v případech plánovaných odstávek,“ doplnil marketingový a obchodní ředitel Gascontrol Milan Slamečka. Velký posun ve zkvalitnění a zefektivnění práce přinesly moderní svařovací automaty, které firma používá na liniových stavbách. Aktuálně jsou nasazeny v Polsku na stavbě tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1000. Během týdne zvládnou realizovat úsek dlouhý až 1,5 kilometru.

GASCONTROL se snaží využívat všech možností pro uplatnění svých zkušeností a odborníků, a to i v oblastech příbuzných či souvisejících s portfoliem svého podnikání. Kromě plynárenství, které zaujímá v aktivitách skupiny zhruba 40 až 50 procent, ji zajímá i strojírenství. „Máme za sebou například vodárenský projekt - opravu jezu Lhotka na řece Odře. Byl to náročný, ale velmi zajímavý projekt, a mohu říct, že se podařil a věřím, že Povodí Odry bylo s naší prací spokojeno. Prokázali jsme, že naši lidé jsou šikovní, zkušení a můžeme se zapojovat i do takovýchto náročných zakázek,“ řekl Mieczyslaw Molenda. Dalším příkladem může být nedávno dokončená náhrada amortizovaných kotoučových vakuofiltrů za nový komorový kalolis, doplněný o čerpadla, kompresory a tlakovou stanici pro proplachy, a to pro objednatele Strojírny a stavby Třinec.

Společnost GASCONTROL funguje již 26 let. Postupně se rozrostla o další firmy, které doplňují hlavní sortiment výrobků a služeb. Může tak poskytovat zákazníkům v ČR i v zahraničí kompletní nabídku od vývoje, projekce, přes výrobu až po montáž a servis. Stala se stabilním obchodním partnerem významných společností, jako například innogy, OKD, GasNet, NET4GAS, Green Gas DPB, ArcelorMittal, Dopravní podnik Ostrava, atd., a uplatňuje se i v zahraničí. Více na www.gascontrol.cz

připravila Jana Dronská

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE