INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

feixKdo jednou vstoupil do porcelánového království a pozoroval, jak vzniká hrnek, talíř, mísa nebo konvice na čaj, určitě získal k těmto předmětům denní potřeby a krásným věcem, jež nás životem provázejí, svůj osobitý vztah. Představte si, kolik jen již bylo vymyšleno třeba tvarů šálků na kávu, že jsou jejich autory věhlasní designéři i výrobní dělníci, Češi i Korejci, Němci nebo Italové. Ale také Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., generální ředitel a předseda představenstva společnosti Český porcelán, akciová společnost. Osobnost, již provází fantazie a chuť tvořit dějiny současnosti a průmyslu stejně tak jako nebývalá činorodost:

Napil jste se z každého hrnečku nebo šálku, který vzešel z dílny Českého porcelánu?

Za poslední čtyři roky jsme vyprodukovali 288 kusů různých nových tvarů hrnků. Máme pět vlastních prodejen, kde si ověřujeme zájem a názory nejen na tvary, ale i dekoraci nových výrobků. Jedna ze dvou teplických prodejen nese název Studio Fantazie. Toto studio zajišťuje přímo v prodejně dekoraci a výpal, včetně prodeje zákazníkům, podle jejich přání. Nemohu říci, že bych se z každého našeho hrnku napil, avšak z některých ano. Zejména z tzv. hrnků baňatých, které vyžadují velký záklon hlavy, aby se vyprázdnily, čímž si ověřuji použití bez vlivu na krční vaz.

A máte nějaký hodně oblíbený?

Častou otázkou při provádění zákazníků ve vzorkovně je, který výrobek se mi nejvíce líbí. Na to vždy odpovídám pravdivě, a to, že mi se líbí vše, co vyrábíme.

10076hJste osobnost, která zasvětila designu a výrobě porcelánu celou svou profesní dráhu, stejně tak i potřebám trhu, a nejen domácího, ale vpravdě v mezinárodním měřítku. Jak tento obor podkreslil váš názor na život?

Jestliže řídíte podnik a máte tu čest vyrábět porcelán nejen pro české rodiny, německé, rakouské a jiné Evropany, zejména Dálný východ, tedy Japonsko a Koreu, které jsou výhradním odběratelem cibuláku, vytváříte si tak přehled o úrovni stolování, neboť zejména různé velikosti misek na úkor evropských talířů mají svůj způsob používání.
Když si u nás někdo koupí hrnek, který je na fotografii, tak víme, že má krásné vousy a nehodlá si je zabarvit kávou či zeleným čajem. Navíc každý rok organizujeme tvarové (hrnkové) sympozium, na kterém z dvaceti účastníků víc než polovina jsou zájemci zahraniční, a to nejen z Evropy, ale právě ze zmiňovaného Dálného východu i Číny.
Rovněž jsme nákladem tří devítek milionů zakoupili a rekonstruovali budovu, která je vybavena k zajištění výroby a výpalu porcelánu pro mladé výtvarníky, studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Rovněž jsme v úzkém styku a spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze. Každý rok je mezinárodní sympozium dospělých výtvarníků v továrně v Dubí a v realizačním atelieru pak studentská mezinárodní sympozia, na nichž se podílí i Městský úřad v Dubí.
Popsané činnosti a spolupráce se zákazníky v zemích, kam dodáváme, mne po tolika letech spolupráce samozřejmě ovlivnily právě s ohledem na zahraniční odběratele a častý styk s nimi. Říká se, že projevem inteligence je umět se přizpůsobit, a to v designu nutně potřebujete. I když vím, že umění nemá být vedeno, ale vést. To však platí zejména pro figurální porcelán, který produkujeme v našem závodě Royal Dux.

1631 Vanocni ozdoba houpaci konikdubiHrdost na český průmysl nezapřete. Snažil jste se to vtělit do některých projektů, například týkajících se vzdělávání mladých tvůrců. Čeho si na nastupující mnažerské generaci vážíte a co těmto lidem chybí?

Jsem hrdý na český průmysl. Jsem hrdý, když čtu nebo slyším či vidím v denních zprávách a tisku, co naše podniky dokázaly, zejména ty naše výhradně české. Aby si český průmysl svoji hrdost nejen zachoval, ale i upevnil a rozvíjel, potřebuje kvalifikované zaměstnance. V prvé řadě učňovské a středoškolské vzdělání. Nikoli však to stávající, kdy učeň s maturitou nezvládá výuční dovednost, ani středoškolské vzdělání. To je nutno řešit! Já sám jsem nejprve vstoupil do učení, po vyučení do dvouleté průmyslovky, pak vyšší čtyřleté průmyslovky s maturitou a následně po letech přišlo na řadu vysokoškolské studium. Vysoká škola je ideální a důležitý prvek pro doplnění a prohloubení znalostí z výrobní praxe. To se týká výrobního průmyslu a tak tomu vždy bude.

Jaké přednosti mají rodinné firmy s českým kapitálem před těmi ostatními?

Často se hovoří o rodinných firmách a přednostech, které tyto mají. Já to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Každá rodina má uvnitř různé vzájemné vztahy a ty se přenášejí i do rodinných firem. Pokud byly vztahy dobré v rodině před vstupem do rodinné firmy, jsou dobré i ve firmě. Podmínkou je, aby potomci získali předem kvalifikaci, o jejíž důležitosti jsem již mluvil. Prostě plná kvalifikace pro chod rodinné firmy, nechť vyrábí cokoli nebo obchoduje s čímkoli. A předností rodinné firmy musí být plné zaujetí a zodpovědnost.

Do života uvádíte stále nové a nové nápady. Kde se berou? Zdá se, že je to vaše nevyčerpatelná energie, která vyústí vždy v nějaké překvapení, jež se ostatním líbí...

Jsem „blíženec“ a vzdor tomu, že mi je 86 let, tak můj horoskop neustále uvádí přednosti, které blíženci bez ohledu na stáří mají. Když jim stáří nevadí, tak mně také ne. Pracuji s plnou vervou. Nejen, že vymýšlím, ale i prosazuji nové nápady, a co je hlavní, tak k novým nápadům vedu i své podřízené.
Chcete-li, aby váš podnik byl známým na veřejnosti a přitahoval vaše zaměstnance, musí se stále něco nového dít. Máme snahu, aby každý zaměstnanec měl více informací, než potřebuje, a nebyl nucený si vymýšlet. Aby v autobuse či jiném dopravním prostředku na dotaz lidí z jiného závodu, co je nového, neříkali, já nevím, co ty papaláši z našeho vedení dělají, ale my se nic nedozvíme. Tak proto denně, vždy v poledne, jsou vysílány v závodním rozhlase zprávy o plnění plánu a novinkách vůbec. Na elektronických informačních světelných tabulích po celém závodě pak plnění hospodářských i finančních výsledků jednotlivých dílen v základním závodě Dubí i závodě Royal Dux v Duchcově.
porcelandubi1600 svicen advetnA poslední věty na závěr. Má-li být atmosféra v podniku dobrá, musí být kritika a pochvala v rovnováze. Není to teorie, ale praxe, že mnozí pracovníci, zejména ženy, přijmou slovní po­chvalu s větší a trvanlivou radostí než finanční odměnu. Vůbec nejlepší je pochvala s finanční odměnou. A co je špatné? To jsou plošné úpravy platů pro všechny stejně, bez ohledu na to, jak kdo se podílí na výsledcích práce celého kolektivu.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Konec mentolek

    Tak nám Brusel zakázal mentolové cigarety. Prý svádějí děti a mládež ke kouření. O tom bych si dovolil pochybovat, protože k neřestem vedou spíš nuda, pocit nedospělosti, špatné vzory v rodině a společnosti... Vzpomínám si, že jako kluci jsou si balili do toaletního papíru suché (říkali jsme “mocné”) listí - a jak nám to chutnalo! Babička si zapalovala mentolku, když potřebovala na astma trochu protáhnout plíce. Nemyslím si, že zakazování tabákových výrobků s příchutí je tou pravou cestou k nekouření, když si zájemce může koupit náhradu. Přestaneme snad z podobného důvodu vyrábět vaječný koňak nebo rum, protože lidem chutnají víc než vodka? Zakázané ovoce, jak známo, přitahuje pozornost. A Evropská unie jistě také nechce být chápána jako přísný vychovatel, který nám bere to, co máme rádi.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE