INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Unipetrol skolni rok 01Školní rok uzavřela také rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol se svojí nadací. Společně se věnují podpoře chemie a dalších přírodovědných oborů nejenom na středních a vysokých školách, ale propagují a podporují chemii také na školách základních.

Během uplynulého školního roku navštívilo výrobní areály skupiny Unipetrol v rámci exkurzí přes tisíc studentů, téměř 100 studentů absolvovalo praxi nebo placenou brigádu. Stipendia na podporu svého studijního úsilí obdrželo 111 středoškolských a vysokoškolských studentů. Celkově Unipetrol se svoji nadací mezi studenty a školy rozdělili v uplynulém školním roce bezmála osm milionů korun. 

„Celá naše skupina v čele s Nadací Unipetrol se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání. V uplynulém školním roce jsme darovali bezmála osm milionů korun, a to studentům formou prospěchových stipendií, a také jsme podpořili vybrané projekty připravené školami, od základních po vysoké,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol. „Na závěr každého školního roku se setkáváme s řediteli středních i základních škol z Ústeckého kraje. Během setkání společně shrneme dosavadní spolupráci a zároveň rozvíjíme plány na další rok. Letošního setkání se zúčastnilo 27 ředitelů a pedagogů. Ti si z akce mimo jiné odvezli také brožuru Výuka chemie, jejíž vydání podpořila Nadace Unipetrol,“ doplňuje Tomáš Herink.

Unipetrol je již 18 let také strategickým partnerem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vrcholem této spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol přímo ve výrobním areálu Záluží u Litvínova. Studenti již během svých studií poznají, jak to ve výrobním areálu funguje a snadno si propojí teorii s praxí. „Řada z nich se již během studia podílí na výzkumných aktivitách naší společnosti a po ukončení studia tak snáze nacházejí vhodnou pracovní pozici,“ vysvětluje Michał Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol.

Ve výrobním areálu Chempark Záluží u Litvínova pracuje více než polovina všech zaměstnanců skupiny Unipetrol, proto je zde spolupráce se středními a základními školami nejintenzívnější. Ze středních škol má Unipetrol dlouhodobě nejužší spolupráci se Střední školou Educhem v Meziboří a litvínovskou Schola Humanitas. Studenti těchto škol mohou získat stipendia, povinnou dvoutýdenní praxi ve výrobním areálu a přes léto si mohou vydělat peníze na brigádě. Nejenom tyto partnerské školy, ale i ostatní mohou využít nabídky na exkurzi po výrobním areálu, které zajišťuje převážně Unipetrol výzkumně-vzdělávací centrum (UniCRE). „Snažíme se vždy o provázanost a komplexitu. Naše výrobní areály v Záluží u Litvínova, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích za posledních 10 měsíců navštívilo během exkurzí více než tisíc studentů. Studenty vždy nejvíce zajímá možnost studia, uplatnění v Unipetrolu, ale také platové ohodnocení,“ přibližuje Michał Chmiel.

Spolana Neratovice, další společnost spadající do skupiny Unipetrol, kromě standardních školních exkurzí do výrobního areálu, zajišťování praxí a brigád pro studenty, letos uspořádala druhý ročník zábavné naučně-chemické soutěže nazvané Výzva pro chemika. Tříkolové soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se zúčastnilo 17 pětičlenných týmů z 11 škol. Týmy v soutěži plnily praktické chemické úkoly, ale i odpovídaly na kvízové otázky z chemie a blízkých oborů. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.vyzvaprochemika.cz 

Unipetrol podporuje vzdělávání také prostřednictvím své nadace. Ta podporuje základní a střední školy a středoškolské a vysokoškolské studenty a pedagogy. V uplynulém školním roce rozdělila v rámci stipendia mezi 48 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů celkem 1,8 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních a základních škol rozdělila 2,8 milionu Kč osmnácti školám z celé republiky.

Nadace také popularizuje chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií, kterých se v uplynulém školním roce zúčastnilo 2 200dětí. Dále podporuje pojízdnou chemicko-fyzikální laboratoř, která pod názvem EDUbus navštěvuje školy a pořádá experimentální hodiny na míru pro žáky i učitele. V minulém školním roce ji navštívilo během roadshow 2 000 žáků. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE