INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Unipetrol skolni rok 01Školní rok uzavřela také rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol se svojí nadací. Společně se věnují podpoře chemie a dalších přírodovědných oborů nejenom na středních a vysokých školách, ale propagují a podporují chemii také na školách základních.

Během uplynulého školního roku navštívilo výrobní areály skupiny Unipetrol v rámci exkurzí přes tisíc studentů, téměř 100 studentů absolvovalo praxi nebo placenou brigádu. Stipendia na podporu svého studijního úsilí obdrželo 111 středoškolských a vysokoškolských studentů. Celkově Unipetrol se svoji nadací mezi studenty a školy rozdělili v uplynulém školním roce bezmála osm milionů korun. 

„Celá naše skupina v čele s Nadací Unipetrol se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání. V uplynulém školním roce jsme darovali bezmála osm milionů korun, a to studentům formou prospěchových stipendií, a také jsme podpořili vybrané projekty připravené školami, od základních po vysoké,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol. „Na závěr každého školního roku se setkáváme s řediteli středních i základních škol z Ústeckého kraje. Během setkání společně shrneme dosavadní spolupráci a zároveň rozvíjíme plány na další rok. Letošního setkání se zúčastnilo 27 ředitelů a pedagogů. Ti si z akce mimo jiné odvezli také brožuru Výuka chemie, jejíž vydání podpořila Nadace Unipetrol,“ doplňuje Tomáš Herink.

Unipetrol je již 18 let také strategickým partnerem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vrcholem této spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol přímo ve výrobním areálu Záluží u Litvínova. Studenti již během svých studií poznají, jak to ve výrobním areálu funguje a snadno si propojí teorii s praxí. „Řada z nich se již během studia podílí na výzkumných aktivitách naší společnosti a po ukončení studia tak snáze nacházejí vhodnou pracovní pozici,“ vysvětluje Michał Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol.

Ve výrobním areálu Chempark Záluží u Litvínova pracuje více než polovina všech zaměstnanců skupiny Unipetrol, proto je zde spolupráce se středními a základními školami nejintenzívnější. Ze středních škol má Unipetrol dlouhodobě nejužší spolupráci se Střední školou Educhem v Meziboří a litvínovskou Schola Humanitas. Studenti těchto škol mohou získat stipendia, povinnou dvoutýdenní praxi ve výrobním areálu a přes léto si mohou vydělat peníze na brigádě. Nejenom tyto partnerské školy, ale i ostatní mohou využít nabídky na exkurzi po výrobním areálu, které zajišťuje převážně Unipetrol výzkumně-vzdělávací centrum (UniCRE). „Snažíme se vždy o provázanost a komplexitu. Naše výrobní areály v Záluží u Litvínova, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích za posledních 10 měsíců navštívilo během exkurzí více než tisíc studentů. Studenty vždy nejvíce zajímá možnost studia, uplatnění v Unipetrolu, ale také platové ohodnocení,“ přibližuje Michał Chmiel.

Spolana Neratovice, další společnost spadající do skupiny Unipetrol, kromě standardních školních exkurzí do výrobního areálu, zajišťování praxí a brigád pro studenty, letos uspořádala druhý ročník zábavné naučně-chemické soutěže nazvané Výzva pro chemika. Tříkolové soutěže určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se zúčastnilo 17 pětičlenných týmů z 11 škol. Týmy v soutěži plnily praktické chemické úkoly, ale i odpovídaly na kvízové otázky z chemie a blízkých oborů. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.vyzvaprochemika.cz 

Unipetrol podporuje vzdělávání také prostřednictvím své nadace. Ta podporuje základní a střední školy a středoškolské a vysokoškolské studenty a pedagogy. V uplynulém školním roce rozdělila v rámci stipendia mezi 48 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů celkem 1,8 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních a základních škol rozdělila 2,8 milionu Kč osmnácti školám z celé republiky.

Nadace také popularizuje chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií, kterých se v uplynulém školním roce zúčastnilo 2 200dětí. Dále podporuje pojízdnou chemicko-fyzikální laboratoř, která pod názvem EDUbus navštěvuje školy a pořádá experimentální hodiny na míru pro žáky i učitele. V minulém školním roce ji navštívilo během roadshow 2 000 žáků. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE