INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

caimNedostatek lidí s potřebnými dovednostmi na trhu práce i přes různé snahy dusí firmy. Rychlý rozvoj informačních technologií, automatizace a robotizace nutí manažery firem, ale i další subjekty na trhu práce, hledat nová řešení a netradiční formy spolupráce. Jak se potvrdilo na setkání České asociace interim managementu a Asociace poskytovatelů personálních služeb nejde jen o samotný nábor pracovníků.

Potřeby firem se různí a vyvíjejí ruku v ruce s technologickým pokrokem. Trh práce ale stále zaostává a brzdí firmy v jejich dalším rozvoji, často omezuje i jejich konkurenceschopnost. Jak se s tím vypořádat a nabídnout firmám to, co potřebují, o tom diskutovali představitelé České asociace interim managementu (CAIM) a Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) 17. září v Praze. „Setkání navazovalo na memorandum o spolupráci, které asociace podepsaly začátkem roku. Podnětem pro navázání spolupráce byl právě nedostatek řady profesí na trhu práce a snaha hledat nová komplexnější řešení,“ připomněla interim manažerka Iva Hovadová, která aktuálně působí v automobilce Tatra.

Na začátku musí být vzájemné poznání principů práce, resp. nabízených služeb. Proto členové výboru CAIM Iva Hovadová a Ján Dolejš nejprve zástupcům personálních agentur představili asociaci a činnost interim manažerů. Následovalo několik příkladů z praxe v podání zkušených interim manažerů Jana Lazara a Jiřího Šmída, kteří se při práci ve firmách setkali také s HR specialisty i pracovními agenturami. „Ať už se to někomu líbí či ne, CAIM APPS sálbez agenturních pracovníků se například výrobní firmy v podstatě neobejdou. Jejich kvalita i přístup k novým řešením se však liší a ne všechny agentury dokáží být připravené na problémy průmyslu,“ uvedl interim manažer Jan Lazar, specialista na lidské zdroje.

Obě asociace, i když každá jinou formou, se snaží vykrýt mezeru, resp. chybějící pracovníky na trhu práce. Interim manažer může dočasně nahradit ředitele či fungovat jako vedoucí projektu, personální agentury umí zajistit chybějící lidi. Kombinace obou forem zatím v ČR není příliš častá, ale příklady potvrzují, že tato spolupráce může být velice efektivní. Například, když personalista nebo personální oddělení nefunguje tak, jak firma potřebuje, a je nutné tuto důležitou funkci oživit, nastartovat nebo lépe zacílit. Vždy je však potřeba postupovat podle individuálních potřeb firmy i lokálních možností.

Také generální ředitelka Manpower Group a prezidentka APPS Jaroslava Rezlerová potvrdila, že vidí spolupráci asociací za smysluplnou. Personální agentury jsou více svázané legislativními bariérami, ale činnost obou asociací vychází ze situace na trhu práce. Nové technologie mění firmy a potřebné dovednosti se neustále proměňují. Zrychlující nedostatek lidí s potřebným profilem ohrožuje produktivitu a růst firem. Podle nedávného průzkumu ManpowerGroup nemůže 36 % českých firem a 45 % firem globálně obsadit svá volná pracovní místa. Managementy firem musí přehodnotit své strategie a najít nové a alternativní způsoby, jak získat, rozvíjet, motivovat a udržovat dovednosti zaměstnanců, které potřebují. „Bude nutné přistupovat novým způsobem k identifikaci schopností lidí a rozpoznání, jakým směrem se pracovník může posunout, přičemž hlavním kritériem výběru zaměstnance by měla být jeho schopnost učit se novým věcem,“ uvedla Jaroslava Rezlerová.

Jana Dronská, CAIM

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE