INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Foto p MolendaFirma GASCONTROL z Havířova má za sebou 25 let práce, dynamického rozvoje, nekončícího úsilí o inovace a obdivuhodného pracovního nasazení lidí. Příběh firmy GASCONTROL potvrzuje, že cesta k úspěchu je trnitá. Její manažeři se však nenechali odradit každodenními problémy, byrokracií a někdy i lidskou závistí. Upřímnou snahou dlouhodobě a společensky odpovědně rozvíjet firmu vybudovali stabilní a prosperující společnost a k ní i uskupení spřízněných firem, které znají nejen lidé v Havířově a okolí, ale i v Polsku, na Slovensku a jiných zemích.

Na snímku Mieczyslaw Molenda

Začátek nebyl snadný

Společnost GASCONTROL vznikla oficiálně dnem zápisu do obchodního rejstříku 3. června 1992. Tomuto kroku předcházely úvahy, jednání, některé události, ale hlavně odhodlání tehdy dvaačtyřicetiletého Mieczyslawa Molendy. V té době nově vzniklá firma Dancco, ve které pracoval, chtěla propustit jeho kolegy. S tím se nechtěl jen tak smířit a zároveň viděl příležitost v rozvíjejícím se plynárenství. Tyto skutečnosti vedly k myšlence založit firmu. Mieczyslaw Molenda začínal s jedním zaměstnancem. Přes den společně pracovali a po večerech připravoval doklady, nabídky a vytvářel první vize.
Zakladatelským dokumentem byla společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným, kterou 2. dubna 1992 podepsalo pět společníků: Ing. Alena Vitásková, František Sasyn a Mieczyslaw Molenda, Ing. Lumír Miček, Ing. Zbyněk Cverna. Začínající firma vyráběla plynárenská zařízení ve složitých podmínkách, v pronajatých a ne zrovna vyhovujících prostorech. Postupně ale vybudovala výrobní i obslužná pracoviště na vysoké úrovni. Vedení se vždy snažilo využít místa, která už sloužila průmyslu, i když jejich rekonstrukce byla mnohdy komplikovaná. A nebyly to jen průmyslové objekty; administrativní zázemí a sklad byly vybudovány ve zrušeném kravíně.

Firma zažila dynamický rozvoj

Díky postupu plynofikace v obcích a poptávce po regulačních stanicích plynu se GASCONTROL dynamicky rozvíjel. Jednoduché to ale nebylo. Bylo potřeba budovat tým lidí, nastavit procesy včetně řízení jakosti, zajistit potřebné certifikáty, a také se vypořádat s častými změnami legislativy a byrokracií. Asi nejtěžší bylo sehnat peníze na jednotlivé záměry. Od počátku se firma snažila hlavně vyhovět zákazníkům, jejich potřebám a přáním, a zároveň neustále svou výrobu i služby zdokonalovat. „Tahounem“ byli mladí manažeři Ing. Stanislav Przeczek, Ing. Roman Buryjan včetně Mieczyslava Molendy a Františka Sasyna, kteří vždy kladli důraz na inovace. Uvědomovali si, že je to neustálý proces, který musí být prioritou firmy.

GC StonavaDůraz na inovační strategii

Společnost GASCONTROL úspěšně realizovala několik výzkumně-vývojových projektů v oblasti energií a plastů. Všechny spojuje strategie – pracovat na tom, aby zařízení i technologické postupy byly efektivnější, energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí. Mezi hlavní inovační projekty patří výroba elektrické energie systémem spalovacích turbín, dodávky ORC zařízení na principu paroplynových soustrojí a dále turbíny běžící v magnetickém poli (bez ložisek) nebo výstavba bioplynových stanic. Firma vyvinula a postavila bioplynovou stanici, která jako jedna z prvních takto koncipovaných zařízení v ČR využívá k výrobě elektřiny biologický odpad z domácností. Zaměřila se také na využití stlačeného zemního plynu (CNG) jako pohonné hmoty v dopravě. Snažila se zdokonalovat i činnost důlní divize, která se specializuje na dodávky, provozování a servis důlních klimatizací.
V roce 2010 s pomocí evropských dotací firma vybudovala vlastní Výzkumné centrum pro energii a plasty, tím si splnila další cíl. Soustředí se na projekty, o kterých je manažerský tým přesvědčen, že mají budoucnost, i když se jim třeba v České republice věnovala menší pozornost. Výsledky jsou využívány v praxi, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
GASCONTROL nabízí zákazníkům také speciální technologie. Například jako jedna z mála firem provádí uzavírání provozovaných potrubí pod plným tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu pomocí unikátního řešení. Navíc není jen standardní montážní organizací, ale má i své vlastní výrobky, jako např. odorizační jednotky, CNG plnicí stanice, filtry plynných látek, tepelné výměníky, potrubní přechodové spoje HDPE/ocel atd.
Za zmínku stojí 13 špičkových svařovacích automatů, které loni skupina GG nakoupila. Je teď schopna stavět plynovody o průměru DN 500 a vyšším v rozsahu zhruba kilometr denně. Také ve vlastní výrobě plastových potrubí se začala více orientovat i na potrubí o vyšších průměrech, například 630 mm, což je vůbec největší dimenze, která se u nás v oblasti plastů (tlakových potrubí) vyrábí.

Další firmy - nové možnosti

Filozofii, jejímž cílem je nabízet zákazníkům komplexní řešení a zároveň uvádět do života nové technologie, uplatňuje GASCONTROL i ve strategických záležitostech. Postupně se skupina pod mateřskou firmou GASCONTROL rozšířila o další společnosti, které doplňují hlavní sortiment výrobků a služeb. Může tak poskytovat zákazníkům v ČR i v zahraničí kompletní nabídku od vývoje, projekce přes výrobu až po montáž a servis. V zatím nejúspěšnějším roce 2012 skupina GASCONTROL dosáhla dokonce třímiliardového obratu. Stala se stabilním obchodním partnerem významných společností, jako je například RWE (dnes innogy), OKD, SMP Net, NET4GAS, Green Gas DPB, ArcelorMittal, Dopravní podnik Ostrava, Depos Horní Suchá, Energetika Vítkovice aj.
Velkou pozornost společnost věnuje sousednímu Polsku a nedávno založila firmu Gascontrol Balkan. Stranou zájmu nezůstávají ani další země. Jedním z největších projektů byla stavba energocentra v ruském olympijském městě Soči, kde byly použity již zmíněné turbíny běžící v magnetickém poli (bez ložisek).

Týmová práce a sociální odpovědnost
na prvním místě

Postupně se podařilo ve firmě vytvořit dobře fungující tým zkušených, pracovitých a spolehlivých lidí. Zároveň společnost dbá na to, aby byli spokojeni zaměstnanci. Samozřejmostí je jejich pravidelné proškolování a praktický výcvik. Kdo má zájem, může si rozšířit vzdělání či jazykové schopnosti. Mieczyslaw Molenda uplatňuje zásadu: „Neumíš-li, naučíme tě. Nezvládáš-li, pomůžeme ti. Nechceš-li pracovat, tak se s tebou rozejdeme,“ což se ale stává výjimečně. Průměrný plat zaměstnanců převyšuje celostátní průměr roku 2016 a lidé využívají řady dalších benefitů a výhod.
Kromě toho, že se skupina snaží být dobrým zaměstnavatelem, každoročně přibírá další pracovníky, čímž pomáhá řešit problém vysoké nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Zakládá si na tom, aby výrobní i ostatní činnosti okolí nijak negativně nepociťovalo. Úsloví „myslet i na druhé“ naplňuje GASCONTROL v celé šíři formou projektů, kterými podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže, zdravotně postižené děti, charitativní organizace, školy, dětské domovy a jiná sociální zařízení v regionu. Za svůj přístup získala společnost v roce 2013 ocenění Odpovědná firma Moravskoslezského kraje.
Skupina si však prožila také rozpory mezi vlastníky a v loňském roce došlo k jejímu rozdělení. Do portfolia Františka Sasyna dnes patří firmy Mateiciuc, Gascontrol stavební, Vodostav Ostrava a IFT Pískovny. Mieczyslaw Molenda si ponechal ostatní firmy a nadále se chce zaměřovat na energetiku, především plynárenství. Hlavní business zůstal pohromadě a strategické cíle se nemění.

Energetika přináší další výzvy

GASCONTROL GROUP chce dál zúročovat zkušenosti v ČR a zahraničí, i mimo Evropskou unii. Bude pokračovat ve výzkumu a vývoji nových technologií a materiálů v oblasti energetiky a plastů nebo zpracování odpadů a prosazovat je na trhu. Chce se zaměřit i na další zvyšování konkurenceschopnosti skupiny. Kdo zná Mieczyslawa Molendu a jeho tým, nepochybuje o tom, že se firmě bude dařit.

připravila Jana Dronská 

Slovo majitele GASCONTROL GROUP

Společnost za svých 25 let prošla různými etapami ve svém vývoji, a to obdobími ve 

své existenci lepšími, ale i horšími. Firma se rozvíjela vždy z prostředků, které si vydělala, nezískala nic formou privatizace, a celou dobu vždy usilovala o odvádění kvalitních produktů a služeb. Jsme tým schopných pracovníků a je důležité říci, že se jeden na druhého můžeme spoléhat. Z tohoto pohledu můžeme hovořit o velkém štěstí, že jsme byli schopni se takto dohromady spojit a společně budovat firmu GASCONTROL i skupinu GASCONTROL GROUP, do které patří zhruba dvě desítky společností. Dotkly se nás problémy, se kterými se setkaly firmy OKD a Vítkovice. V minulém roce došlo také k rozchodu se společníkem. Nicméně se všemi problémy se skupina vypořádává, a to díky pracovitým a obětavým zaměstnancům a dlouhodobě dobré spolupráci s obchodními partnery. Všem upřímně děkuji.

Mieczyslaw Molenda

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE